Savonlinnassa koulutetaan teollisen puurakentamisen osaajia. Moni ei kuitenkaan tiedä, että heidän osaamisensa on huomattavasti laaja-alaisempaa.

Puurakentamisen lisäksi opiskelijat saavat myös oppia betonirakentamiseen, rakennusfysiikkaan tai pohjarakenteiden suunnitteluun.

– Teollisen puurakentamisen koulutus on laaja-alainen puu- ja hybridirakentamisen koulutus, joka tähtää ympäristöystävälliseen rakentamiseen. Koulutuksessa opitaan esimerkiksi mikä on eri rakennusmateriaalien kyky sitoa hiiltä itseensä ja miten tuotetaan vähäpäästöisempiä ja energiatehokkaampia rakennuksia, jotka voivat toimia jopa hiilinieluina, kertoo lehtori Petteri Härkönen.

Rakentaminen on tarkkaan valvottua ja säänneltyä toimintaa, jota valvovat esimerkiksi kuntien rakennusvalvontaviranomaiset.
– Jotta rakentamisen laatu vastaa rakennuslakien ja -asetusten määräämää hyvää rakentamistapaa, on opintojaksojen sisällöt tuettava asetettuja vaatimuksia. Alla olevasta kaaviosta näkee, kuinka moninaisia opintoja koulutuksessa voi suorittaa. Samalla voi saavuttaa rakennusalan FISE-pätevyyksiä, joilla avulla työllistyminen alalle entisestään paranee.

Kuvassa ylimmäinen laatikko kuvaa pätevyyttä, joka vaaditaan eri rakenteita suunniteltaessa. Alla olevat laatikot ilmaisevat opintojaksoja, joita koulutuksessa on tarjolla.

 

Uusi puu- ja hybridirakentamisen laboratorio valmistuu 2023

Teollisen puurakentamisen koulutuksen oppimisympäristöt ovat hyvät. Koulutuksessa opiskellaan sekä Xamkin Savonlinnan kampuksella että Savonlinnassa sijaitsevan Kuitu 3:n tiloissa, jossa on sekä luokkatilojen lisäksi myös rakennustekniikan laboratoriotilat. Kuitu3 sijaitsee Kuitulaboratorion tiloissa. Vuonna 2023 valmistuu koulutuksen tueksi kansallisesti merkittävä puu- ja hybridirakentamisen laboratorio, jota voit hyödyntää mm. opiskelujen opinnäytetyövaiheessasi.

 

TOP 3 syytä opiskella teollista puurakentamista

  1. Olet mukana kehittämässä kasvavaa alaa. Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Uusia innovaatioita ja ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.
  2. Voit vaikuttaa tulevaisuuden ympäristöön. Teollisella puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
  3. Saat hyvin palkatun ja arvostetun työn. Rakennusalalla on hyvin töitä – puurakentamisen osaaminen on valttikorttisi työmarkkinoilla.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää puurakentamisen koulutuksesta.