Olen Jassin Rezai, jyväskyläläinen, syntynyt 36 vuotta sitten Pohjois-Afganistanissa Mazara-e-Sharifissa. Vuodesta 2001 Suomesta on tullut toinen kotimaani ja Jyväskylästä on tullut kotini.  

Opiskelin vuodesta 2011–2014 yhteisöpedagogiksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa, nykyisessä Xamkissa.

Heti valmistuttuani yhteisöpedagogiksi sain kaksi työtarjousta Mikkelin kaupungilta. Maaliskuusta 2015 elokuu 2016 olin kouluttajana LAUHA-hankkeessa, joka auttoi Mikkelissä asuvia maahanmuuttajia työllistymään. Kaksi kertaa viikossa he kokoontuivat koulutuskeskukseen opiskelemaan suomea. Toiset kaksi päivää he viettivät yhteistyöyrityksissä työharjoittelussa. Siellä kieli karttui lisää ja työnantajille voi osoittaa osaamisensa.

Hankkeen kautta Mikkeli on saanut lisää työvoimaa. Hanke auttoi osallistujia näyttämään osaamisensa työnantajille käytännössä ilman, että heidän tarvitsi tuskailla suomenkielisen työnhakukirjeen kanssa.

Suomen työkulttuuri voi olla maahanmuuttajalle vieras ja toisinpäin. Uskon, että hankkeen maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on ollut iso merkitys siinä, että kulttuurit on saatu kohtaamaan.

Tällä hetkellä olen töissä Monikulttuurikeskus Gloriassa nuoriso- ja yhteisöohjaajana. Työtehtäviin kuuluu suunnittelua, yksilö- ja ryhmäohjausta, tapahtumien järjestelyä lapsille ja nuorille, tuen antamista erilaisille yhteisöille, jotka käyvät Gloriassa, sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Ennen tätä työtä olin töissä määräaikaisella työsopimuksella Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluissa etsivässä nuorisotyössä. Etsivässä nuorisotyössä kaupungin palvelut, valtion palvelut, kolmas sektori, harrastustoimi sekä sidosryhmät ovat tulleet tutuiksi.

Olen toiminut myös Jyväskylän kaupungin osallisuuden ja yhdenvertaisuuden koordinaattorina määräaikaisissa työtehtävissä. Olen ollut mukana nuorisotyöntekijänä kansainvälisessä nuoriso-ohjelmassa nimeltä ”Avartti – nuoret sen tekevät”.

Syy miksi nautin työstäni on se, että minulle kansainvälisyys, monikulttuurisuus sekä lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntä. Jokainen työ on opettanut minulle jotain, jota olen voinut hyödyntää seuraavassa työssä.

Mitä yhteisöpedagogiopinnot antoivat sinulle?

Yhteisöpedagogiopinnot antoivat minulle erittäin hyvän pohjan lähteä työskentelemään lasten, nuorten, monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön pariin. Yhteisöpedagogit ovat lasten ja nuorten asiantuntijoita, jotka omalla työotteella ja asenteilla pystyvät vaikuttamaan lasten ja nuorten arjessa.

Yhteisöpedagogin koulutuksesta olen saanut loistavaa osaamista ja verkostoa, josta on ollut erittäin paljon hyötyä sekä opiskeluni aikana että myös työelämässä. Parasta tästä koulutuksessa on se, että opintojen aikana opit paljon käytännön asioita, joista on hyötyä työelämässä.

 

Jassin Rezai
yhteisöpedagogi (AMK) -alumni 

Kirjoita kommentti

*