Fanni pääsi toteuttamaan unelmansa ulkomailla asumisesta ja opiskelusta toisena opiskeluvuotenaan. Hän lähti vaihtoon Skotlantiin viideksi viikoksi, ja harjoittelupaikkana hänellä toimi vaihdon ajan Clinical Research Centre.

Ennen vaihtoon lähtöä on tärkeää hoitaa raha-asiat vaihdon toteutumiseksi kuntoon. Vaihtoon lähtijälle on tarjolla erilaisia tukia, joiden hakemiseen kannattaa perehtyä hyvissä ajoin. Myös asumisjärjestelyt tulee hoitaa vaihdon ajaksi.

Näihin asioihin Fannikin sai apua koulun kansainvälistymispalveluista sekä opettajilta, joilta voi kysyä aina jos jokin asia on epäselvä. Myös verkko-opintoympäristö Moodlessa oleva kurssi vaihtoon lähtijälle toimi hyvänä informaation lähteenä, johon oli koottu tärkeää tietoa vaihtoon liittyen ja mitä asioita pitää hoitaa milloinkin.

Fanni suoritti työharjoittelunsa niin kutsutussa keuhkotiimissä, jossa hän piti ohjaajansa kanssa vastaanottoa. Vastaanotolla kävivät erilaisia keuhkosairauksia sairastavat ihmiset ja heille tehtiin esimerkiksi erilaisia tutkimuksia.

Harjoittelun aikana pääsi osallistumaan myös muuhun sairaalan toimintaan, joka tarjosi oivan mahdollisuuden tutustua Skotlannin sairaan- ja terveydenhoitoon. Ohjaus toteutui vaihdossa samalla tavalla kuin Suomessakin, eli vastaanotolla toimittiin yhdessä ohjaajan kanssa. Yleisesti harjoittelusta vallinneesta ilmapiiristä hän kertookin: ”Kaikki olivat todella mukavia ja ottivat hyvin mukaan, ja pitivät huolta, että pärjään vieraassa maassa”.

Fanni suosittelee vaihtoon lähtemistä kaikille, joilla on joskus ollut halua kokeilla ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn. Vaihto tarjoaa loistavan mahdollisuuden toteuttaa tämän unelman opintojen ohessa.

 

Kirjoita kommentti

*