Essi Niemi opiskelee Xamkin Kouvolan kampuksella liiketalouden tradenomiksi, erikoistumisalanaan julkishallinto ja juridiikka. Nyt kolmannen vuoden opintoja starttaileva nuori nainen tiesikin jo kahdeksannen luokan ikäisenä, mihin tutkintoon haluaa valmistua.  

Ei ole itsestäänselvyys, että nuori tietää, mitä haluaa tehdä peruskoulun jälkeen saatikka mihin suunnata toisen asteen opintojen jälkeen. Essillä tilanne oli kuitenkin toinen: “Kerroin varmaankin kasiluokalla äidille selkeistä suunnitelmistani – ensin merkonomin paperit käteen ja sitten lukemaan tradenomiksi.” Kiinnostus juuri tradenomin tutkintoon syttyi opotunnilla: “Opotunnilla käytiin läpi erilaisia amk-koulutuksia ja tradenomin tutkinto jäi mieleen. Ajattelin, että se kuulostaa omalta jutulta.”, hän kertoo.

Essi Niemi opiskelee Kouvolan kampuksella liiketalouden tradenomiksi.

Ennen erikoistumisopintoja liiketalouden tradenomin perusopintoihin kuuluu monipuolisesti erilaisia opintojaksoja liiketalouden eri osa-alueista kuten markkinoinnista- ja myynnistä, taloushallinnosta, henkilöstöasioista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tämän lisäksi opintoihin sisältyy yritystoiminnan ja yrittäjyyden opintoja ja Xamkissa kannustetaankin yrittäjälähtöiseen ajatteluun.  

Julkishallinto ja juridiikka, jonka erikoistumisopintoja Essi suorittaa, käsittelee muun muassa kauppa-, perhe- ja työoikeudellisia asioita. “Me ollaan käsitelty muun muassa testamentin kirjoittamista”, Essi avaa. 

Myös tradenomiopintoihin kuuluu työharjoittelujaksot, jotka antavat käytännönkokemusta ja oppia työelämästä ja syventävät teoriassa opittua. “Omat tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä hieman auki, mutta mitä tulee esimerkiksi syventävään työharjoitteluun, haluaisin suorittaa tämän esimerkiksi edunvalvonnassa tai käräjäoikeudessa.” Essi tuumii. Työharjoittelujakso avaakin usein näkemyksiä siitä, olisiko vastaavat tehtävät mieluisia myös valmistumisen jälkeen. 

Työllistymismahdollisuudet tradenomilla ovatkin laajat ja paljon onkin kiinni myös siitä, mihin on opinnoissaan erikoistunut ja mihin halunnut syventyä. Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa. Tradenomi voi ryhtyä myös yrittäjäksi tai toimia liiketalouden asiantuntijana kansainvälisellä tasolla.  

Tradenomin opinnot tarjoavat sellaista monipuolista osaamista, jota voi hyödyntää kaikkialla, myös omassa henkilökohtaisessa arjessa ja elämässä. Liiketalouden perusosaamista arvostetaan – suuntaatpa sitten minne tahansa. – Kirsi Rouhiainen, Lehtori, liiketalouden koulutusyksikkö 

 

Promoottorina työmatkalla Tallinnassa.

Glittermeikkejä abeille ja messuilla edustamista 

Perinteisten oppimistapojen ohessa Essi on saanut suorittaa opintojaan myös toimimalla Xamkin promoottorina. Kaikille aloille avoin promoottoriopintojakso sisältää käytännön työtehtäviä ja niitä tukevia tietoiskuja ja luentoja. Opiskelija pääsee mukaan markkinoimaan Xamkia messuille, tapahtumiin ja kouluihin sekä tuottamaan sisältöjä Xamkin sosiaalisen median kanaviin. Tämä opintojakso onkin hyvää vastapainoa teoriapainotteisille opintojaksoille. Mukavan tekemisen ohessa saa uusia kavereita eri koulutuksista ja kampuksilta. Samalla opintojakso tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitua työelämän kanssa. “Monet kohokohdat opintojen varrelta onkin syntynyt just ton promoottorikurssin kautta. Oon päässyt muun muassa työmatkalle Tallinnaan, jossa tehtiin glittermeikkejä abeille tunnettujen artistien soittaessa viereisessä tilassa settiään.” Essi kertoo.  

 

Edullista asumista ja kouluruokaa sekä viihtyisä kampusalue 

Kouvolassa opiskelussa parhaimpia puolia on opiskelijan mukaan edullinen hintataso asumiskustannusten suhteen. “Meidän kampus täällä Kasarmialueella on kanssa tosi jees ja yks ehdottoman iso bonus on hyvä ja edullinen ruoka näissä meidän kampusravintoloissa, hän jatkaa.

Tradenomi AMK, liiketalous mukana syksyn yhteishaussa 2.9. klo 8:00 – 15.9. klo 15:00!