Kotkan kampuksella opiskeleva Heikki Matikainen valitsi ensihoitaja (AMK) -koulutuksen, koska ihmisten auttaminen ja sairaalan ulkopuolinen akuuttihoito kiinnosti häntä. Lisäksi koulutus sisältää sairaanhoitajan pätevyyden, mikä mahdollistaa työskentelyn myös sairaalan sisällä.

Millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ollut?
Olen tykännyt ammattikorkeakouluopiskelusta: siihen sisältyy teoriaopintoja, simulaatio-oppimista ja käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitteluissa pääpaino on akuutissa hoitotyössä sairaalan sisällä sekä ambulanssissa sairaalan ulkopuolella. Simulaatio-opetusta on aika paljon. Itseopiskeluakin on eli lukemisen täytyy kiinnostaa.

Kenelle suosittelisit koulutustasi?
On oltava oikeasti halu kouluttautua hoitoalalle. Hyvän psyykkisen terveyden ja fyysisen kunnon omaaminen on mielestäni tärkeää. Mikään teräsmies tai huippu-urheilija ei tarvitse olla.
Ensihoito on tiimityötä, joten myös vuorovaikutustaidot korostuvat. Hyvää stressin sietokykyä tarvitaan myös.

Miten olet viihtynyt Kotkassa?
Kotkassa hyvää on se, että harjoittelupaikat ovat suhteellisen lähellä. Täällä on hyvät opiskelija-asunnot ja mahdollisuus harrastaa monenlaista liikuntaa.

Oletko jo suorittanut työharjoittelusi?
Olen ollut harjoittelussa perusterveydenhuollon osastolla. Lisäksi olen harjoitellut sisätautien sekä kirurgian vuodeosastoilla, teho-osastolla, sydänvalvontayksikössä, leikkaussalissa, lastentautien osastolla, vastasyntyneiden teho-osastolla, synnytyssalissa sekä erikoissairaanhoidon päivystyksessä eli ensiavussa. Mielenterveystyön harjoittelun suoritin psykiatrisen sairaalan nuorten akuuttiosastolla. Perustason ensihoidon harjoittelun tein ambulanssissa ja tällä hetkellä olen hoitotason ensihoidon harjoittelussa pelastuslaitoksella.

Millaiset ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?
Työllistymismahdollisuudet ovat hoitoalalla hyvät: ensihoitaja voi työskennellä esimerkiksi ambulanssissa, ensiavussa, teho-osastolla, sydänvalvontayksikössä tai pienellä lisäkoulutuksella vaikka pelastushelikopterissa. Työ ambulanssissa kiinnostaa minua eniten. Myös ensiapu tai teho-osasto ovat hyviä vaihtoehtoja.

 

Ensihoitaja (AMK) Heikki Matikainen

Kirjoita kommentti

*