Katja,työterveyshoitaja

  1. Miten päädyit alalle ja tämän hetkiseen työhösi?

Työ työterveyshoitajana alkoi kiehtoa opintojen loppuvaiheessa. Olin pitkään suuntautumassa neuvolan terveydenhoitajaksi mutta opintojen viimeinen harjoittelu työterveyshuollossa innosti minut hakeutumaan alalle valmistumisen jälkeen.

  1. Kuvaile työnkuvasi ja tavallinen päivä työssäsi?

Työnkuva on hyvin vaihteleva ja päivät poikkeavat toisistaan. Päivän aikana tapaan asiakkaita vastaanotolla erilaisten terveystarkastusten, sairausvastaanoton ja seurantojen merkeissä.

Ajoittain tapaan myös yritysten yhteyshenkilöitä yhteistyöpalaverien merkeissä ja käyn yrityksissä tekemässä työpaikkaselvityksiä, työpaikkavastaanottoa ja pitämässä infotilaisuuksia. Lisäksi suunnittelemme yhteistyötä asiakkuuden kanssa moniammatillisissa tiimeissä ja teemme työkyvyn seurantaa

  1. Parasta työssäsi?

Parasta on työtehtävien monipuolisuus ja se, että pääsee tutustumaan laaja-alaisesti eri ammattiryhmiin.

  1. Mitä vinkkejä voisit antaa alalle hakeutuvalle?

Alalle kannattaa hakeutua vaikka työtehtävien laajuus ja osaamisvaatimukset saattaa tuntua aluksi haastavilta. Työ opettaa ja kysymällä pääsee pitkälle.