Jalkaterapeutti (AMK) -koulutukseen kuuluu työelämäharjoittelua neljä jaksoa, yhteensä 22 viikkoa.

Työelämäharjoittelun voi toteuttaa omalla paikkakunnallaan, mutta onpa osa lähtenyt osaksi harjoittelua myös vaihtoon ulkomaille. Itse halusin toteuttaa harjoittelut mahdollisimman lähellä kotia. Täytyy sanoa, että harjoittelupaikkoja ei opiskelun aikana ollut helppoa löytää johtuen paljolti maailman tilanteesta 2020- 2023.

Harjoittelut suoritin jaksoissa: esim. 2 viikkoa harjoittelua ja 2 viikkoa omia töitä, jotta sain taloudellisesti asiat järjestymään.

Harjoittelu 1

Ensimmäinen harjoittelu oli kestoltaan kuusi viikkoa, josta aiemman osaamisen perusteella sain hyväksi luettua kaksi viikkoa, joten neljän viikon harjoittelun sain olla Jämsän sairaalan terveyskeskuksessa jalkaterapian vastaanotolla.

Työhön kuului paljon diabeetikkojen, reumaatikkojen ja vaikeasti sairaiden asiakkaiden hoitoa. Hoito saattoi olla myös ennaltaehkäisevää ja tilanteen kartoitusta ja ohjaamista. Iso osa työstä oli kliinistä jalkaterapiaa, jossa hoidetaan iho- ja kynsiongelmia sekä haavanhoitoa.

Harjoittelussa pääsi toteuttamaan myös kevennysten tekoa ja pohjallisia asiakkaille. Neljän viikon harjoittelussa ehti tutustua reuma- diabetes- ja haavahoitajan sekä lääkärien vastaanottotyöhön. Antoisinta oli päivät dialyysiosastolla, jossa moniammatillinen yhteistyö korostui.

Harjoittelu 2

Toisen harjoittelupaikan sain Sairaala Novasta jalkaterapian vastaanotolta. Harjoittelu kesti kokonaisuudessaan kuusi viikkoa. Työ oli paljolti samanlaista kuin aiemmassakin harjoittelussa, mutta keskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon puolella vastaanottotyö erosi hieman terveyskeskuksen työstä. Käytännöt vaihtelivat jonkin verran.

Novassa pääsin myös seuraamaan kipsimestarin työtä ja vastaan tuli erittäin haastavia jalkaongelmia. Työelämänharjoitteluissa kirjaamisen merkitys jalkaterapian työssä korostui ja sen ymmärtäminen moniammatillisuuden hyödyntämisessä avautui.

Harjoittelu 3

Suurin kehitys harjoittelussa tuli omassa henkisessä kasvussa, epäonnistumistenkin kautta voi onnistua ja saada hyvää aikaan. Pohjallisten teossa silmä-käsikoordinaatio ja moniulotteinen hahmottaminen kehittyi. Harjoittelu sisälsi myös paljon tutkimista ja kävelyn havainnointia. Erilaiset apuvälineratkaisut ja toisten ammattilaisten työn seuraaminen toivat laaja-alaista näkemystä apuvälineterapiasta osana ihmisen hyvinvointia.

Harjoittelu 4

Viimeisen työelämäharjoittelun, joka oli ns. vapaavalintainen harjoittelu tein omassa yrityksessäni. Tämä oli kestoltaan kuusi viikkoa. Opiskelujen aikana yrityskurssilla olin tehnyt liiketoimintasuunnitelman ja kun omassa yrityksessä tuli eteen iso muutos ja muutto, sain osana harjoittelua muuttaa ja toteuttaa yritykseni vastaamaan tulevaa ammattiani ja koulutustani. Aiemmin olen yrittäjänä toteuttanut mm. kotipalvelua ja jalkahoitoa.

Yrityksen tilan suunnittelin vastaamaan jalkaterapian palveluita. Samoin muutin ja karsin palveluitani aiemman liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Aiempien harjoittelujen pohjalta otin harjoitteluun mukaan ne elementit, jotka eniten minua puhuttelivat. Erityisesti hyvä tutkiminen osana kliinistä jalkaterapiaa ja aseptinen työskentelytapa olivat asioita, joita halusin uudessa jalkaterapian yrityksessäni viedä eteenpäin.

Moniammatillisuus yksinyrittäjänä korostuu asiakkaan ohjauksessa ja hoitoon ohjaamisessa. Kirjaamisessa halusin viedä yritystäni eteenpäin ja aloitin OmaKantaan liittymisen prosessin. Erilaisten harjoitteiden ohjaus omille asiakkaille osana jalkaterapiaa oli osa harjoittelun tavoitteitani.

Yhteenveto harjoitteluista

Jokaiseen harjoitteluun kuuluu omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja niiden arviointi. Vaikka jokaiseen tavoitteiseen ei aina onnistukaan pääsemään, on ammatillinen kehittyminen jatkuva prosessi, joka ei pääty harjoittelun päättymiseen tai valmistumiseen.

Harjoittelupaikkojen etsinnässä saa itse olla aktiivinen ja lähteä liikkeelle ajoissa. Harjoitteluun kannattaa lähteä avoimin mielin ja ottaa vastaan tieto ja taito, jota työelämä tarjoaa! Erilaisia harjoittelupaikkoja on jalkaterapiassa paljon ja kannustankin miettimään omia tavoitteita tulevasta työstä, jos jo tietää millaista työtä haluaa tehdä. Itselleni opiskeluiden aikana vahvistui halu toimia yrittäjänä edelleen ainakin seuraavan viiden vuoden ajan ja vahvistaa omaa ammattitaitoa jalkaterapeuttina itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Uskon, että löydän kuitenkin itseni vielä koulun penkiltä ja erityisesti liikunta ja kuntoutus jalkaterapiassa ovat niitä asioita, joita haluan jatkossa toteuttaa. Tavoitteet siis tulevalle työelämälle valmistumisen jälkeen on jo asetettu.

 

Jenni Raappana, jalkaterapeutti (AMK) 

 

Kirjoita kommentti

*