Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon toiminnanjohtaja Petri Pajunen valmistui vuonna 1999 metsätalousinsinööriksi (AMK) ja on sen jälkeen olen toiminut metsänhoitoyhdistyksessä useissa eri tehtävissä.

Petri Pajusen ammatti on lähes kaikkea sitä mitä metsään liittyy. Intohimo metsiä kohtaan onkin lähtöisin jo lapsuudesta. Kolme vuotta sitten hän hankki ylemmän korkeakoulututkinnon ja erikoistui metsätalouden liiketoimintaan.

– Kun miettii tänä päivänä työelämän vaatimuksia, niin koko ajan täytyy olla sellaista itsensä kehittämistä. Ja se opiskelussa oli hyvä, että sen pystyi työn ohella käymään. Minullakaan ei olisi ollut mahdollista opiskella, jos olisi pitänyt ottaa opintovapaata.

Opiskeltavilla asioilla on suora yhteys työtehtäviin

– Minulle henkilökohtaisesti hyödyllisimpiä olivat metsälakeihin sekä metsäpalvelujen kehittämiseen liittyvät opinnot. Näitä opintoja olen pystynyt hyödyntämään hyvin työssäni ja toiminnan kehittämisessä. Lakiopinnot auttavat minua kiinteistövälittäjän koulutusohjelmaan liittyvissä opinnoissa.

Kaikista suurinta hyötyä minulle ja organisaatiolleni oli opinnäytetyöstä eli työelämän kehittämishankkeesta, joka liittyi metsänhoitoyhdistyksen organisaatiomallin uudistamiseen.

 

– Minusta YAMK-opinnoissa on hienoa, että itse pystyy valitsemaan laajasta tarjonnasta juuri itselleen sopivat ja tarpeelliset opinnot, sillä tarpeet ovat työtehtävästä ja henkilöstä riippuen ovat hyvin erilaisia.

Kirjoita kommentti

*