Tekoälytaitajat-opintojaksolle tuli maaliskuun alussa mielenkiintoisia vieraita. Mukana oli Xamkin yritysyhteistyökumppaneita ja yksi mukana olleista yrityksistä oli Staria.

Matias Tiala Starialta kertoi, miten ohjelmistorobotiikkaan voi lisätä tekoälysovelluksia, millaisia tekoälytoteutuksia on olemassa sekä mitä Staria tarjoaa asiakkailleen. Yritysten esittäytymisten jälkeen opiskelijaryhmät saivat vierailtamme sparrausta omiin case-tehtäviinsä.

Pääsimme myös haastattelemaan Matiasta ja kysymään häneltä tulevaisuuden visioista.

Matias Tiala työskentelee Starialla ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn parissa.

Hei Matias! Työskentelet Staria Oyj:ssä Director, RPA & AI tittelillä. Mitkä ovat työtehtäviäsi?

Työtehtäviin kuuluu ohjelmistorobotiikka- ja tekoälykonsultoinnin liiketoiminnan kehittäminen sekä Starian oman automaatiostrategian edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa olen auttamassa heitä löytämään mahdollisuuksia ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen tietotyöprosessin automatisoinnissa tehokkaasti ja käytännönläheisesti.

 

Sinulla oli puheenvuoro Xamkissa ohjelmistorobotiikasta ja tekoälysovelluksista Xamkin opiskelijoille.  Miten alun perin kiinnostuit aiheista?

Tutustuin ohjelmistorobotiikkaan vuonna 2016 verkosta löytyneen artikkelin kautta. Artikkelin luettuani ymmärsin todellisen tarpeen yrityksissä ja organisaatioissa teknologialle, jonka avulla voidaan automatisoida tehokkaasti manuaalisia ja toistuvia tehtäviä. Lähdin tutustumaan aiheeseen syvemmin sekä tutustumaan tarkemmin tarjolla olevaan teknologiaan. Opiskelin omatoimisesti tarjolla olevien ohjelmistorobottiikkatyökalujen käyttöä ja soveltamista prosessien automatisoimiseksi, koska olemassa olevaa koulutusta ei Suomessa ollut tarjolla.

 

Työskentelet Starialla. Millaisia tekoälytoteutuksia tarjoatte asiakkaille?

Olemme kehittäneet tekoälyratkaisun, joka suorittaa ostolaskujen tiliöinti- ja kustannuspaikan määrittelyä suoraan ostolaskun tietojen perusteella. Toteutus tehtiin Starian omiin tarpeisiin, mutta tarjoamme sitä myös Starian ulkopuolisille asiakkaille.

 

Teknologia mahdollistaa useita hienoja asioita. Mitä odotat tulevaisuudelta? Mitä isoja juttuja on luvassa?

Odotan, että tulevaisuudessa nämä kaksi loistavaa teknologiaa toimii entistä saumattomammin yhdessä. Robotiikka soveltuu tehtäviin, jotka ovat yksiselitteisesti kuvattavissa, mutta moni prosessi sisältää vaiheita jossa toiminnan kuvaaminen puhtaasti logiikan avulla on todella haastavaa tai jopa mahdotonta. Tällöin tekoälypohjaiset toiminnallisuudet voivat tarjota ratkaisun jolla robotti pystyy kyseisen vaiheen käsittelemään omatoimisesti.

 

Monet opiskelijat ovat kiinnostuneita robotiikasta. Mitä työllistymismahdollisuuksia alalla on nyt ja entä tulevaisuudessa?

Automaatio tulee hyvin todennäköisesti yleistymään kaikilla aloilla tulevaisuudessa. Näin ollen työllistymismahdollisuudet eri alojen osaajilla, jotka pystyvät hahmottamaan ja jopa soveltamaan robotiikan ja tekoälyn hyötyjä omassa ympäristössään kasvavat. Rooleja ja osaamisen tasoja on useita niin automaatiokohteiden tunnistamisesta, robottien ja tekoälyn kehittämiseen. Osaaminen joka kattaa toimialakohtaisen erikoisosaamisen sekä teknologian soveltamisen käytännössä kasvattaa arvoaan tulevaisuudessa.

Kiitos haastattelusta Matias ja mukavaa kevään jatkoa!