Xamkista 2017 valmistunut, olethan käynyt jo vastaamassa valtakunnallisesti tärkeään Uraseurantakyselyyn?

Mikä on Uraseurantakysely?

Uraseurantakysely on vuosittain toistuva, aina viisi vuotta aiemmin valmistuneille AMK- ja YAMK-opiskelijoille lähetettävä kysely. Tänä vuonna kysely on lähetetty vuonna 2017 valmistuneille.
Kyselyllä kartoitetaan miten alumnien ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat työelämän tarpeita.
Kysely on lähetetty sähköpostitse, ja vastausaikaa on 9.11.2022 asti. Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä henkilöjä ole tunnistettavissa vastauksista.

Mitä merkitystä vastauksillani on?

Kyselyn tulokset toimivat tukena monessa asiassa. Ammattikorkeakoulut saavat arvokasta tietoa alumnin urapolusta ja miten he ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen. Vastausten perusteella kukin korkeakoulu pystyy suunnittelemaan ja kehittämään koulutusten sisältöä ja tutkintojen merkittävyyttä työelämässä.

Vastauksesi hyödyttää myös tämänhetkisiä ja tulevia opiskelijoita; tällä hetkellä opiskelevat ja opintojen aloittamista suunnittelevat rakentavat henkilökohtaisen urasuunnitelmansa kyselyn vastausten perusteella.

– Juuri sinun vastauksesi on meille äärettömän tärkeä, sillä jokainen puuttuva vastaus estää meitä muodostamasta kokonaiskuvaa siitä, miten olemme toiminnassamme onnistuneet, ja mitä voisimme kehittää, painottaa Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen. ­

AMK-sektorin uraseurantakyselyn tuloksia on saatavilla Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.
Uraseurantakyselyn yksityiskohtaisempiin tulospaketteihin voit tutustua täällä.

Miten henkilötietojani ja vastauksiani säilytetään?

Tietoa kerätään, säilytetään ja käytetään vastuullisesti vastaajien oikeuksia ja henkilön tietosuojaa kunnioittaen. Tiedonkeruun kaikissa vaiheissa noudatetaan asiamukaisia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Kyselyiden tulokset raportoidaan systemaattisesti, vastuullisesti, tietosuoja-asetusta ja hyvää tieteellistä tapaa noudattaen. Uraseurantakyselyä ohjaavat rehtorineuvosto ARENE ry:n hyväksymät eettiset periaatteet. [Uraseurantakyselyn toteutus – Korkeakoulujen uraseuranta (uraseurannat.fi)]

Mistä saan lisätietoja?

Jos sinulla tulee kysyttävää uraseurantakyselystä tai sen toteuttamisesta, voit olla yhteydessä AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen projektipäällikköön Satu Helmeen:
satu.helmi@turkuamk.fi / 050 598 5563 tai Xamkin alumni- ja työelämäkoordinaattori Laura Häkkiseen: laura.hakkinen@xamk.fi.