Restauroinnin artenomiksi valmistuva Noora Saarinen kertoo opinnäytetyöstään sekä siihen liittyvistä työvaiheista.

Opinnäytetyön aiheena minulla on uusrenessanssityylinen kalusto Selänpään Asemayhdistykseltä.

Opinnäytetyö käsittelee verhoilu- ja restaurointiprojektia, sen eri vaiheita ja tehtävien toimenpiteiden valintaperiaatteita. Selänpään Asemayhdistyksen kalusteryhmä on 1800-luvun lopulta ja lähteitteni mukaan peräisin Viipurista. Kalusteryhmään kuuluu 11 huonekalua, jotka ovat sohva, kaksi nojatuolia, kuusi tuolia, pöytä ja hyllykkö. Tähän opinnäytetyöhön sisältyvät kalustosta sohva, nojatuolit ja tuolit.

Työn pääpaino oli verhoilulla ja siinä käytetyillä menetelmillä. Lisäksi työ sisälsi huonekalujen puhdistusta, rakennekorjauksia, retusointeja ja pintakäsittelyjä. Prosessissa pyrittiin säästämään mahdollisimman paljon vanhoja materiaaleja, esimerkiksi verhoilun päälliskankaat säilytettiin. Yhtenä työn ratkaistavista kysymyksistä oli, kuinka korvata yhdestä tuolista hävinnyt päälliskangas. Tämän vuoksi työssä tutkittiin myös korvaavia menetelmiä jäljentää alkuperäinen kuvio uudelle kankaalle, jotta kalustosta saatiin ulkoasultaan yhtenäinen. Käytettäväksi menetelmäksi valittiin dispersiopainotekniikka, jolla kankaan vanha kuvio saatiin siirrettyä uudelle kankaalle erittäin tarkasti.

Projektin aikana huonekalut puhdistettiin ja niiden liitokset liimattiin uudelleen nahkaliimalla. Kalusteiden puumateriaalin pieniä vauriota paikattiin puukitillä ja paikatut kohdat sävytettiin vesiväreillä ennen lakkapinnan uudistamista. Huonekalujen verhoilua uudistettiin kestämään paremmin tulevaa käyttöä. Samalla vanhat verhoilussa uudelleen käytettävät materiaalit puhdistettiin hellävaraisesti ja kiinnitettiin takaisin tukien niitä tarpeen mukaan. Verhoilun päälliskankaita korjattiin konservoinnin tukiompeleilla, sekä tukipaloilla.

 

Opettajani ehdotti tätä opinnäytetyötä minulle, sillä olimme aiemmin keskustelleet verhoiluyrittäjyydestä hänen kanssaan, joten hän tiesi, että aihe voisi kiinnostaa minua. Mielenkiintoisinta työssäni on verhoilun lisäksi yhdestä tuolista puuttuvan kankaan korvaaminen. Puuttuvan kankaan tilalle painoin uuden vanhalla kuviolla. Pääsin kokeilemaan, kuinka koulumme kankaanpainolaitteet toimivat ja tarkastelemaan restaurointityötä uudesta näkökulmasta.

Haastavinta minulle on ollut huonekalujen määrä. En ollut aiemmin tehnyt näin suurta kokonaisuutta. Tällä hetkellä työni on viimeistelyä vaille valmis. Opinnäytetyö on viimeinen opinnoissani jäljellä oleva osa. Koulun loputtua aion hakea kesäksi töitä ja samalla suunnittelen oman yritykseni perustamista. Aion syventää verhoiluosaamistani vielä jossain muotoa. Toiveissa olisi oppisopimuskoulutus.