Kouvolalainen terveydenhoitajaopiskelija Hanne lähti kolmantena opiskeluvuotenaan vaihtoon Espanjan Fuengirolaan kolmeksi kuukaudeksi.

Hän suoritti työharjoittelunsa Vitha’sXanit International Health Care Center -klinikalla. Hanne oli jo aiemminkin ollut työharjoittelussa Espanjassa, ja mahdollisuuden tarjoutuessa lähteä uudestaan vaihtoon, tarttui tilaisuuteen.

Kun harjoitteluun lähdöstä on sovittu koulun kanssa ja sopiva vaihtopaikka on löytynyt, joutuu tekemään vielä melko paljonjärjestelyjä: on suoritettava vaihtoon liittyviä opintoja ja mahdollisesti joitakin vaihdon vuoksi väliin jääviä opintoja etukäteen, haettava apurahoja eri järjestöiltä ja selvittää tukiasioita mm. KELA:lta sekä hoidettava tietysti rokotukset, vakuutukset ja asuntoasiat kuntoon.

Tärkeimpänä vinkkinä hän antaakin, että mitä aiemmin asioita aloittaa selvittämään, sen parempi. Hanne sai esimerkiksi vaihtoansa varten apurahoja muun muassa Kymi100- ja Otsakorpi -säätiöiltä sekä Erasmus rahoituksen.

Asunnon hankkimiseen vaihtoehtoja on useita ja niihin saa myös apua. Hanne hoiti asunnon hankkimisen itse ja vuokrasi asunnon yksityiseltä vuokranantajalta. Hyvänä apuvälineenä toimivat Xamkin Student-Intrasta löytyvä kansanvälisyys-osio, jossa on monipuolisesti tarpeellista tietoa vaihtoon lähtijälle.

Asiakkaita vauvasta vaariin

Vaihto Espanjassa oli mielenkiintoinen: asiakkaiden ikäjakauma oli ”vauvasta vaariin”, ja he koostuivat sekä paikallisista asukkaista sekä ympäri maailmaa tulleista turisteista tai Espanjaan muuttaneista ihmisistä.

Tavalliseen työharjoittelupäivään kuuluivat erilaiset klinikalla tehtävät työt: verinäytteiden otto, haavanhoito, rokotukset ja muut injektiot, kipulääkitykset, kipsaamiset, tikkaaminen, tikkien poisto, leikkaukseen valmistelut, hoidontarpeen arviot, EKG:n otto, verensokerin mittaus, pika-CRP ja mitä asiakkaan tilanne vaatikin – välillä myös ensiaputaidot tulivat tarpeeseen.

Päivät olivat vaihtelevia sisältöjen ja asiakasmäärien suhteen: toisina päivinä asiakkaita saattoi olla 35 ja toisena 80. Espanjassa pärjäsi hyvin englannilla, mutta tietenkin kannattaa ottaa ilo irti vaihdon suomasta mahdollisuudesta oppia uutta kieltä.

Vaihto tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tutustumaan toisen maan kulttuuriin ja hoitotyöhön. Hanne suositteleekin vaihtoon lähtöä kaikille, jos vain jakso ulkomailla innostaa vähänkään – kaikki asiat ovat loppujen lopuksi järjesteltävissä, kunhan varaa vain riittävästi aikaa. Ja saattaapa käydä niinkin, että vaihto tarjoaa mahdollisuuden työllistyä.