Mikkelin Ristiinassa asuva maatalon kasvatti Virpi Maaranen on ehtinyt paljon opiskelu- ja työurallaan. Sukupolven vaihdoksen myötä Virpi otti aikanaan vastuun vanhempiensa lypsykarjatilasta. Lypsyhommat vaihtuivat kuitenkin oppikirjojen pänttäämiseen. Taskussa on jo useampi tutkinto ja työkokemusta laajalti mm. opetuksen ja työllisyydenhoidon parissaViimeisimpien keväällä -17 päätökseen saatujen opo-opintojen jälkeen opiskeluun piti tulla tauko. Vaan kuinkas kävikään!

 

Työssään työnetsijänä Virpi löysi Xamkin avoimen AMK:n koulutustarjonnan ja omien sanojensa mukaan koukkuuntui siihen itsekin. Ilmoittauduttua tuli useammalle sosiaalialan opintojaksolle. Syksyllä 2017 Virpi aloitti sosionomiopinnot avoimessa AMK:ssa.  Monipuolisesta koulutustarjonnasta valikoitui niin lähi- kuin verkko-opintoinakin toteutettavia opintojaksoja. Lähiopintoihin osallistuminen kotikaupungissa on helppoa ja ne on lähtökohtaisesti jo suunniteltu työssä käyviä ajatellen.

OPINNOISTA PALJON TYÖHÖN SOVELLETTAVAA TIETOA

– Vaikka olenkin vasta alussa sosionomiopinnoissani, olen jo löytänyt paljon yhtymäpintaa omaan työhöni. Työssäni kohtaan eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Mitä enemmän tiedän, sitä paremmin voin heitä tukea. Lisäksi lähijaksot kampuksella tuovat mukavaa vaihtelua arkeen.  Näiden päivien aikana pääsen mm. verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi kouluttautumalla valmistaudun työelämän muutoksiin, joita meistä jokainen kohtaa!

PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMALLA KOHTI TUTKINTO-OPINTOJA

– Vaikka perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittaminen voikin välillä tuntua raskaalta, motivaatiota tuo pitkäntähtäimen suunnitelma. Avoimessa AMK:ssa voin suorittaa omaan tahtiin opintoja. Kun opinnot järjestetään joko monimuotoisina tai kokonaan verkossa, soveltuvat ne suoritettavaksi perhe- ja työelämän rinnalla. Tarkoituksena onkin suorittaa avoimen AMK:n kautta nyt mahdollisimman paljon ja myöhemmin hakeutua varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi.

 OPISKELU ON AINA KIVAA!

– Suosittelen avoimen AMK:n opintoja kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammattitaitoaan. Lisäksi opintojen kautta saa hyvää tuntumaa alasta sekä opiskelusta ammattikorkeakoulussa. Opinnothan ovat hyväksi luettavissa mahdollisissa myöhemmissä tutkinto-opinnoissa.