Xamkin kevään 2023 valmistumisjuhlaa vietettiin perjantaina 16.6.2023 Mikkelin kampukselta striimaten. Juhlassa kuultiin tuttuun tapaan myös valmistuvien terveisiä. Fysioterapeutiksi valmistunut Jaakko Haverinen edusti juhlassa Savonlinnan kampukselta valmistuneita.

Arvoisat opettajat, opiskelijat, arvoisa juhlayleisö!

On suuri kunnia puhua tässä tänään ja jakaa kiitospuheeni fysioterapiaopintojeni päätteeksi. Haluan ensinnäkin välittää syvimmät kiitokseni opettajille ja koko henkilökunnalle. Olette tukeneet meitä matkallamme kohti fysioterapian ammattilaisuutta. Kiitos myös perheelleni ja ystävilleni – te olette olleet tukenani koko opintojen ajan. Kiitoksiin varmaan yhtyy moni muukin opiskelija – läheisten tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää etenkin vaikeina hetkiä.

Näiden opintojen aikana jouduimme kohtaamaan monia haasteita, joista vähäisin ei suinkaan ollut  COVID-19 -pandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne. Kuka olisi osannut kuvitella, että etäopetuksesta tulisi yhtäkkiä uusi normaali? Siirtyminen luokkahuoneista virtuaalisiin oppimisympäristöihin toi mukanaan omat haasteensa, mutta olen ylpeä siitä, miten te opettajat ja me opiskelijat sopeuduimme tähän yhtäkkiseen muutokseen.

Koronapandemian vuoksi etäopetus oli meille haastavaa, mutta samalla se opetti meille paljon. Opimme olemaan joustavia, mukautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Vaikka fyysisesti olimme erossa, pysyimme kuitenkin yhteydessä toisiimme ja loimme virtuaalisia yhteisöjä, jotka tukivat meitä opiskelussa ja henkisesti kuormittavina hetkinä.

 

Haluan erityisesti kiittää opettajiamme – te teitte valtavan työn siirtäessänne opetuksen etäympäristöön. Teidän sitoutumisenne ja omistautumisenne opetuksen laatuun olivat korvaamattomia. Osoititte meille muutoksen hetkellä, miten tärkeää on rautainen ammattitaito ja jatkuva kehittyminen omassa työssään.

 

Haluan myös kiittää opiskelijakollegoitani. Olemme olleet toistemme tukena tällä matkalla. Olemme jakaneet tietoa, kokemuksia ja kannustusta, ja se on auttanut meitä etenemään vaikeinakin hetkinä. Yhdessä olemme olleet vahoja.

 

Nyt uusi matka on alussa. Lähdemme tekemään sitä työtä, johon olemme opiskelleet ja harjoitelleet. Fysioterapian ala on ollut muutoksessa – meitä osaajia tarvitaan yhä laajemmalla kentällä. Jokainen valmistuva löytää varmasti omien vahvuuksiensa mukaisen polun, jota edetä.  Meidän tulee olla valmiita ja rohkeita auttamaan ja käyttämään taitojamme ihmisten hyväksi. Fysioterapian merkitys on yhä tärkeämpää ihmisten eliniän pidentyessä. Moni vaiva, joka ennen vaati esim. leikkaushoitoa, hoituu tulevaisuudessa yhä enemmän fysioterapialla. Robotti ei voi koskaan korvata fysioterapeuttia, joten työsarkaa riittää.

Vaikka olemme nyt valmistuneet, fysioterapeutti ei silti ole koskaan valmis. Haastavan alan tukijalkana on yhteistyö, jossa tietoa haetaan ja kehitetään ja lisäksi tuetaan toinen toisiamme. Voimme olla ylpeitä ammatistamme ja ammattitaidostamme.  Ei yksin, vaan yhdessä!

 

Kiitos!