Uuden vuoden vaihtuessa, tammikuussa 2020 Xamkissa aloittaa taas opintonsa lähes 600 uutta tutkinto-opiskelijaa. Opiskelujen alku on uuden oppimista ja omaksumista täynnä. Siihen voi liittyä monenlaisia tunnetiloja, aina innostuksesta jännitykseen ja jopa pelkoon asti. Tässä artikkelissa liiketalouden tradenomiksi valmistunut Viveka jakaa omat vinkkinsä opinnoissa suoriutumiseen.

Muistan itse erittäin elävästi tammikuun toisen päivän vuonna 2017. Opinnot liiketalouden monimuotototeutuksessa olivat juuri alkamaisillaan. Istuin pakkasen huurteisessa autossa ja tuijotin kampusrakennuksen pääovea kohti. Pelotti. En tuntisi luokaltani ketään. Tutustuisinko uusiin ihmisiin? Pidettäisiinkö minusta? Entä mitä, jos en osaisikaan yhtään mitään? Miten suoriutuisin opinnoistani stressaantumatta liikaa?

Nyt kolme vuotta myöhemmin tiedän, että tuo päivämäärä oli suuren ja rikastuttavan matkan alku. Matkan, josta en vaihtaisi päivääkään pois. Opintojen myötä saan olla valmiimpi elämään kuin koskaan ennen. Saan tietää ympäröivästä maailmasta enemmän kuin ennen ja olen saanut oppia yhtä jos toista tulevaisuuden työelämälle hyödyllistä.

Valehtelisin jos väittäisin, etteikö opinnot olisivat olleet ajoittain myös stressaavia ja ettenkö olisi kohdannut myös erilaisia vastoinkäymisiä niiden parissa. Tehokkailla opiskelumetodeilla ja arjen hallintakeinoilla kaikki on kuitenkin ollut aina selvitettävissä.

 

Nyt kerronkin teille, miten minä selvisin kolmivuotisesta opiskelutaipaleestani menestyksekkäästi ja jaan muutamat pro vinkit sinne ruudun toiselle puolelle. Näistä metodeista voi hyötyä niin aloittavat kuin jatkavatkin opiskelijat ja niitä voi hyödyntää myös elämän muilla osa-alueilla.

1. Arjen aikatauluttaminen ja kalenterit

Opiskeluihin liittyy vahvasti erilaiset aikataulut – tehtävien palautukset, tentit, ryhmätyöt ja luennot on aikataulutettu tietyllä tavalla. Niin kutsutut ”dedlinet” eli takarajat esimerkiksi tehtävien palautuksissa voivat aiheuttaa erityisesti päällekkäin kasaantuessaan melkoistakin stressiä. Muistikapasiteettimme ollessa rajallinen, on järkevää kirjata nämä muistettavat asiat ylös. Kalenteroinnin avulla myös stressiä on mahdollisuus lievittää.

Millainen kalenteri?

Kalenteri on ehdottomasti ”Must have” tavara opiskelijan elämässä. Itse käytin niin kutsuttua tuplakalenteria, eli taltioin muistettavat asiat niin puhelimen kalenteriin kuin konkreettiseen laukussa mukana kulkevaan almanakkaankin. Opintojen vikana vuonna siirryin käyttämään sähköpostin kalenteria. Xamkin opiskelijana office365 pakettiin kuuluva outlookin kalenteri on huippukeksintö! Kalenterin voi synkronoida oman älypuhelimen kanssa, sen kautta voi sopia tapaamisia tai skypepalavereita ja sen voi ajastaa muistuttamaan merkinnöistä haluamansa ajan puitteissa.

Mitä kalenteriin sitten kannattaa kirjata?

Ensiksikin kalenteriin tulee tietysti kirjata tärkeät päivämäärät, kuten tentit, tehtäväpalautukset ja sovitut ryhmätyötapaamiset.

Toiseksi kalenteriin kannattaa jo etukäteen suunnitella milloin minkäkin tehtävän hoitaa. Jos palautus on esimerkiksi tulevan viikon sunnuntaina, voi kalenteriin raivata esimerkiksi keskiviikko- ja torstai-illasta aikaa tehtävän teolle, toki sen suuruuden huomioiden. Näin ei tarvitse ahdistua siitä, koska tehtävän hoitaa. Arjen aikatauluttamiseen liittyy keskeisesti asioiden priorisointi. Tehtävät kannattaa tehdä siinä järjestyksessä, missä palautus dedlinetkin ovat.

Kun jokin palautettava tehtävä on sitten hoidettu ja palautettu, voi kirjaukseen tehdä tästä kertovan merkinnän. Itse piirsin aina pinkillä alleviivaustussilla hymynaaman kirjauksen viereen merkiksi siitä, että homma on hoidettu. Sähköiseen kalenteriin lisäsin fiilistä kuvastavan emojin. Näin kalenteria selatessa pysyy kartalla siitä, mikä on tehty, mikä taas tekemättä.

Samaiseen kalenteriin kirjasin myös työelämään, harrastuksiin ja henkilökohtaiseen elämään liittyvät menot. Mielestäni on selkeintä, että koko arki- ja vapaa-aika aikatauluineen kirjataan samoihin kalentereihin, mahdollisten päällekkäisyyksien minimoimiseksi.

Pro tip: Käytä kalenterissa värejä. Värikoodit selkeyttävät ja piristävät kalenterin yleisilmettä. Itse jaottelin värit esimerkiksi niin, että luennot, tentit, ryhmätyöt ja yksilötyöt kirjasin aina omilla väreillään. Mikäli kyseessä oli verkossa tapahtuva toiminto, lisäsin kirjaukseen internetiä muistuttavan sinisen e-kirjaimen.

2.Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen

Opinnoissa suoriutuminen edellyttää voimavaroja ja jaksamista. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen esimerkiksi ravinnon, levon ja riittävän vapaa-ajan osalta on oikeasti myös sijoitus itsensä kehittämiselle. Kalenteriin olisikin hyvä varata aikaa myös näille elämän osa-alueille. Hyvinvoivana myös aivot toimivat tehokkaammin. Myös stressinhallinnan kannalta on tärkeää tunnistaa itselle sopivat keinot. Usein esimerkiksi ystävien kanssa vietetty hetki tai harrastusten parissa vietetty tunti, voivat auttaa lievittämään epämiellyttäviä tunteita. Opiskelijana onkin tärkeää löytää balanssi näiden kahden elämän eri osa-alueen välille.

Pro tip: Pahimpien kiireiden keskellä yhdistin harrastukset ja tenttivalmistautumisen toisiinsa nappaamalla e-kirjan mukaan kuntopyörän kaveriksi. Näin sain samalla sivistettyä itseäni kauppaoikeuden teoriasta ja harrastettua mielen ja kehon tarvitsemaa liikuntaa.

 

3.Ryhmätöissä selviytyminen

Amk-opinnoissa tehdään jonkin verran myös ryhmätöitä. Ryhmät jaetaan joko opettajan toimesta tai vapaavalintaisesti. Tapahtui jako millä metodilla tahansa, liittyy ryhmätöihin muutama mielestäni yleispätevä vinkki. Ensiksikin ole rohkeasti oma itsesi ryhmässä. Esitä omat mielipiteesi, mutta kuuntele myös muiden mielipiteitä. Ymmärrä kompromissien merkitys onnistuneen ryhmätyön taustalla. Omaksu omat vastuualueesi ryhmässä ja hoida ne kunniallisesti läpi.

Ryhmässä työskentely on parhaimmillaan mahdollisuus oppia yhdessä tehden, ihmiseltä ihmiselle, jokaisen vahvuudet huomioiden. Jokaisella ryhmän jäsenellä on aina tärkeä rooli ja vastuu. Ethän siis sorru ajattelemaan, ettei sinun tekemisilläsi olisi merkitystä lopputuloksessa. Erilaisten mielipiteiden ja avoimen keskustelun myötä voi syntyä jotakin inspiroivaa ja innovatiivista.

Pro tip: Jousta, mutta odota myös muiden joustavan. Kerro ja kuuntele. Kannusta ja odota tulevasi kannustetuksi. Luo ”Me-henkeä” eli ajattelutapaa, jossa ei korosteta liikaa yksilöitä vaan ryhmää yhteisönä.

 

4.Opi tuntemaan itsesi

Jokaiselle meistä toimii erilaiset tavat oppia. Toinen on auditiivinen oppija eli oppii kuuntelemalla. Toinen taas luottaa visuaalisuuden voimaan eli oppii näkemällä. Verbaalinen oppija, jollainen itsekin olen, oppii kirjoittamalla muistiinpanoja, käymällä keskusteluja ja esittämällä esimerkiksi aktiivisesti kysymyksiä.

Oppimistyyleissä on eroja myös sen suhteen, millaisessa ympäristössä opimme parhaiten. Toinen pystyy keskittymään parhaiten täydellisessä hiljaisuudessa, toinen taas on parhaimmillaan pienen taustahälyn ympäröimänä.

Pro tip: Oman oppimistavan ymmärtäminen ja sisäistäminen ovat yksi osa amk-opintoihin sisältyvää ammatillista kasvua. Verkosta löytyy runsaasti erilaisia testejä, joiden avulla voi pyrkiä selvittämään millainen oppija olet. Tämän ohella luottaisin itse vahvasti ”tekemällä oppii” käytäntöön, jossa testailemalla erilaisia metodeja löytää usein nopeastikin itselleen toimivimman tavan.

 

5.Motivoidu ja löydä ”Flow-kokemus”

Kun opiskelee jotakin mikä todella kiinnostaa, voi niin kutsuttu Flow-kokemus syntyä helpostikin. Tällä tarkoitetaan tilaa, jossa tehtävien tekoon tai esimerkiksi kirjan lukuun uppoutuu niin, että jopa ajantaju katoaa. Aina flow-kokemus ei ole käden ulottuvilla ja motivaatiota voikin olla vaikeampi löytää. Motivoi itseäsi tällöin hauskoilla tavoilla opiskella käsiteltävää asiaa. Itse olen katsonut esimerkiksi Netflixistä ja muista suoratoistopalveluista lukuisat liiketaloutta ja markkinointia käsittelevät dokumentit ja elokuvat. Olen myös opetellut keskustelemaan taloudesta esimerkiksi yrittäjinä toimivien tuttujeni kanssa ja oppinut näin yrittäjyydestä. Itseään voi sivistää yllättävänkin monella tavalla. Käytä siis mielikuvitusta äläkä jumitu tiettyihin kaavoihin oppimisprosessissa.

Isot tsempit kaikille uuteen opiskeluvuoteen – luottakaa itseenne ja tehkää parhaanne!

-Viveka Tiitola / Digitaalisen liiketoiminnan tradenomi