Kevään valmistujaisjuhlia vietettiin keskiviikkona 25.5.2022 Mikkelin kampukselta striimaten. Juhlassa kuultiin tuttuun tapaan myös valmistuvien terveisiä. Teollisen puurakentamisen insinööritutkinnon suorittanut Kare Kosonen edusti juhlassa Savonlinnan kampukselta valmistuvaa.

Juhlapuhe Kare Kosonen 25.5.2022

Arvoisat juhlavieraat ja valmistuvat opiskelijat. Kiitos mahdollisuudesta päästä edustamaan Savonlinnan kampusta valmistujaisjuhlassa ja onnea valmistuville opiskelijoille. Kun vuoden 2018 syksyllä aloitimme opiskelun Savonlinnan kampuksella, olimme kaikki uuden äärellä. Uusi koulutuslinja, teollinen puurakentaminen alkoi ja pieni ryhmämme pääsi yhdessä opettajamme kanssa aloittamaan yhteisen taipaleemme. Koska linjamme oli aivan uusi, pääsimme yhdessä opettajiemme kanssa muokkaamaan sitä vuosien saatossa tuleville vuosikursseille toimivaksi kokonaisuudeksi. En henkilökohtaisesti koe tätä mitenkään huonona asiana, vaan enemmän mahdollisuutena. Ryhmämme ja opettajamme pääsivät muodostamaan alusta lähtien yhdessä jatkuvan oppimisen mallin, joka jatkui opintojemme päätökseen asti.

Koin itse opiskelun Savonlinnassa viihtyisäksi. Kampusalue on pieni, mutta sitäkin vetovoimaisempi. Kampuksemme pienuudesta johtuen, yhteistyö opettajien ja oppilaiden välillä oli, ja on, loistavaa. Oppilaat ja opettajat oppivat tuntemaan toisensa hyvin ja pystyivät auttamaan toisiaan todella loistavasti. Opintojeni aikana koin tämänkin syyn tärkeäksi tulevaisuuden kannalta.

Yhteisöllisyys, se on varmaankin se sana, joka parhaiten kuvaa opintojen aikana tulleita kokemuksia kampuksella. Vaikkakin opiskelu antaa loistavat valmiudet työelämään, ovat opintojen aikana saadut tiedot pieni osa työelämän vaatimuksia, joihin jokainen oppilas on omalla koulutuslinjallaan saanut hyvät valmiudet. Opinnot ovat olleet tärkeä osa työelämässä tarvittavia taitoja ja mitä enemmän opimme, sitä paremmin oppi auttoi meitä tulevissa työelämän haasteissa.

Suuri kiitos meiltä opiskelijoilta tulee myös meitä opettaneille henkilöille. Yhdessä saimme myös pandemian vaikutukset opintojen suorittamiseen selätettyä ja opittua uusia tietoteknisiä taitoja, jotka ovat auttaneet meitä työelämään haasteissa. Vaikkakin pandemian vaikutuksesta emme päässeet näkemään toisiamme niin usein kuin olisimme halunneet, tuki, jota koulun henkilöstö tarjosi etänä opiskelun aikana, olen kokenut tärkeäksi. Tunne, että meistä oppilaista välitetään, oli maailman tilanne mikä tahansa, on suuri kiitoksen aihe. Välittämisen taidon koen koulumme vahvuudeksi ja sen avulla moni meistä jaksoi eteenpäin opintojen haasteissa.

Nyt me valmistuvat opiskelijat siirrymme työelämään ja jatkamme jatkuvan oppimisen polkua työelämän meille jokaiselle tuomissa haasteissa. Jatkuva oppiminen on ollut aina itselleni tärkeää ja tähän koulumme on tarjonnut mahdollisuuden todella hyvin. Kiitos koulutusvastaavallemme Petteri Härköselle, että jaksoit auttaa ja motivoida meitä oppilaita uuden opintolinjan alkuun saamisen ohella koko opintojemme ajan. Suuri kiitos myös muille opettajille ja koulun henkilöstölle, jotka avustivat meitä jatkuvan oppimisen polulla.

Kiitos ja onnea kaikille valmistuneille, sekä henkilöille, jotka valmistuvat myöhemmin. Nyt on aika juhlia ja jatkaa kohti kesää. Kiitos vielä kerran kaikesta.