Pieksämäkeläinen Tiina Honkanen opiskelee Ohjelmoinnista ammatti (30 op) -opintokokonaisuutta Xamkissa monimuoto-opintoina.

Xamkin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteuttamassa Ohjelmoinnista ammatti -opintokokonaisuudessa aloitti tammikuussa 2019 kaksi ryhmää. Lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä kuukaudessa. Toinen ryhmistä opiskelee Xamkin Kotkan kampuksella ja toinen Mikkelissä. Honkanen opiskelee Mikkelin ryhmässä.

Honkanen hakeutui opintoihin, koska halusi ylläpitää ohjelmointialan osaamistaan:

– Olen ollut jonkin aikaa työttömänä, ja tämän koulutuksen haku tuli vastaan. Päätin hakeutua koulutukseen, koska kouluttautumalla saan varmuutta osaamisestani ja mahdollisuuden päivittää ohjelmointitaitoni ajan tasalle, Honkanen kertoo.

Tiina Honkanen opiskelee Ohjelmoinnista ammatti -opintokokonaisuutta Xamkissa.

Ohjelmoinnista ammatti -koulutuskokonaisuuteen hakeutui sekä ohjelmointialalla jo työskennelleitä, että koodauksen parissa vasta aloittelevia henkilöitä. Suosittuun koulutukseen hakeutui lähes 300 henkilöä. Hakijoiden esikarsinta tehtiin mm. harrastuneisuuden ja motivaation perusteella. Lopulliset opiskelijavalinnat tehtiin videoitujen hissipuheiden perusteella.

Honkanen on opiskellut aiemmin datanomiksi ja hänellä on maisterin tutkinto tietojärjestelmätieteestä. Ohjelmoinnista ammatti -opinnot ovat Honkasen mielestä hyödyllisiä, vaikka taustaa ohjelmointialan töistä löytyykin:

– Opintosisällöt ovat olleet tähän asti minulle tuttuja ja tehtävien tekeminen tuntuu helpolta. Kun kirjoitan koodia, kädet muistavat puolestani. Opiskelu jaksottaa arkea ja virkistää omaa osaamista. Syyspuolella opinnoissa on peliohjelmointia, joka on minulle vieraampaa, Honkanen kertoo.

Opiskelu jaksottaa arkea ja virkistää omaa ohjelmointiosaamista.

 

Koulutus jakautuu kuuteen osaan: ohjelmointitaitoihin, web-ohjelmointiin, palvelinohjelmointiin, mobiiliohjelmointiin, peliohjelmointiin ja työelämäjaksoon. Suurin osa koulutuksen tehtävistä tehdään itsenäisesti kotoa käsin. Honkasen mielestä koulutuksen yksi lisäarvo on myös verkostoitumisessa muiden opiskelijoiden kanssa lähipäivinä:

– Työnhaun kannalta on tärkeää luoda kontakteja ja tuoda itseä ja omaa osaamista esiin, Honkanen pohtii.

Honkanen haaveilee ohjelmointialan työpaikasta pienessä tai keskisuuressa yrityksessä. Kesällä opinnoissa on työelämäjakso, joka toivottavasti edelleen tukee Honkasen työllistymistavoitetta.