Toiveenani oli vaihtaa alaa viestinnästä IT-sektorille, koska IT-projektit kiinnostivat aiemmissakin töissä ja alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Koska en tiennyt, mikä tarkempi sovelluskehityksen osa-alue olisi kiinnostavin, tradenomitutkinto vaikutti hyvältä ”sisäänheittotutkinnolta”, joka tarjoaisi eri aihekokonaisuuksien esittelyitä omien myöhempien valintojen tueksi.

Opiskelupaikan valintaan ratkaisevasti vaikutti se, että Xamkissa on mahdollisuus suorittaa koko tietojenkäsittelyn AMK-tutkinto verkko-opintoina. Minulla ei ollut mahdollisuutta jättäytyä päiväopiskelijaksi täyspäivätöiden takia.

Käytännönläheistä opiskelua

 

Olen aiemmin suorittanut FM-tutkinnon Turun yliopistossa. Yliopisto-opintoihin verrattuna AMK-opinnoissa yllättävintä oli teoriaopintojen lähes täydellinen puuttuminen. Moni asia aloitettiin käärimällä hihat ja alkamalla tekemään jotain ilman, että oltiin käsitelty aiheen taustoja juuri lainkaan. Hyvältä vaikuttaa toisaalta se, että alemman ja ylemmän AMK-tutkinnon väliin edellytetään työelämäkokemusta, jonka perusteella voi olla paljon hedelmällisempää tehdä valintoja itselle sopivasta erikoistumisalasta.

Kiinnostavinta tietojenkäsittelyn opiskelussa oli se, että sai tutustua moniin eri sovelluskehityksen osa-alueisiin, jotka ovat lähes kaikki itselleni käytännössä vieraita. Henkilökohtainen opintojen suunnittelu oli itselleni todella tärkeää. Pystyin sisällyttämään opintoihini vapaavalintaisia itselleni kiinnostavia kursseja ja sovittamaan opinnot omaan aikatauluuni.

Vapaavalintaisuus on hyvä asia ja sillä saa mahdollistettua tutustumisretkiä itselle uusiin aihealueisiin. Varsinaista tiettyyn aiheeseen syventymistä vapaavalintaiset kurssit eivät välttämättä mahdollista, jos aihealueesta ei ole saatavilla useampia kurssia. Etenkin verkko-opiskelijalle vapaavalintaisten kurssien osalta oli lähes pakko turvautua Campus Online -valikoimaan, josta toisaalta löytyi runsaasti erilaisia kursseja eri ammattikorkeakoulujen valikoimista. Näistä osaan olisin toivonut enemmän resursseja mm. palautteisiin ja tehtävien määriin liittyen.

Ihmeellistä oli se, että sain suoritettua tutkinnon käymättä kertaakaan kampuksella ja tapaamatta yhtään opintoihin liittyvää ihmistä kasvotusten.

 

Verkko-opinnot mahdollistavat opintojen aikatauluttamisen hyvin vapaasti. Suosittelisin verkkotutkintoa itseohjautuville opiskelijoille, jotka pystyvät itse aikatauluttamaan työskentelyään ja suoriutumaan omatoimisesta tiedonhausta. Näitä taitoja tarvitaan, jotta vapaasti aikataulutetut kurssitehtävät tulevat suoritettua suunnitellusti. Ihmeellistä itsellenikin oli se, että sain suoritettua tutkinnon käymättä kertaakaan kampuksella ja tapaamatta yhtään opintoihin liittyvää ihmistä kasvotusten!

Oman osaamisen kuvaaminen auttaa työelämään hakeutuessa

Työnäkymät ovat suhteellisen hyvät, mutta vaativat silti oma-aloitteisuutta ja aktiivista otetta. Junioreja ei haeta kotiovelta töihin. Täytyy osata kuvailla omaa jo olemassa olevaa osaamista rohkeasti sekä osoittaa kyvyt ja halukkuus oppia lisää. Pitää myös kontaktoida rohkeasti alan firmoja muutenkin kuin lähettämällä hakemuksia avoimiin paikkoihin.

Itse olen jo työllistynyt IT-alan yritykseen ja opin siellä jatkuvasti uutta sovelluskehityksestä, mikä on kiehtovaa. Juuri nyt formaali opiskelu töiden ohessa ei ole ajankohtaista. Palautumiseen 1,5 vuoden tiukasta rutistuksesta menee varmaankin hetki, enkä osaa vielä sanoa tulevaisuudesta. Teknologia-alalla täytyy ja saa joka tapauksessa opiskella joka päivä jotain uutta, joten tässä riittää nyt pureskeltavaa toistaiseksi.

Linda Talve, Turku, tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, verkko-opinnot