Tässä blogitekstissä ryhmä Xamkin tradenomiopiskelijoita käy läpi verkkokurssien hyviä ja huonoja puolia ammattikorkeakouluopinnoissa.

Verkkokurssit ovat hyvä vaihtoehto perinteisen päiväopetuksen sijaiseksi, jos opiskelija käy töissä tai haluaa valmistua aikaisemmin. Esim. Xamk tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisen ja laajan valikoiman verkkokursseja, joista opiskelija voi vapaasti valita mieluisensa. Mutta ovatko verkkokurssit loppujen lopuksi kannattava valinta?

Verkkokursseja voi suorittaa pakollisilla ja vapaasti valittavilla opintojaksoilla. Pakollisia opintojaksoja voi suorittaa verkkokursseina esim. kesäisin, jos opiskelija ei vaikka saa kesätöitä. Kun opiskelija tekee kesällä verkkokursseja, pystyy opiskelija saamaan opintotukea myös tältä ajalta.

Kun opiskelija tekee kesällä verkkokursseja, pystyy hän saamaan opintotukea myös tältä ajalta.

 

Helpoin tapa opiskelijalle on saada vapaavalintaisten suoritusmäärä täyteen, kun käy verkkokursseja koko opintojen aikana pakollisten kurssien ohella. Xamkin opiskelijaintra Studentin kautta pääsee koulutushakuun, jossa opiskelijat voivat verkko-opintoja etsiessään rajata hakua siten, että he näkevät, mitä kursseja on tarjolla ja mihin on mahdollisuus osallistua.

Verkkokursseja voi myös suorittaa toisen kampuksen valikoimista. SummerSemesterin kesäopintoja voi suorittaa verkossa ja valita 23 eri ammattikorkeakoulun valikoimaista opiskeluihin soveltuvat verkkokurssit. Yleensä kuitenkin verkko-opinnoista keskustellaan oman opinto-ohjaajan kanssa.

Verkkokursseja voi suorittaa myös Xamkin muiden kampusten ja muiden ammattikorkeakoulujen valikoimista.

Verkkokurssit toimivat sillä periaatteella, että opiskelija kirjautuu kurssille Moodle alustan kautta ja opiskelee itsenäisesti sekä käy opettajan antamaa ohjeistusta ja aineistoa läpi. Aineiston perusteella tehdään siihen liittyviä tehtäviä, joiden määrä vaihtelee verkkokurssin mukaan.

Verkkokurssien palautusajat vaihtelevat. Kurssit arvioidaan joko tentillä tai tehtävien perusteella. Ongelman sattuessa opiskelija voi olla yhteydessä verkkokurssin opettajaan esim. Moodlen tai sähköpostin kautta.

Verkko-opinnot eivät kuitenkaan sovellu kaikille. Jotkut oppivat paremmin lähiopetuksen tunneilla tai kokevat sosiaalisten kontaktien merkityksen suurena.

 

Verkko-opinnot eivät kuitenkaan sovellu kaikille. Jotkut oppivat paremmin lähiopetuksen tunneilla tai kokevat sosiaalisten kontaktien merkityksen suurena. Verkko-opinnot ovat myös suurilta osin itseopiskelua ja aikaa vieviä. Kurssien mahdollisuus ei tarkoita sitä, että kaikki opinnot käytäisiin verkossa päiväopintojen puolella. Sitä varten on monimuotoinen opiskeluvaihtoehto.

Monimuoto-opinnoissa opiskelija suorittaa kurssinsa verkossa. Opiskelijalla on vain pari lähiopetuspäivää kuukaudessa. Jos suosii verkko-opintoja, opiskelijan kannattaa hakeutua monimuoto-opintojen puolelle. Kurssista riippuen arviointi voi olla kireämpääkin kuin lähiopetuksessa, sillä jos esim. tehtävien laadun perusteella arvioidaan kurssi, tehtävät täytyy tehdä todella huolellisesti ja aikaa käyttäen.

Oppiiko parhaiten osallistumalla luennoille ja ryhmätöihin vai onko parempi tehdä itsenäistä työtä sekä hakea aktiivisesti tietoa.

 

Loppujen lopuksi verkko-opinnot eivät ole vapaaehtoisia, koska jokainen joutuu niitä käymään myös päiväopintojen puolella. Niiden avulla oppii, mikä on paras oppimistyyli itselleen. Oppiiko parhaiten osallistumalla luennoille ja ryhmätöihin vai onko parempi tehdä itsenäistä työtä sekä hakea aktiivisesti tietoa.

Lähiopetuksen valinneet opiskelijat voivat pakollisilla verkkokursseilla huomata opetuksen ja sosiaalisten kontaktien merkityksen oppimiselleen ja itselleen.

Kokonaisuutena koemme verkossa opiskelun kannattavaksi ja hyväksi mahdollisuudeksi.

 

Xamkin tradenomiopiskelijaryhmä