Suoritan talotekniikan YAMK-tutkintoa Xamkissa Mikkelin kampuksella. Teoriaopintoni ovat tällä hetkellä yhtä tehtävää vaille valmiit. Olen aloittanut opinnäytetyön tekemisen, ja sen aiheena on ulkoilman sisäänotto talviolosuhteissa. Opinnäytetyössä tutkin, miten lumi kulkeutuu ilmanvaihtokoneiden sisälle ja mitä ongelmia siitä aiheutuu.

Työskentelen tällä hetkellä insinööritoimistossa suunnittelu- ja valvontatehtävissä. Työni puolesta joudun usein tutustumaan otsikon toteamukseen, kun teen lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja automaatiokuntotutkimuksia.

Monta kertaa tulee huomattua, että vesi on hyvää niin pitkään, kun se pysyy putkien sisällä. Sieltä karattuaan se aiheuttaa suuret aineelliset vahingot kiinteistölle ja käyttäjilleen terveydellisiä ongelmia.

Useasti ongelmiin havahdutaan vasta, kun ne tulevat näkyviksi. Tällöin on vesi jo mahdollisesti aiheuttanut mittavat aineelliset vahingot kiinteistöön, kohonneet vesilaskut kiinteistön omistajalle ja mahdollisia terveysongelmia kiinteistön käyttäjille.

Kuva 1. Vettä kattorakenteissa

Toimiessani LVIA -kuntotutkijana asiakkaat monesti kertovat kiinteistönsä olevan täysin kunnossa, koska se on rakennettu ”vasta” 20 vuotta sitten. Heidän mielestään kuntotutkimus on sen vuoksi täysin turhaa rahan tuhlausta.  Kuntotutkimuksen valmistuttua esitellään kiinteistön omistajalle raportti ja tulokset sekä kiireellisesti korjausta vaativat tehtävät. Monesti kiinteistön omistajat kauhistelevat löydettyjä ongelmia, voivatko ne olla totta.

Kuva 2. Katosta (kuvan 1 katto) tippunutta vettä lattialla

Alkujärkytyksestä selvittyä asiakkaille kerrotaan korjausehdotukset ilmenneiden ongelmien korjaamiseksi sekä keinot, kuinka vastaavat ongelmat voidaan tulevaisuudessa välttää. Uusia ja peruskorjattujakin kiinteistöjä tulee huoltaa määräajoin sekä tarkastella mahdollisia ongelmapaikkoja ja puuttua heti, jos havaitaan muutoksia rakenteissa tai veden tai sähkönkulutuksessa.

Esimerkiksi vesimittari ei saa pyöriä, jos missään rakennuksessa ei ole vesipiste käytössä. Jos vesimittari pyörii ilman, että vettä käytetään, se kertoo vuotavasta vesikalusteesta tai pahimmassa tapauksessa putkirikosta.

 

Jouni Jeminen
insinööri (AMK), talotekniikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

Kirjoita kommentti

*