Minulle tuli mieleen pitää kirjaa omasta opiskelubudjetista, joten päätin tehdä sovelluksen siihen. Kirjoitusvaiheessa, parin kuukauden työn jälkeen, siitä ollaan nyt julkaisemassa Android versiota Play -kauppaan.

Valitsin Xamkin peliohjelmoinnin koulutuksen alan mielenkiinnon vuoksi. Olen harrastellut pelejä pitkälti koko elämäni ajan. Vierailin Kotkan kampuksen GameLabissa ja näin, millaisia tuotoksia opiskelijat olivat tehneet ja miten. Halusin edetä harrasteista ammatilliselle tasolle ja päätin hakea peliohjelmoinnin koulutukseen. Pelien tekeminen ei tietenkään ole samanlaista kuin lopputuotosten pelaaminen, enkä lähtenyt tällä kuvituksella opiskelemaan vaan halusin oppia, miten niitä oikeasti tehdään.

Avoin vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien kesken

Koodaria ajatellaan usein omaan tilaan sulkeutuneena erakkona, mutta työympäristömme on täynnä vuorovaikutuksia opiskelijoiden ja opettajien kesken, luokista riippumatta. Väittäisin ihmisten avoimuuden johtuvan siitä, että meillä on kaikilla (tai suurimmalla osalla) yhteinen mielenkiinto, josta voimme keskustella ja sosialisoida.

Koulutuksemme kerää paljon tutoreita, mikä myös on hyvä mahdollisuus päästä vuorovaikuttamaan ihmisten kanssa päivisin sekä osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin tai järjestämään niitä.

Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa

Järjestämme laneja opiskelijoille, missä porukka pääsee jakamaan mielenkiintojaan. Game Jam -tapahtumissa luovuus ja ryhmätyöskentely tuodaan kunnolla esille, kun pistetään tiimit kasaan ja tehdään pelejä 48 tunnin sisällä.

Osallistumme kuukausittain IGDA (International Game Developers Association) meetup:eihin, joissa voimme verkostoitua alan ammattilaisten kanssa, kasuaalisemmassa ympäristössä.

Voit luoda nimeä pelialalle jo opiskeluvaiheessa

Peliohjelmoinnin opiskelu on ollut erittäin mielenkiintoinen kokemus. Opiskelumme ytimenä toimii omien tuotostemme luominen ja taitojemme näyttäminen niillä, tuoda omat tekeleet suunnittelupiiroksista julkaisuun ja luoda nimeä jo opiskeluvaiheessa.

Omat tekeleet voi merkata suoraan saavutuksiin ja portfolioihin, mistä potentiaaliset työnantajat ne näkevät.

 

Suosittelen koulutusta niille, joita ala kiinnostaa JA jotka haluavat opiskella tekemällä, luoda yhteyksiä ja oppia taitoja, joilla on hyötyä ja tarvetta joka puolella. Vaikka koulutuksessa on korostettu peliohjelmointia, on perusohjelmointi kuitenkin taustalla.

Oma tuotos Android versiona Play –kauppaan

Itselle mieluista on se, että mikään työ ei mene hukkaan. Esimerkkinä minulle tuli mieleen pitää kirjaa omasta opiskelubudjetista, joten päätin tehdä sovelluksen siihen ja kirjoitusvaiheessa, parin kuukauden työn jälkeen, ollaan julkaisemassa Android versiota Play -kauppaan. Nämä tekeleet voi merkata suoraan saavutuksiin ja portfolioihin, mistä potentiaaliset työnantajat ne näkevät.

Vaikka lukkariin on merkattu yhtenä päivänä oppitunteja, joka päivä vedetään täyspäiväistä projektia eteenpäin. Kursseilla muodostetaan opettajien johdolla vahva perusta ohjelmointitaidoille ja peli/sovelluskehityksen perusteille, ja omissa projekteissa näitä sovelletaan ja kehitetään pidemmälle.

Harto Kuukka, opiskelija, Insinööri (AMK), peliohjelmointi

Kirjoita kommentti

*