Riihimäkeläinen Anne Larkovuo opiskeli Xamkissa matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK-restonomiksi ja valmistui syksyllä 2022. Anne aloitti Xamk Pulsessa YAMK-polkuopiskelijana syksyllä 2021, ja koska motivaatio oli korkealla, opintopisteet kertyivät sujuvaan tahtiin.

Anne Larkovuo
Anne Larkovuon YAMK-opinnot edistyivät sujuvaan tahtiin. Xamkin kannustavat opettajat auttoivat motivaation säilymisessä.

Anne Larkovuolla on taustallaan pitkä kokemus opettajana.
– Olen ravintotalouden opettaja ja erityisopettaja. Opetan palvelualoja ja TUVA:a eli tutkintoon valmistavaa koulutusta. Olen opettanut nuoria ja aikuisia sekä palvelualoilla että sosiaali- ja terveysalalla. Työni on erittäin monipuolista. Tällä hetkellä opiskelijat koostuvat pääasiallisesti maahanmuuttajista, mikä on tuonut elämääni mukavaa vaihtelua ja lisää mielenkiintoa, haasteita ja rikkautta työhöni.

Anne suoritti YAMK-opinnot monimuoto-opintoina oman työnsä ohessa. Opinnot vaikuttivat heti mielenkiintoisilta ja veivät mukanaan. Opintoja sai tehdä sekä ryhmissä että itsenäisesti.
– En kokenut missään vaiheessa, että olisin polkuopiskelijana ollut tutkinto-opiskelijoiden kanssa eriarvoisessa asemassa, vaan kaikki opiskelijat olivat samalla viivalla.

 

KOLLEGAN INNOITTAMANA XAMKIIN OPISKELEMAAN

Anne valitsi Xamkin opiskelupaikakseen työkaverinsa innoittamana. Annen mielestä Xamkin kannustava ilmapiiri auttoi opintoja sujumaan aikataulun mukaisesti. Hän pystyi integroimaan tehtäviä sekä omaan työhön että harrastukseen sopiviksi. Anne halusi myös kehittää ja tutkia työnsä eri osa-alueita, ja opiskelujen myötä tulikin uusia näkökulmia. Anne sai jo heti opintojensa alussa omasta työstään idean opinnäytetyönsä aiheeksi ja se liittyi työn kehittämiseen. Opinnäytetyön innoittamana hän alkoi miettiä opintojaksoja, jotka tukisivat valittua aihetta. Näin opiskelu tuntui mielekkäältä ja monipuoliselta.

– Opiskelussa luonnollisesti kiinnostavinta oli opintojaksojen sisällöt, mutta myös opiskelukaverit olivat todella mukavia ja heihin oli ilo tutustua. Olin myös lähipäivissä joskus mukana ja suosittelen niitä kaikille. Lähipäivistä saa kaikista eniten itselleen tietoa ja kokemusta sekä ajatusten vaihtoa opiskelukavereiden kesken. Lisäksi oli kivaa tutustua Mikkelin maisemiin ja ihanaan Saimaaseen ollessamme yötä vuokramökillä Saimaan rannalla.

Xamkin opettajat ovat loistavia, joustavia ja kannustavat opinnoissa eteenpäin.

 

OPINNOISTA UUTTA NÄKÖKULMAA TYÖHÖN JA KOKO ELÄMÄÄN

Annen mielestä Xamkin opettajat olivat loistavia, joustavia ja kannustivat opintojen eteenpäin saattamisessa. Anne käytti vapaa-aikaansa ja lomiaan opiskeluun, sillä tehtävien tekeminen vaati paljon tutkivaa otetta kirjoittamiseen.

– Kun aloitin polkuopiskelijana, sain nopeasti opintopisteet täyteen hakiessani tutkinto-opiskelijaksi. Opintopisteet sain tehtyä omasta mielestäni sujuvaan tahtiin motivaationi takia ja huomasin opiskelun sujuvan aika helposti, koska olin kiinnostunut opintoihin liittyvistä aiheista.

Anne sanoo, ettei ole päivääkään katunut opiskeluja Xamkissa. Hän kannustaa kehittämään itseään niiden asioiden parissa, jotka ovat itselle tärkeitä. Asioita kannattaa optimoida ja katsoa kaikkea kokonaisuutena.

Opiskelu antoi uusia ystäviä, tuttavuuksia ja kokemuksia. Se ei ole koskaan turhaa!

 

– Opiskelu antoi minulle paljon uusia ystäviä, tuttavuuksia ja kokemuksia. Opiskelu ei ole koskaan turhaa, vaan aina se tarjoaa uusia näkökulmia omaan työhön ja elämään. En voi muuta kuin suositella kaikille opintoja, jos vähänkin kiinnostaa! Opiskelu kannattaa aina!

Anne on avoin tulevaisuudensuunnitelmiensa suhteen.
– Varmaan työskentelen jatkossakin opettajana, mutta eihän sitä tiedä, mitä elämä tuo tulleessaan. Ihminen ei ole koskaan valmis vaan koko ajan voi oppia ja kehittyä.

Annea puhuttelee Herman Cainin miete: ”Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti”.

 

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.