Oppiminen tapahtuu aivoissa hermosolujen synapsiyhteyksien syntymisen ja sammumisen seurauksena. Luemme uutta tietoa, havainnoimme ympäristöämme ja yhdistämme uuden tiedon aiempaan tietoon. Tehokkaan ja luovan ajattelun mahdollistamiseksi vanhat synapsiyhteydet sammuvat. (Lonka 2020, 12.)

Olen huomannut uuden oppimisessa kaavan, joka toistuu vääjäämättä lähes joka kerta uuden asian sisäistämisen kanssa. Ensin hieman ahdistaa ja tuskastuttaa ajatus siitä, että nyt pitäisi tätä lukea ja tästä aiheesta kirjoittaa.

Mielessä käy ajatus, miten pääsen tästä helpoimmalla. Luen tehtävänantoa yhä uudelleen ja uudelleen. Luovutan lopulta ymmärtämällä, ettei helppoa reittiä ole, ei taaskaan.

Silmäilen uuteen aiheeseen liittyvää teoriatietoa sieltä ja täältä. Alan kirjoittamaan kaikkea aiheesta mieleen tulevaa ja samalla poimin kirjoista ja tutkimuksista aihetta koskevaa teoriatietoa. Kirjoitan tärkeimmät kohdat kirjasta ja lisään omia ajatuksiani tekstin sekaan.

Sitten käyn kaiken kirjoittamani läpi. Muokkaan tekstiä omien ajatusteni ja kokemuksieni kautta. Mietin vielä, puuttuuko jotain olennaista asiaan liittyvää. Jos puuttuu, yritän etsiä puuttuviin kysymyksiin vastauksia kirjallisuutta ja tutkimuksia selaamalla. Kun teksti on mielestäni valmis ja ”täyttä priimaa”, jätän sen odottamaan.

Palaan tekstiin joidenkin päivien tai viikkojen kuluttua. Huomaan, että teksti vaatii edelleen jäsentämistä ja muokkaamista. Ajattelen sen johtuvan siitä, että olen oppinut uudesta asiasta teoriapohjan ja sitten jäsentänyt sen omakohtaiseksi kokemukseksi tarkkailemalla tiedostamattani ympäristöäni.

Voiko oppimaan oppia?

 

Voiko oppimaan oppia? Kyllä voi. Aivomme muodostavat opitulle alueelle muistijälkiä, minkä seurauksena nämä aivoalueet toimivat seuraavalla kerralla tehokkaammin (Päivänsalo 2020, 14).

Voin samaistua tähän tietoon, koska opiskelujeni alkuvaiheessa tammikuussa 2020 oppiminen oli hidasta ja erittäin tahmeaa. Minulla ei ollut kosketuspintaa mihinkään asiaan. Nyt vuosi tuon jälkeen huomaan kirjoittavani ajatuksiani nopeammin, sisäistän uutta tietoa paremmin ja pystyn ymmärtämään monimutkaisempia asiayhteyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen maailmasta.

 

Päivi Manninen 
Sairaanhoitaja (YAMK) -opiskelija 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 
Xamk, Mikkeli

 

LÄHTEET:

Lonka, K. 2020. Oivaltava oppiminen. E-kirja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi [viitattu 28.1.2021].

Päivänsalo, T.-M. 2020. Oppimiskoodi. Kuinka oppiminen onnistuu. E-kirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi [viitattu 28.1.2021].

Kirjoita kommentti

*