Avoimella dialogilla on mahdollista parantaa työntekijöiden motivaatiota, lisätä luovuutta ja saadaan käyttöön koko henkilöstön osaaminen. Dialogisella johtamisella voidaan lisätä työelämän tuloksellisuutta, laatua ja innovatiivisuutta. (Syvänen ym. 2015, 9.) Xamkissa kerrottiin jo ensimmäisenä päivänä, miten mielenkiintoista johtaminen on. Johtamiskirjallisuus on vienyt mennessään.

Nousin tammikuussa 2020 junaan sateisessa Salossa, vaihdoin Oulun junaan Pasilassa ja jäin pois Mikkelin asemalla. Mikkelissä oli pakkasta ja vähän luntakin. Kävelin kohti toria ja navigoin majapaikkaani, joka sijaitsi aivan Xamkin Mikkelin kampuksen läheisyydessä. Seuraavana päivänä aloitin hieman jännittyneenä YAMK-opintoni. Olin kurssini ainoa varsinaissuomalainen ja ainoa teho-osaston sairaanhoitaja.

Xamkin tapa kouluttaa johtamiseen oli alusta asti erilainen. Xamkissa opetetaan uuden sukupolven johtajuutta.

 

Olin opiskellut vähän johtamista jo edeltävänä vuonna Turussa. Xamkin tapa kouluttaa johtamiseen oli alusta asti erilainen. Xamkissa opetetaan uuden sukupolven johtajuutta. Suuret julkiset sairaalat ovat vielä nykypäivänä hierarkkisia. Ensimmäisellä johtamiskurssillani astuin tähän ”miinaan” ja kirjoitin oppimistehtävän oman työyksikköni johtamiskulttuurin näkökulmasta. Siitä ei kovinkaan hyvää arvosanaa saanut.

Aloin lukea opettajani suosituksesta aktiivisesti johtamisen teoriaa eri näkökulmista. Olen lukenut ratkaisukeskeistä johtamista, strategiajohtamista, johtamisen kompleksisuusteoriaa, luovuuden teknologian hyödyntämistä johtamisessa, verkostojohtamista, talousjohtamista, uudistamisen johtamista, dialogista johtamista… Jo ensimmäisenä päivänä meille kerrottiin, miten mielenkiintoista johtaminen on. Johtamiskirjallisuus on vienyt mennessään.

Oppimaan oppiminen kehittyy päivä päivältä…

 

Nyt yhdistelen jo johtamisen teorioita aiemmin oppimaani ja työelämästä tekemiini havaintoihin. Arvosanat ja palautteet ovat kurssi kurssilta parantuneet. Oppimaan oppiminen kehittyy päivä päivältä, ja olen päässyt valtavan hyvin ryhmään sisälle. Palautteet pistävät miettimään omaa oppimista ja paikkaa työelämässä. Opiskelukavereilta saatu sparraus ja tuki ovat vertaansa vailla.

Korona vei opintomme täysin verkkoon, mutta käymme entistä aktiivisemmin keskusteluja WhatsAppissa ja Teamsissa. Etäisyydet eivät verkko-opinnoissa haittaa. Ryhmässämme on opiskelijoita sekä sosiaali- että terveydenhuollon alalta. Master Schoolin kurssit ovat vieläkin monialaisempia. Koulutus antaa laaja-alaisen ymmärryksen sosiaali- ja terveysalaan sekä laajemmin johtamisen ilmiöihin.

Menestyvässä organisaatiossa työntekijät ovat motivoituneita, luovia ja käyttävät koko osaamistaan työyhteisön hyväksi.

 

Hierarkkisuus rajoittaa organisaation luovuutta ja innovatiivisuutta (Harisalo 2011, 31). Koulutukseni edetessä olen oppinut ymmärtämään hierarkkisen hallintomallin heikkouksia. Menestyvässä organisaatiossa työntekijät ovat motivoituneita, luovia ja käyttävät koko osaamistaan työyhteisön hyväksi. Menestyvän organisaation työ on tuottavaa. Väestön ikääntymisen ja julkisen talouden kestävyysvajeen tuomien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan innovaatioita. Johtajan on luotettava aidosti työntekijöittensä osaamiseen ja osallistamisen voimaan. Johtaja kannustaa ideointiin, antaa tilaa toimia ja uudistua. (Syvänen ym. 2015, 13 – 14.)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tarvitsee uuden sukupolven johtajia. Turhista hierarkioista täytyy pystyä luopumaan ja innovatiivisuuden esteitä pyrkiä aktiivisesti raivaamaan. Xamkin johtamiskoulutus antaa tähän hyvät eväät. Johtaminen on vuorovaikutusta.

 

Merja Vaara
Sairaanhoitaja (YAMK) -opiskelija
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Xamk, Mikkeli

 

Lähteet:

Harisalo, R. 2011. Luovuuden teknologia. Ideointimenetelmät organisaation luovuuden vahvistajina. Tampere: Tampere University Press.

Syvärinen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. & Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen: avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampere University Press.

 

Kirjoita kommentti

*