Minna Wahlman
Minna Wahlman on suorittanut Xamkissa geronomin tutkinnon, joten hänestä oli helppoa hakea myös YAMK-opintoihin jo aiemmin hyväksi havaittuun ammattikorkeakouluun.

Kotkalainen Minna Wahlman opiskelee Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelmassa YAMK-geronomin tutkintoa.

Minna aloitti opinnot tammikuussa 2021 avoimen AMK:n opintojen kautta ja hänet hyväksyttiin tutkinto-opiskelijaksi elokuussa 2022. Minnaa on aina kiinnostanut sote-alan johtaminen ja asiantuntija- ja kehittämistyö, joten oli luontevaa hakeutua kyseisten jatko-opintojen pariin.

 

Lisäarvoa työmarkkinoille YAMK-tutkinnolla

Minna on suorittanut Xamkissa geronomin tutkinnon, joten hänestä oli helppoa hakea myös jatkokoulutukseen jo aiemmin hyväksi havaittuun ammattikorkeakouluun. Hän halusi saada ylemmän korkeakoulututkinnon myötä osaamiseen lisäarvoa työmarkkinoilla, ja ylempi AMK-tutkinto mahdollistaisi itseä kiinnostaviin työpaikkoihin hakeutumisen. Minna on aiemmin työskennellyt monipuolisissa sote-alan työtehtävissä eri työpaikoissa niin kuntayhtymä- kuin yksityissektoreilla.

Kiinnostavinta on ollut ammatillisten ja vertaiskokemuksien kautta uusien näkökulmien ja kokemusten jakaminen

 

Minnan mielestä opintojen suorittaminen on avoimen AMK:n kautta, työn ohella, sujunut erinomaisen hyvin. Hän sai kaikki avoimen opintojaksot tehtyä muun opiskeluryhmän kanssa. Opinnot on kokonaisuudessaan suoritettu etäopiskeluna, mutta toisaalta verkko-opinnot ovat kuitenkin mahdollistaneet opintojen sujuvuuden hyvin työn ohella. Opiskelussa kiinnostavinta on ollut opiskelijaryhmän ammatillisten ja vertaiskokemuksien kautta uusien näkökulmien ja kokemusten jakaminen.

 

Polkuopintojen ansiosta voi itse määritellä sopivan etenemistahdin

Minnan mukaan sote-alalla on hyvät työmahdollisuudet ja geronomin YAMK-koulutuksella voi sijoittua moneen erilaiseen työhön tai työympäristöön. Minna suosittelee opiskelua kaikille; avoimen AMK:n kautta on helppo tie aloittaa opintojen suorittaminen. Opintojen etenemisen voi itse määritellä, jotta opinnot ovat tasapainossa yksityiselämän kanssa.

 

Sote-alalla itsensä kehittäminen on jatkuvaa, ja siihen löytyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta avoimien opintojen kautta hyvä mahdollisuus jokaiselle

 

Tällä hetkellä Minna tekee opinnäytetyötään ja hän toivoo valmistuvansa loppuvuodesta. Tulevaisuuden suhteen Minna on avoimin mielin. Hän toivoo olevansa sote-alan kehittämistyössä mukana asiantuntijaroolissa. Tärkeimpänä hän näkee, että voisi hyödyntää monipuolista osaamistaan ja työkokemustaan tulevissa työtehtävissään. Sote-alalla itsensä kehittäminen on jatkuvaa, ja siihen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta löytyy avoimien opintojen kautta hyvä mahdollisuus jokaiselle.

 

Ilmoittautuminen syksyllä 2023 alkaviin polkuopintoihin on 2.-8.8.2023.

AMK- ja YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.