Oululainen Marjo Ohenoja opiskelee Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen -YAMK-tutkintoa. Hän aloitti syksyllä 2021 avoimen AMK:n polkuopiskelijana ja haki sitä kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Marjo Ohenoja halusi syventää osaamistaan nuorisokasvatuksessa. Siirtyminen polkuopinnoista YAMK-tutkinto-opiskelijaksi tapahtui sujuvasti.

Marjo oli jo jonkin aikaa pohtinut, että haluaisi jatko-opiskella omaa alaa eli nuorisokasvatusta.

– Halusin uusia haasteita ja niitä lähdin opinnoista hakemaan. Nämä opinnot tuntuivat luonnolliselta jatkumolta työurallani, Marjo kertoo.
Marjo on aiemmin opiskellut matkailun restonomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän työskenteli matkailu- ja ravitsemisalalla joitakin vuosia ja kouluttautui sitten työn ohessa nuorisoalalle. Hän on työskennellyt nuorisotyöntekijänä kunta-alalla kahdeksan vuotta.

 

Marjo päätyi opiskelemaan Xamkiin kahdesta eri syystä.
– Oulussa ei ole tarjolla tämän alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja Xamkissa on helppoa opiskella etänä. Se oli tärkein kriteerini, kun pohdin, mihin hakisin opiskelemaan. Xamkilla on mielestäni myös positiivinen julkisuuskuva, joten voi olla, että se myös vaikutti valintaani.

Xamkilla on mielestäni positiivinen julkisuuskuva, joten voi olla, että se vaikutti opiskelupaikkavalintaani.

 

OPISKELUSTA UUSIA NÄKÖKULMIA OMAAN ALAAN

Marjo kokee, että polkuopiskelijana aloittaminen ei poikennut mitenkään siitä, että osa aloitti opinnot suoraan tutkinnon suorittajina.
– Polkuopiskelijat ovat osa tutkinto-opiskelijoiden ryhmää alusta saakka. Meitä ei mitenkään eroteltu siis ryhmästä. Polkuopiskelijat saavat samat tiedot ja opiskelun tuen, kuin tutkinto-opiskelijatkin. Voisi siis sanoa, että ainoa ero tutkinto-opiskelijoihin oli se, että polkuopinnot ovat maksullisia, eikä opiskelijaetuja ole käytössä. Siirtyminen polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi tapahtui hyvin sujuvasti ja ongelmitta. Edellytyksenä oli tietysti se, että oli kerryttänyt 30 opintopistettä.

Eri puolilta Suomea ja eri työ- ja koulutustaustoista olevat opiskelijakaverit ovat tärkeä osa opiskelua ja oppimista. Ryhmässä on käyty hyvin antoisia keskusteluja.

 

Marjon mielestä kiinnostavinta on ollut saada paljon uusia näkökulmia omaan alaan ja ammattilaisena kehittymiseen. Tärkeä asia on myös opiskelijakaverit, jotka ovat olennainen osa opiskelua ja oppimista. Opiskelijaryhmä on koostunut monipuolisesti eri puolilta Suomea tulevista opiskelijoista, joilla on hyvin erilaiset taustat niin koulutuksen, työn kuin henkilökohtaisen elämänkin osalta. Ryhmässä on käyty hyvin antoisia keskusteluja.

 

xamk MUKAUTUU ILMIÖIHIN JA TRENDEIHIN

Marjon mielestä Xamkissa on parasta sen nuorekkuus: koulu mukautuu ilmiöiden ja trendien mukaan.
Ehdottomasti tärkeää on myös, että on paljon vaihtoehtoja opintojen suhteen ja että niitä pystyy suorittamaan monipuolisesti myös etänä. Vaikka Marjon mielestä lähiopiskelu on lähtökohtaisesti parempi vaihtoehto, aina ei ole mahdollista osallistua opintoihin livenä.

Marjo suosittelee avoimen AMK:n opintoja henkilölle, joka haluaa ehkä kokeilla, haluaisiko jatkaa opiskelua myös tutkinto-opiskelijaksi saakka.

– Tietysti opinnot sopivat myös hänelle, jolle ei ehkä tällä kertaa tutkinto-opiskelupaikka napsahtanut. Avoin AMK on oiva tapa aloittaa opinnot siitä huolimatta ja päästä tutkinto-opiskelijoiden kelkkaan taskussaan saman verran opintoja.

Marjo tuntee työskentelevänsä juuri oikealla alalla ja näkee alansa työnäkymät hyvänä. Marjon mukaan aina tarvitaan nuorisokasvatusalan ammattilaisia.
– En missään nimessä sulje pois vaihtoehtoa jatko-opintojen suhteen. Pidän silmät, korvat ja myös sydämeni auki niin opintojen kuin työmahdollisuuksienkin osalta.

 

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.