Työni terveydenhoitajana on ollut vaihtelevaa ja laaja-alaista aina äitiysneuvolasta navettaan työpaikkakäyntejä tekeväksi työterveyshoitajaksi. Tällä hetkellä tienaan leipäni lastenneuvolan terveydenhoitajana ja olen siitä onnekkaassa asemassa, että viihdyn työssäni hyvin.

Olen saanut YAMK-opinnoistani uutta ja laajempaa näkökulmaa käytännön neuvolatyöhön ja olen saanut viedä oppimaani heti käytäntöön perehtyessäni esimiestyöhön.

Hiljattain valtakunnallisesti on noussut esiin keskustelu neuvolatoimintojen yhtiöittämisestä, joka liittyy meneillään olevaan sote-uudistukseen. Keskustelua olen hämilläni seurannut. Suomalainen neuvolajärjestelmä on saanut positiivista huomiota ja mainetta maailmalla. Miksi toimivan järjestelmän pitäisi muuttua?

Neuvola on turvannut hyvät edellytykset lapsen kasvun ja kehityksen seurannalle sekä ohjannut perheitä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Pystyvätkö yksityiset palveluntuottajat vastaamaan perheestä ja sen hyvinvoinnista kokonaisuutena vai pirstaloituuko tieto ja tekijät? Kenellä on vastuu kokonaisuudesta?

Oman osaamisen kehittäminen YAMK-opinnoissa on antanut minulle valmiuksia ajatella, minkälaista osaamista tarvitsen toimintaympäristön muutoksessa mukana olemiseen. Sote-uudistus luo erityisen haasteensa, koska valmisteluvaiheessa olevat muutokset ja niiden mahdolliset seuraukset eivät ole hyvin ennakoitavissa. Voidaanko tulevaisuuden muutokset nähdä mahdollisuuksina vai ovatko ne pelkkiä uhkia?

Toivon, että saan jatkaa työtäni perheiden kanssakulkijana myös haasteissa luottavaisin mielin ja että toimintaympäristön muutokset loisivat myönteisiä mahdollisuuksia perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Yhdessä tekemällä ja verkostoja laajentamalla taataan lapsille hyvää tulevaisuutta.

 

Armi Auvinen, terveydenhoitaja
sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -opiskelija