Moikka! Kertoisitko kuka olet?

Hei! Olen Mira Piilonen, 28-vuotias jalkaterapeutti Vantaalta. Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-opinnot aloitin nyt elokuussa 2020. Opintojen lähipäivät toteutettaisiin Savonlinnassa, mutta toistaiseksi opinnot on järjestetty etäyhteyksin.

 

Millainen on aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi?

Valmistuin jalkaterapeutiksi samaiselta Savonlinnan kampukselta jouluna 2015, jonka jälkeen sain heti oman alani töitä. Olen työskennellyt koko urani ajan yksityisellä sektorilla sekä palkallisena että toiminimellä. Ajoittain olen ohjannut myös ryhmäliikuntaa, valmentanut sekä työskennellyt tarjoilijana.

 

Miksi valitsit monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-koulutuksen?

Nyt viiden vuoden työskentelyn jälkeen halusin lähteä opiskelemaan jotain, joka laajentaisi osaamistani kuntoutuksen saralla oman käytännöntyöni ulkopuolelle ja antaisi valmiuksia uralla etenemiseen. Kiinnostus kuntoutukseen liittyen sai minut valitsemaan juuri tämän YAMK-tutkinnon, vaikka Xamkin sivuilta löytyi useampi varteenotettava vaihtoehto, myös meille jalkaterapeuteille.

 

Millaista oli opiskella YAMK-tutkintoa?

Nyt reilut puoli vuotta opiskelleena voin todeta, että jos kahta en vaihtaisi, niin ne olisivat kalenteri ja opiskelutoverit! Ryhmämme opiskelu on ollut pitkälti etäyhteyksin tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Hyvällä ryhmähengellä ja toisten tsemppaamisella on ainakin omalla kohdallani ollut iso vaikutus opintojen etenemiseen suunnitelmien mukaisesti.

Päällekkäiset ryhmä- ja yksilötehtävät ovat asettaneet ajoittain omat haasteensa, mutta niiden tekeminen on ollut myös todella antoisaa. Tärkeää on ollut varata opiskeluun ajoissa riittävästi aikaa. Omalla kohdallani yrittäjyys on antanut mukavasti vapautta muovata kalenteria opintojen mukaisesti nopeallakin aikataululla. Yksi iso plussa näissä opinnoissa on myös se, että niitä voi yhdistää osittain omaan työhön, jolloin vapaa-aikaa jää muuhunkin, kuin opiskeluun!

 

Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussa?

Tähän asti opinnoissa on ollut kiinnostavinta muiden ammattilaisten osaamiseen perehtyminen ja sitä kautta koko terveys- ja kuntoutusjärjestelmän kokonaisvaltaisempi hahmottaminen. Tänä syksynä opinnoissa käsiteltiin paljon asioita asiakaslähtöisestä näkökulmasta, jonka olen kokenut hyödylliseksi. Kiinnostavaa on ollut myös se, että jo nyt opinnoista on saanut käytännön keinoja suoraan omaan käytännön työhön. Odotan innolla keväälle valitsemiani Master Schoolin opintoja johtamiseen liittyen.

 

Miksi mielestäsi kannattaa opiskella YAMK-tutkinto?

Minulle YAMK-opinnot ovat itsensä kehittämistä, panostus omaan ammatilliseen osaamiseen. Esimiestehtäviin joskus tulevaisuudessa tähtäävänä tämä tutkinto antaa mahdollisuuden opiskella siihen tarvittavia opintoja oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaisesti. Tutkinto tuo paperin lisäksi pätevyyttä myös käytännön työhön alasta ja työtehtävästä riippumatta.

 

Ovatko opinnot edistäneet uraasi tai antaneet uutta nykyisiin tehtäviisi?

Opinnot ovat jo nyt antaneet uutta nykyisiin työtehtäviini liittyen. Koen, että olen voinut hyödyntää opintojen antia niin palkkatöissä kuin toiminimenkin puolella. Olen varma, että opintoihin valitsemani johtamisen opintokokonaisuudet tulevat myös olemaan eduksi tulevaisuudessa. Oli kyse sitten esimiestehtävistä yksityispuolella, tai vaikka opetustehtävistä. Opintojen mukanaan tuoma verkostoituminen on myös antanut paljon.

 

Haluaisitko sanoa vielä jotain YAMK-opintoihin, omaan koulutukseesi tai Xamkiin liittyen?

Oman tietämyksen päivittäminen, laajentaminen ja tuominen ajan tasalle on eduksi jokaiselle terveysalan ammattilaiselle. Käytännön kentällä tarvitaan lisää tietämystä koko kuntoutusjärjestelmän toiminnasta ja taitoa johtaa itseään sekä muita kohti yhteisiä, kuntoutusta eteenpäin vieviä käytänteitä. Tähän Xamk tarjoaa yhteisöllisen, aktiivisen ja kansainvälisen oppimisympäristön. Ja vinkkinä kansainvälisille markkinoille tähtääville: nämä opinnot on mahdollista suorittaa tulevaisuudessa myös englannin kielellä!

Haastattelu tehty 1/2021