”Opintojen aikana suoritetut harjoittelut ovat olleet uran kannalta olennaisessa roolissa. Ne ohjasivat ammattitaitoa ja veivät uran kansainvälisille vesille.”

 

 

 

Minna Hämäläinen on töissä Xamkissa kansainvälistymispalveluissa koulutusviennin asiantuntijana. Hän valmistui Mamkista 2009 yhteisöpedagogiksi ja tällä hetkellä koti sijaitsee Juvalla. 

 

LEIKIN KAUTTA TOTISEEN HOMMAAN 

Mikkelissä yhteisöpedagogiksi opiskelu oli Hämäläisen mielestä rentoa ja mukavaa. “Opinnoissani panostin niihin asioihin, mitkä itseäni henkilökohtaisesti kiinnostivat”, kertoo Hämäläinen.  

Yhteisöpedagogin opinnoissa tärkeänä sauman oli esimerkiksi erilaisten leikkien vetäminen ja kehitteleminen. Leikkien taustalla oli kuitenkin aina totinen ajatus ammattitaidosta ja tulevaisuuden kaitsijan roolista. 

 

Hämäläiselle tulee opinnoista mieleen ensimmäisenä leirikurssi Säynäjärven retkeilypaikalle sekä opintoreissu Saksaan. Saksassa tutustuttiin elämys- ja seikkailupedagogiikan opintoihin partnerikoulun kautta. Elämys- ja seikkailupedagogiikan opinnot olivat Hämäläisen mukaan kaikista mielenkiintoisimpia aiheita koulutuksessa. ”Niissä pääsi oikeasti tekemään ja touhuamaan. Se oli ihan parasta.” 

 

TYÖHARJOITTELUSTA VAKITUINEN TYÖ 

Opintojen lisäksi käytännön työharjoittelut olivat hienoja kokemuksia. Hämäläinen itse päätyi opiskelijakunta Mamokiin harjoitteluun. Mamok järjesti tuolloin kansainvälisille opiskelijoille toimintaa ja auttoi heitä käytännön arjen sujuvuudessa. Hämäläinen toimi kv-tutorina ja päätti tehdä molemmat pitkät työharjoittelunsa samaan paikkaan. Hän sai tehtäväkseen järjestää ja suunnitella erilaisia tapahtumia vaihto-opiskelijoille.

Harjoittelupaikka osoittautui Hämäläiselle onnekkaaksi sattumaksi, sillä harjoitteluista poiki vakituinen työpaikka ja nykypäivän uran petaus. Hämäläinen palkattiin kv-toimiston assistentiksi suoraan viimeisen harjoittelun loputtua. Valmistumisen aikaan hänelle tarjottiin jatkoa kv-koordinaattorina. 

Hämäläinen teki koordinaattorin töitä Xamkilla liki kymmenen vuotta. Tämän jälkeen hän jatkoi uraansa kansainvälistymispalveluissa koulutusviennin koulutussuunnittelijana. Tammikuusta 2021 alkaen Hämäläisen virallinen nimike on ollut koulutusviennin asiantuntija. Hämäläinen sanoo viihtyvänsä hyvin nykyisessä työssään ja kehuu Xamkia työnantajana. 

Voisin sanoa kaikille vastavalmistuneillekin, että hakekaa rohkeasti meille Xamkiin töihin. Jos vain talon sisältä löytyy kiinnostava paikka, niin kannattaa laittaa hakemusta. Xamk on erinomainen työnantaja.
 

TYÖ KANSAINVÄLISTYMISPALVELUISSA 

Hämäläisen vastuulla on tällä hetkellä mm. tarjouspyyntöihin vastaaminen. ”Kun joku ulkomailta lähestyy Xamkin koulutuksia ja olisi esimerkiksi kiinnostunut ostamaan opetuspalveluita, kuuluu minun tehtävänkuvaani vastata näihin tarjouspyyntöihin”, Hämäläinen selittää. Lisäksi Hämäläinen hoitaa koulutusmatkailuvierailujen koordinointia ja järjestelyjä, sekä Xamkin ja tuoreeltaan lanseeratun verkkopalvelun Eduficationin markkinointiponnisteluja Kiinan suuntaan, yhdessä koulutusvientitiimin kanssa. 

 

Kansainvälistymispalveluiden tiimissä työskentelyssä on ehdottomasti etunsa seikkailunnälkäisille; Hämäläinen kertoo matkanneen miltei Euroopan jokaisessa maassa työnsä ohella kv-koordinaattori aikoina. ”Nykyisessä toimessa pääsee toivottavasti myös käymään Euroopan ulkopuolisissa maissa”, hän lisää.  

 

TERVEISET OPISKELIJOILLE 

Hämäläinen kannustaa kaikkia, ketkä vain kykenevät, lähtemään vaihtoon. ”Kun sen kymmenen vuotta hoidin vaihto-opiskelijoiden asioita ja reissuja, en kuullut kertaakaan, että joku olisi sanonut ettei olisi kannattanut lähteä.” Opiskelijoiden kokemukset olivat Hämäläisen mukaan todella positiivisia. Vaihto-opiskelu antaa näkemystä nykyisiin opintoihin sekä auttaa tulevaisuudessa työelämässä. 

 

Hämäläinen uskoo, että hän tulee opiskelemaan vielä tulevaisuudessa. Xamkin ylemmät amk-tutkinnot tuntuvat erinomaiselta idealta työn ohella. ”Jotain, mikä tukisi nykyistä työnkuvaani lähitulevaisuudessa.” Terveisinä opiskelijoille Hämäläinen painottaa työharjoittelun tärkeyttä ja hienoutta korkeakouluopintojen aikana. ”Monet opiskelijat ovat työllistyneet suoraan viimeiseen harkkapaikkaansa, kuten minä tein. Opintojen aikana kannattaa hakea ja kokeilla uusia asioita, vaikka sitten harjoittelun muodossa.” 

Kannattaa vain oman kiinnostuksensa mukaan lähteä kokeilemaan asioita koulun sisällä. Ja että antaa myös mahdollisuuden vaihtuvuudelle; sieltä saattaa löytyä ihan uusia ja yllättäviä juttuja, mihin haluaakin itse satsata. 

 

 

Teksti: Matleena Ahoranta

 

Lue seuraava alumnitarina tästä.