Olimme Etelä-Savon Liikunnan järjestämässä Liikunnan Tsemppariksi -koulutuksessa helmikuun lopussa. Koulutuksen kohderyhmä oli erittäin ajankohtainen: maahanmuuttajat sekä heidän ohjaamisestaan kiinnostuneet henkilöt. Mikä sopisikaan tämän hetken yhteisöpedagogiopiskelijoille paremmin!?

Koulutuksen sisältö oli monipuolinen ja toiminnallinen. Keskeisimpinä teemoina olivat aktiivinen arki, ohjaamisen periaatteet, kannustavan ja innostavan ilmapiirin luominen sekä oma rooli liikunnan tsempparina. Teoriapuolen lisäksi tarjolla oli monenlaista aktiivista tekemistä, saimme esimerkiksi käyttää kovien tuolien tilalla jumppapalloja tai hierovia istuintyynyjä! Välipala nautittiin seisomatyylillä, ja jokainen ohjasi pienen taukojumpan pareittain tai pienryhmissä.

Koimme koulutuksen hyödylliseksi, vaikka meille olikin entuudestaan liikunta ja ohjaaminen tuttuja aiheita. Perustietojen lisäksi keskustelimme paljon omista käytännön kokemuksistamme, ja pohdimme ohjaajan roolia sitä kautta. Yhteisöpedagogin työkenttähän ei rajaudu vain nuorisotalolla nököttämiseen, vaan meistä löytyy työntekijöitä yhteen sun toiseen ympäristöön!

On tärkeää rakentaa omaa polkua omien kiinnostuksen kohteiden mukaan, ja kahmia mahdollisimman paljon tietoja ja taitoja omaan materiaalisalkkuun. Meille liikunta on osa arkipäivää ja lähellä sydäntä, joten miksei sitä hyödyntäisi myös omissa opinnoissaan edistymiseen.

Aktiivista ja aurinkoista kevään jatkoa kaikille!!

Elisa Vilhunen ja Laura Lahtinen

Kirjoita kommentti

*