Essote toivottaa Xamkin opiskelijat tervetulleeksi harjoitteluun ja opinnäytetyötä tekemään!

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tekee Xamkin kanssa tiivistä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia.

”Xamkin ja Essoten välinen yhteistyö on antoisaa ja molemmilla on siinä yhteneväiset intressit. Essotessa halutaan, että harjoittelussa täällä olleet opiskelijat haluavat työllistyä meille valmistuttuaan ammattiin. Essotessa tarvitaan jatkuvasti uutta henkilökuntaa”, kertoo opetusylihoitaja Pia Leppäkumpu.

Yhteistyötä monella tapaa

Essoten opetusylihoitaja Pia Leppäkumpu toivottaa kaikki tervetulleeksi harjoitteluun ja töihin.

Merkittävintä yhteistyötä ovat harjoittelujaksot. Essote tarjoaa Jobiilissa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille 210 erilaista laadukasta harjoittelupaikkaa, joissa ammattitaitoa voi kehittää aina perusteiden harjoittelusta syventävälle jaksolle. Harjoittelujaksoilla opetellaan myös tärkeitä työelämätaitoja.

”Opiskelijat saavat nimetyt ohjaajat jaksoilleen. Siten pyrimme takaamaan harjoittelujaksojen hyvän laadun. Tänä lukuvuonna panostamme erityisesti opiskelijoiden hyvään kohteluun ja ohjauksen laatuun Essotessa”, Leppäkumpu kertoo.

Esimerkiksi syksyllä 2019 terveydenhoitajaopiskelijat osallistuvat Essoten toteuttamiin influenssarokotuksiin. He pääsevät osallistumaan toimintaan kaikin tavoin ja myös harjoittelemaan kädentaitojaan jakson aikana.

Xamk ja sen opiskelijat näkyvät Essoten arjessa monin tavoin. Harjoittelujaksojen lisäksi Essote tarjoaa opiskelijoille aiheita ja ohjaajia opinnäytetöihin.

Yksi tärkeä yhteistyön muoto ovat yhteistyötapaamiset Xamkilla sekä opiskelija- ja opettajaryhmien opintokäynnit Essoten eri yksiköissä.

”Esimerkiksi mentoritapaamisissa Xamk kutsuu opiskelijoita ohjaavat henkilöt käymään ja yhdessä keskustelemaan harjoitteluihin liittyvistä asioista. Nämä ovat molemmin puolin antoisia tapaamisia”, Pia Leppäkumpu kertoo.

Leppäkumpu käy myös tapaamassa opiskelijoita Xamkilla. Näissä tapaamisissa hän kertoo opiskelijoille erilaisista harjoittelupaikoista ja vastaa näiden harjoitteluun liittyviin kysymyksiin.

Opiskelijat tuovat uutta tietoa ja ajattelua

”Opiskelijat ovat erittäin tärkeitä Essotelle. He tuovat mukanaan uutta tietoa ja uutta ajattelua. Yhteistyössä ohjaajien kanssa kummankin on mahdollista kehittyä ja kasvaa. Ohjaussuhde on aina vastavuoroinen. Moni opiskelijoista työllistyy jo opintojen aikana Essoteen erilaisiin sijaisuuksiin”, Leppäkumpu kertoo.

”Kannustamme myös meillä työskenteleviä lähihoitajia jatkamaan opintojaan esimerkiksi sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. Opiskeluja tukevalla työvuorosuunnittelulla pyrimme mahdollistamaan työntekijän siirtymisen AMK-opintoihin tai muualle. Työntekijöiden ammatillisen kehittymisen intressit huomioidaan myös muun muassa kannustamalla työntekijöitä täydennysopintoihin Xamkille”, hän jatkaa.

Millaiset tyypit sopivat terveysalalle?

Leppäkummulla on selkeä näkemys siitä, millaisia ominaisuuksia terveysalalla työskentelevällä tulee olla. Terveysalalla, joka on ihmissuhdetyötä, korostuvat erityisesti vuorovaikutustaidot.

”Hyvä ja ammatillinen käytös on ihmisten kohtaamisessa kaiken lähtökohta. Kun vuorovaikutustaidot ovat kunnossa, on opiskelijoiden hyvä lähteä kehittämään ammatillista osaamista sekä asenteen että taitojen osalta eteenpäin. Motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan pitävät oppimisessa hyvää energiaa yllä”, hän summaa.

Terveysalalla työnantajat arvostavat työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, samoin kuin aktiivista otetta ja tilannetajua. Halu uuden oppimiseen ja omaan kehittymiseen on todella tärkeä.

 

Antoisaa ja rankkaa ihmissuhdetyötä

Kaikissa ammateissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Leppäkummun mielestä terveysalalla työskentelyssä parasta mutta samalla myös rankinta ovat ihmiset ja heidän kanssaan työskentely.

”Työ on antoisaa ja siitä saa itsekin paljon. Terveysala tarjoaa monenlaisia, erilaisia mahdollisuuksia työllistyä ja alalla on hyvät etenemismahdollisuudet. Opintoja voi jatkaa aina tohtorin väitöskirjaan asti. Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvat luonnollisesti ne parhaat tyypit, joista saa parhaita työkavereita”, Leppäkumpu hymyilee.

Ihmissuhteiden suuri määrä sekä asiakkaiden elämäntilanteet saattavat olla työntekijälle kuormittavia.

”Ihmissuhdetyötä ei voi tehdä niin, etteikö se koskettaisi. Mahdollisuus psyykkisen kuormituksen käsittelyyn auttaa työntekijää jaksamaan ihmisenä ja kasvamaan työroolissaan. Työssä heräävät tunteet ja niiden psyykkinen työstäminen ovat tärkeä osa ammatillisuutta. Työ vaatii itsetutkiskelua ja omien voimavarojen tunnistamista.”

”Ihmissuhdetyössä kukaan ei saa jäädä yksin. Haastavissa työtilanteissa avainasemassa on hyvä ja voimaannuttava työyhteisö sekä reflektiohetket, kuten työnohjaus”, Leppäkumpu kertoo.

Miten hän siis vakuuttaisi alalle hakeutumista miettivän toteuttamaan suunnitelmansa?

”Näihin ammatteihin kannattaa hakeutua siksi, että työ terveysalalla on erittäin mielenkiintoista, merkityksellistä ja antoisaa. Koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa työtehtävissä ja edetä alalla.  Tällä hetkellä työllistymien on varmaa.”

 

”Tervetuloa Essotelle harjoitteluun ja töihin!”