En ole yrittäjäperhetaustainen, ei edes lähisuvussa ole ollut yrittäjiä. En ole ollut myöskään yrittäjyysvastainen, vaikka lähisuvussa on sitä oltu. Yrittäjyys on aina ollut minulle varteenotettava vaihtoehto – ihan niin kuin muutkin työmahdollisuudet. Johtunee luonteenpiirteistäni: itseohjautuva, vastuunsa kantava ja uusia mahdollisuuksia etsivä (samat asiat voi toki nähdä myös näin: itsepäinen, jyrkkä ja haihattelija).

Minusta tuli vielä valtion virkamiesvuosien jälkeen yrittäjä, ammmattikorkeakouluopiskelija, yritysneuvoja ja nyt samalla yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen yamk-opiskelija. Voin hyvinkin olla taas jossain vaiheessa yrittäjä – kuten ehkä sinäkin.

Miten ja miksi yrittäjäksi?

Kaikki lähtee ideasta ja omasta motivaatiostasi. Idea voi syntyä eri tavoin: se voi perustua omaan osaamiseen (joka puolestaan on hankittu opiskelun, harrastuksen tai tekemällä oppimisen kautta), se voi perustua keksintöön/täysin uuteen tuotteeseen/palveluun, olemassa olevaan tuotteeseen/palveluun uudella markkina-alueella, se voi olla jo toimivan yrityksen jatkaminen joko nykyisellä hyväksi havaitulla konseptilla tai tuomalla siihen uutta draivia, idea voi olla lainsäädännön luoma tai kunnallisen päätöksenteon johdannainen… pääasia on, että se täyttää olemassa jo olevaa kysyntää tai luo uutta tiedostamatonta kysyntää ja sinulla on palo täyttää se kysyntä.

Kenelle yrittäjyys sopii?

Yrittäjyys on toisille ominaisempi tapa toimia kuin toisille. Se antaa sekä vapauden että vastuun päättää asioista, kehittää liiketoimintaa, luoda uutta kysyntää ja huolehtia niin omasta, työntekijöiden kuin ympäristönkin hyvinvoinnista. Tai kuten KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera kirjansa on otsikoinut: Yrittäminen on kaunein tapa ottaa vastuu omasta elämästä.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jokilampi (2016) toteaa blogissaan, että vaikka Suomi tarvitsee lisää työtä yrittäjyyden kautta, se ei voi ratkaista jokaisen työtä tarvitsevan ongelmaa. Yrittäjyyden on oltava taloudellisesti kannattavaa. Idea, into ja motivaatio on muutettava myös euroiksi, ja huolelliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat auttavat ymmärtämään tuotteen/palvelun hinnoittelun ja tarvittavan käyttöpääoman, jotta hommat pyörivät. Kaikki ideat eivät sellaisenaan johda kannattavaan liiketoimintaan, mutta toisaalta monesta ideasta voi jalostamalla olla potentiaalia vaikka start up:iksi.

Työelämä muuttuu

Tulevaisuudessa yhä useampi meistä joutuu tai pääse yrittäjyyden monimuotoiseen maailmaan mukaan. Työelämä on muuttunut ja muuttuu yhä edelleen siihen suuntaan, että yrittäjyys voi olla jossain vaiheessa ainoa keino tai peremmin sanottuna ainoa mahdollisuus työllistyä ja samalla työllistää muita ja siten vaikuttaa omaan ja seudulliseen hyvinvointiin ja kehitykseen. Tämän suuntauksen olen huomannut omassa työssäni. Useat harkitsevat yrityksen perustamista, koska nykyinen tai entinen työnantaja on ilmaissut tarpeen työpanokselle, jonka työn suorittaja tekisi ns. omaan piikkiinsä. Tällaisia toimialoja on laidasta laitaan perinteisistä palveluammateista (parturi-kampaamot, hierojat) asiantuntijapalveluihin (tiedottajat, CRM-päälliköt).

Onneksi yrittäjyyskin on saanut uusia muotoja. Ns. kevytyrittäjyys (laskutusosuuskunnan kautta tapahtuva) voi olla varteenotettava vaihtoehtoa esim. silloin, kun haluat joustavasti työn ohessa osa-aikaisesti kokeilla yrittäjyyttä. Tämä voi toimia tietynlaisena siirtymävaiheena. Mikäli olet työttömänä, voit myös aloittaa yritystoiminnan työttömyysetuuden piirissä ja neljän kuukauden kuluttua tarkastella, kantaako yritystoiminta päätoimisena tulonlähteenä. Lisätietoja TE-palvelujen verkkosivuilta.

Yamk-opiskelijasta yrittäjäksi

Opiskelu amkissa ja yamkissa antaa hyvät valmiudet tulevaisuuden työtehtäviin – tehtiinpä ne sitten työntekijänä tai yrittäjänä! Antti Siekki ja Mika Niemi kirjassaan Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta (2016) toteavat useiden tutkimusten osoittavan, että korkeakoulun loppututkinnolla on merkitystä yrittäjän itseluottamukseen, asiakas- ja rahoitusneuvotteluihin ja siten yrityksen menestymiseen. Kouluttautuminen on osoitus henkilökohtaisesta kehittymisestä ja siitä, että päätöksenteon tueksi yrittäjä osaa hakea tarvitsemaansa faktatietoa.

Opiskelu työn ohessa on vaativaa, mutta koen, että se on antanut minulle todella paljon – itse asiassa uuden ammatin, jossa tunnen olevani ”kotonani”. Ja jos sinä haluat keskustella yrittäjyysasioita lisää, ota yhteys oman alueesi Uusyrityskeskukseen; löydät sen täältä: https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/

 

Katja Remes, yritysneuvoja
tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

 

Kirjoita kommentti

*