Xamkin YAMK-opiskelija Piia Mäkilä on innostunut yrittäjyydestä.

Vapaus houkuttaa – yrittäjyys sopii Piia Mäkilälle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, YAMK-opiskelija Piia Mäkilä on saanut Business Cafésta vertaistukea yrittäjyyspohdintoihin. Business Café tarjoaa kaikille innovaatiotoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille Xamkin opiskelijoille kohtaamispaikan ja tietoa yrittäjyyspolkujen mahdollisuuksista.

Piia Mäkilä opiskelee Xamkissa ylempää matkailu- ja palvelualojen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällä hetkellä hän työstää opinnäytetyötään, jossa hän pohtii verkostojohtoiseen markkinointiin soveltuvaa digitaalisen matkailumarkkinoinnin strategiaa VisitMäntyharju ry:lle.

Xamkin Business Caféssa Mäkilä on saanut sparrausta ja vahvistusta omaan yrittäjyyteen. Mäkilän suunnitelmissa on perustaa oma toiminimi, jonka avulla hän haluaa auttaa muita pk-yrityksiä digitaalisten kanavien hallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä asiakasymmärryksen lisäämisessä. Opiskelu ja oma yrittäjyys kulkevat siis hienosti käsi kädessä.

Yrittäjyys luo työlle merkityksellisyyttä

Mäkilä tunnustaa aina olleensa yrittäjähenkinen: rohkea, vastuuntuntoinen, itseohjautuva ja työtä pelkäämätön. Innostuvana ja luovana ihmisenä hän imee vaikutteita ja ideoita kaikkialta. Tällainen työskentelymalli sopii hänen mielestään hyvin digialan yrittäjyyteen.

Työn tekemisellä on Mäkilän mielestä oltava merkitystä paitsi hänelle itselleen, myös yhteiskunnallisesti. Merkityksellisyys yhdessä avarakatseisuuden ja ennakkoluulottomuuden kanssa ruokkii sisäistä motivaatiota, jota hän kokee tarvitsevansa työn tekemiseen.

Yrittäjyydessä Mäkilää kiinnostaa vapaus toteuttaa itseään ja ammentaa omista kokemuksista omaan yrittäjyyspolkuun.

– Samalla, kun auttaa muita kehittymään, voi kehittää myös omaa osaamistaan ja oppia asiakkailtaan, Mäkilä painottaa.

Sparrausapua Business Cafésta

Mikkelin kampuksen Business Caféssa Mäkilä on saanut keskustella myös niistä asioista, jotka yrittäjyydessä huolestuttavat. Omien ajatusten jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa on ollut hyödyksi.

Keskusteluissa on pohdittu taloudellista toimeentuloa, omaa jaksamista ja liikeidean kantavuutta. Etenkin digitaalisessa maailmassa muutosvauhti on kova, ja osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä.

– Toisaalta perusasia, arvon luominen asiakkaalle, ei ole muuttunut, Mäkilä painottaa.

Yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet ovat tosin tulleet tutuiksi jo kotona, sillä Mäkilän äiti on ollut lähes koko ikänsä yksinyrittäjä. Yrittäjyyskurssikin on tullut käytyä, tosin jo 12 vuotta sitten. Ehkä juuri siksi Business Cafén tuoma tuki on tullut sopivaan saumaan.

Mäkilä toivoo, että hänen esimerkkinsä innostaa myös muita yrittäjyydestä kiinnostuneita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan yrittäjänä. Yrittäjyys antaa mahdollisuuksia rakentaa oman näköinen polku kohti tulevaisuutta.

– Ehkä nyt minunkin on aika perustaa se ikioma yritys, Mäkilä päättää.

Business Café tarjoaa kohtaamispaikan kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Katso lisätietoa täältä