”Tradenomiopinnot ovat muutakkii ku luennoilla istumista ja esseitte kirijottamista. Tämä ylleinen harahaluulo korokeakouluopinnoista muuttu jo het ensimmäise vuojen syksynä, jollo piästiin tekemään yhteistyötä Savonlinja-bussiyhtiön kanssa. Tämän jäläkeen yritysyhteistöetä sekä yritysten järäjestämiä toemeksantoja on tehty tasaseen tahttiin, niin opintojaksojen, kun tehetäviennii muodossa.” – Jussi

Ensimmäinen yritysprojektimme syksyllä oli asiakaslähtöisen markkinoinnin kurssilla. Teimme Savonlinjalle kehitystehtävän, jossa arvioimme bussiyhtiön henkilöstön ja asiakaspalvelun kehitystä markkinoinnin kilpailukeinona sekä arvioimme Savonlinjan verkkokaupan ja mobiilisovelluksen toimivuutta. Opimme työskentelemään yhdessä toimeksiantajan kanssa ja laatimaan raportin, johon kokosimme kaiken saamamme tiedon, kokemukset ja palautteet.

Toisena opiskeluvuonna pääsemme harjoittelemaan myyntityötä käytännössä Kaupunki lahjaksi -yrittäjän Elina Höltän kanssa yhteistyössä. Projektin aikana otimme yhteyttä eri yrityksiin tavoitteenamme sopia tapaaminen ja päästä myyntineuvotteluihin koskien Kaupunki lahjaksi –lahjavihkoa. Osallistumme myös kauppakeskus Akselissa järjestettävään lahjatähti –tapahtumaan ja pääsemme siellä harjoittelemaan erilaisia myyntitilanteita sekä myyntiä kuluttajille.

Opintojaksoihin sisältyvien projektien lisäksi opiskelijoille annetaan Xamkissa lukuisia mahdollisuuksia osallistua eri toimeksiantajien järjestämille kursseille. Esimerkiksi vuonna 2017 Xamk solmi kahden vuoden sopimuksen Emma Gaalan kanssa. Valmistelimme tiimeittäin makkinointisuunnitelmat, joista paras suunnitelma toteutettiin käytännössä. Tiimimme sijoittui kolmanneksi ja pääsimme lisäksi Espoon Metroareenalle toteuttamaan Gaalan viestintää ja tuotantoa sen tapahtumapäivänä.

 

Vuoden naissolisti Evelina haastattelussa Emma Gaalassa.

Vaikka yritysten kanssa toimiminen on tärkeää oppia jo opiskeluaikana, jotta hyppy työelämään ei tunnu koulun jälkeen niin suurelta, yhteistyöstä yritysten kanssa voi saada paljon muutakin irti.

Yhteistyöyritykset ovat usein kiinnostuneita palkkaamaan hyvin suoriutuneita opiskelijoita tai tarjoamaan harjoittelupaikkoja. Hyvästä harjoittelupaikasta taas on hyötyä myöhemmin työnhaussa ja muista hakijoista voi erottua harjoittelun avulla.

Kaiken hyvän lisäksi monet yritysyhteistyössä mukana olevista yrityksistä tarjoavat opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin. Opinnäytetyössä voikin hyödyntää yritysyhteistyön aikana hankittua tietoa kyseisestä yrityksestä.

Yritysyhteistyöt ovat antaneet meille esimerkkejä työelämän haasteista, joita tavallinen korkeakouluopiskelu ei pysty tarjoamaan.

 

 

Liiketalouden 2. vuoden tradenomiopiskelijat Sini Paakkunainen, Henna Herrala, Jussi Kokkarinen ja Eemil Haimilahti, Mikkeli

Kirjoita kommentti

*