Xamkin podcastit Soundcloudissa ja Spotifyssa

Miten löydät oman alasi? Kuinka pärjäät etäopiskelussa? Miten pidät yllä keskittymistä? Miten vältät vetkuttelun? Entä miten voit yhdistää ammattimaisen urheilun ja tavoitteellisen opiskelun? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen etsitään vastauksia Xamkin podcasteissa.

Löydät podcastit tältä sivulta sekä SoundCloudista että Spotifysta. Xamk löytyy nimellä Xamk Podcast. Podcasteja toteuttavat Xamkissa eri yksiköt ja ne käsittelevät eri aiheita koulutuksesta tutkimukseen ja kehittämistoimintaan.

FAQ Opintopsykologit Saure & Häkkilä

Podcast-sarjassa Xamkin opintopsykologit Karoliina Saure ja Mari Häkkilä keskustelevat ajankohtaisista aiheista, jotka mietityttävät korkeakouluopiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Podcast-sarjassa pyritään löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, joita opiskelijoilla on herännyt.

Podcastin jaksot:

 1. Etäopiskelu
 2. Aloittamisen vaikeus
 3. Keskittyminen ja vireystilan ylläpitäminen 
 4. Motivaatio 
 5. Stressi 
 6. Hengittäminen itsesäätelyn tukena 
 7. Jännittäminen
 8. Yksinäisyys 
 9. Opinnäytetyö
 10. Itsemyötätunto opinnoissa
 11. Tervetuloa ammattikorkeakouluun 
 12. Opiskelutekniikat
 13. Ajankäytön suunnittelu ja kalenterointi 
 14. Ryhmätyöt
 15. Ammatinvalinta   
 16. Valmistuminen  
 17.  Opintoihin paluu tauon jälkeen
 18. Paluu lähiopetukseen
 19. Opiskelijan kesä
 20. Tietoisuustaidot
 21. Kuinka paljon opintopisteen eteen pitää tehdä töitä?

In English: 

 1. Welcome to the University of Applied Sciences

Tunne huominen –podcastissa otetaan selvää, miten oma ala löytyy ja miksi huomisesta ei tarvitse huolestua.

Podcastia juontaa Ilona ja ääneen pääsevät eri alojen asiantuntijat – Xamkin opettajat, tutkijat sekä tietysti opiskelijat. He kertovat minkälaista opiskelu ammattikorkeakoulussa oikeasti on, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys vaikuttavat työelämään ja opiskeluihin sekä mitä valmistumisen jälkeen tapahtuu.

Podcastin jaksot:

 1. Tulevaisuuden työelämätaidot
  Mikä työelämässä muuttuu? Mitä siitä tulisi tietää, miten siihen voi valmistautua ja miten oma ala kannattaa valita? Vieraana mm. säveltäjä, keksijä, yrittäjä ja kirjailija Perttu Pölönen.
 2. Työelämäyhteistyöt
  Kaikissa koulutuksissa tehdään paljon yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Minkälaista yhteistyö on, miksi se on tärkeää oppimisen ja uran kannalta ja mitä yllättäviäkin oppia siitä voi saada?
 3. Opiskelijan jaksaminen
  Opiskeleminen on iso ja merkityksellinen osa arkea, mutta elämässä on paljon muutakin – harrastukset, perhe, työ ja parisuhde. Miten opiskelijat jaksavat ja miten on hyvinvoinnin laita?
 4. Vastuullisuus
  Ympäristömuutos, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyään osa kaikkia elämänalueita. Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa?
 5. Valmistumisen jälkeen
  Ihana opiskeluaika menee nopeammin kuin etukäteen ehkä luuletkaan. Mitä valmistumisen jälkeen? Yksi vaihtoehto on yrittäjyys.

Hyvinvoinnin huominen

Hyvinvoinnin huominen -podcastsarjassa tuodaan esille Xamkin toimintaa hyvinvointialan moninaisella kentällä. Äänessä on liikunnanohjaajakoulutuksen lehtori Jouni Korhonen vaihtuvine vieraineen.

Sarjan jaksot:

 1. Tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteet ja niihin vastaaminen koulutuksella
 2. Tulevaisuuden liikunta-alan ammattilainen (liikunnanohjaajakoulutus)
 3. Koulujen hyvinvoinnin ammattilainen (kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön painottuva sosionomikoulutus)
 4. Tulevaisuuden hyvinvointia tutkimus- ja kehittämistoiminnalla 
 5. Mitä on hyvinvointiteknologia?
 6. Ammattimaisen urheilun ja menestyvän opiskelun yhdistäminen
 7. Työelämäyhteistyöllä monipuolisuutta ammattitaitoon
 8. Simulaatio-opettaminen osana opiskelijan ammattitaidon vahvistamista
 9. Jalkojen hyvinvoinnin ammattilainen 
 10. Hyvinvoiva opiskelija 
 11. Huomisen sosiaali- ja terveysalan koulutus 
 12. Mikä on monialainen toimintakyvyn edistämisen YAMK-koulutus? 
 13. Seksuaalisuus osana hyvinvointia, seksuaaliterveyden opinnot 
 14. HyviöPRO-vaikuttavuusloikka menestykseen 
 15. Pedagogisena menetelmänä työelämälähtöinen törmäytys
 16. Terveenä eläkkeelle -hanke
 17. Keitä ovat tutorit?
 18. Savonlinna AMK-opiskelijakaupunkina
 19. Mikä on HYVE-hanke?
 20. Työelämäyhteistyötä Kotilo Ry:n kanssa 
 21. Miten työharjoitteluun valmistaudutaan – esimerkki jalkaterapeuttikoulutuksesta
 22. Jalkaterapeuttikoulutuksen 20 vuoden matka 
 23. Työharjoitteluesimerkki: Jalkaterapian kv-harjoittelu Belgiassa
 24. Yrittäjämäinen opiskelijatoiminta – Digitiimi 
 25. Vesa Väänänen, liikunta- ja hyvinvointialan pedagoginen tulevaisuus
 26.  Liikuntaliisat – kuinka kehittää tulevaisuuden ammattitaitoa opintojen rinnalla
 27. Outi Ilves, kuntoutus on rohkaisemista ja vierellä kulkemista 
 28. Turvallisuusala opiskelu- ja työpaikkana, Anssi Heikkinen
 29. TKI- ja opetustoiminnan yhdistäminen, Johanna Koponen
 30. Savonlinnan kampuksen työhyvinvoinnin kehitys vuosikymmenten aikana, Tommi Pälli 
 31. Työhyvinvoinnin johtaminen, Minna Männikkö 
 32. Tunteet työelämässä, Taija Pakarinen 
 33. Mikä oli E-edu hanke? 
 34. Etelä-Savon urheilijan polku, Kalle Husso 
 35. Huomisen yrittäjyys, Riitta Forsten-Astikainen
 36. Palvelumuotoilu edistää hyvinvointia, Riitta Forsten-Astikainen 
 37.  Aktiivisuuden vaikutus innovointiin, Juha Lipponen
 38. Seurayhteistyö, case Juniori-Sapko, Jani Kotilainen
 39. Paikallaanolon haitat, Suvi Lamberg 

 

Yrittäjyyden huominen

Xamkin Yrittäjyyden huominen podcastissa puhutaan yrittäjyydestä ja kehittämisestä. Vierailijoina on yrittäjiä, jotka keskustelevat kehittämisestä käytännön esimerkein omaan kokemukseensa perustuen. Huippuasiantuntijat pohtivat kehittämistä laajemmin tutkimuksiinsa nojaten. Useissa keskusteluissa pohditaan, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mitä on käyttäjälähtöinen kehittäminen.

Puhetta yrittäjyydestä ja kehittämisestä – ole hyvä!

Sarjan jaksot:

 1. Palvelumuotoilu ja nopeat kokeilut
 2. Suunnitellen ja suoraan toimintaan
 3. Mitä se tarkoittaa, kun yrityksessä palvelumuotoillaan?
 4. Miten pienikin yrittäjä saadaan verkkoon – vai pitäisikö internet räjäyttää?
 5. Asiakasarvon äärellä, osa 1 (tekstiversio pdf)
 6. Asiakasarvon äärellä, osa 2 (Tekstiversio pdf)
 7. *ship akatemiasta eväät yrittäjyyteen
 8. Yrittäjyyspolku osana opintoja
 9. *ship Sartup festivaalin synty
 10. Yrittäjyyden äärellä

Geropodi

Xamkin geronomiopiskelijoiden ajatuksia opinnoista, ikääntymisestä ja sen merkityksestä. Ja ei hätää, jos et vielä tiedä mikä on geromoni – tämän podcast-sarjan myötä se selviää!

Lisätietoja Xamkin geronomikoulutuksesta osoitteesta www.xamk.fi/geronomi

 1. Geropodi – Kun minusta tuli xamkilainen 
 2. Geropodi – Monimuoto-opiskelijan elämää 
 3. Geropodi – Opintojen monipuolisuus ja terveysliikunta 
 4. Geropodi – Valmistuneen geronomin terveiset 
 5. Geropodi – Valmistuneen geronomin terveiset, osa 2
 6. Geropodi – Jäähyväisjakso  
 7. Geropodi – Ikääntyneet ja liikunta – osa 1 

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja ohjaus

Tervetuloa mukaan kuulemaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja ohjaus podcastia. Minä olen Heini Väisänen ja työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla TKI-asiantuntijana. Tässä podcast-sarjassa pääset sukeltamaan korkeakouluissa toteutettavan opiskeluhyvinvointityön maailmaan. Mitä kaikkea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen kentällä tehdään juuri nyt ja millaisin käytäntein opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä pyritään edistämään?

 1. Opiskelijaviestintä korkeakouluissa
 2. Opiskelijoiden kohtaaminen korkeakoulussa
 3. Opiskelijat aktiivisina toimijoina korkeakoulussa
 4. Putoamispisteet korkeakoulussa
 5. Erityinen tuki korkeakoulussa

Matkalla tulevaisuuden työelämään

Human hand touching with artificial intelligence robot.

Suuret megatrendit, kuten teknologian kehittyminen, kestävyysvaje ja väestön ikääntyminen, muuttavat koko maailmaa. Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä näiden isojen muutosten keskellä? Entä mitä meidän tulisi tehdä juuri nyt valmistautuaksemme noihin muutoksiin? Matkalla tulevaisuuden työelämään -podcasteissa pohditaan tätä eri näkökulmista ja tutustutaan ilmiöihin, jotka ovat tulevaisuudessa läsnä meidän kaikkien työarjessa.

 1. Matkalla tulevaisuuden työelämään: Miltä se näyttää ja millaista osaamista tullaan tarvitsemaan?

Xamk Sports - puhutaan puuskuttamatta

Xamk Sports puhutaan puuskuttamatta -podcastsarja nostaa esille eri näkökulmia liikunnasta ja liikkumisesta ilman turhia puuskutuksia. Äänessä Xamkin liikuntapalveluista Essi ja Paula.

 1. Mikä on Xamk Sports?
 2. Työmatkaliikunta
 3. Liikuntamotivaatio
 4. Liikuntatrendit
 5. Jumittaako?
 6. äXöniä korkeakouluun -hanke

 

KieliVie

KieliVie-podcasteissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kielten ja viestinnän opettajat kertovat työstään, haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja viestintäosaamisen merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin, kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin.

 1. Kieli vie mennessään 
 2. Monia kieliä oppimassa 
 3. Koko kakku vai murusia? Pohdintaa kielen taitamisesta
 4. Hoitajaksi Suomeen – näkökulmia suomen kielen oppimiseen
 5. “Enkkuu nyt osaa kaikki ja robotti kääntää” – mihin englannin kurssia korkeakoulussa enää tarvitaan?
 6. Tiedätkö tarpeeksi kielellisten apuvälineiden käytöstä?
 7. Learning multiple languages simultaneously
 8. Kasvikäynnistys tehtaalla eli ammattikorkeakoulun kielieväillä kansainvälisessä työelämässä 

Loppusijoituspaikkasi? Näkökulmia työelämään

Minisarjassa tutustutaan siihen, miten eri ikäpolvet kokevat työelämän ja miten he suhtautuvat siihen. Millaisia asioita eri sukupolvien edustajat toivovat työelämältä? Kohtaavatko nämä toiveet sukupolvien välillä? Ja onko se nykyinen työ oma loppusijoituspaikkasi työelämässä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saamme vastaukset vaihtuvilta vierailta.

Tekijät: Elina Ylönen ja Karoliina Peltola (OOO-hanke/Kestävä hyvinvointi)

 1. Johdanto
 2. ”Ok Boomer”
 3. Generation X
 4. SLAYY Gen Z
 5. Yhteenveto

Mattipedia

This podcast series discusses somewhat surprising things that can be seen as challenges when studying and living a life in a foreign country as an international student, and how to overcome these challenges. Topics of our episodes cover working and social life in Finland, as well as learning the Finnish language.

 1. How I found a job in Finland
 2. Finnish language as o bridge to locals
 3. Hobbies and free time n campus town
 4. Practical training in Finland
 5. Those who seek, find it!
 6. E6
 7. Extracurricular activities and AI in DIB