Olemme mukana tukemassa yrityksiä ja organisaatioita korona-ajan haasteissa. Tukea saa esimerkiksi tuoreiden liikeideoiden ja liiketoiminnan löytämiseen.

Tarjolla on myös kaikille avointa ja maksutonta opintotarjontaa ja webinaareja verkossa. 

Maksuttomia avoimen AMK:n kursseja

Xamk on avannut osan verkkokursseistaan maksuttomasti tarjolle.

Työelämä muuttuu jatkuvasti, ja eilen opitut työtavat voivat tänään olla jo vanhentuneita. Xamkin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa keväällä 2021 maksuttomia opintojaksoja.

Opintojaksot on valittu siten, että pystyt työssä ollessasi täydentämään osaamistasi muuttuviin osaamistarpeisiin.

 •  Katso kevään maksuton koulutustarjonta täältä.

AMKoodari-opinnot maksuttomia vuoden 2021 loppuun asti!

AMKoodari-koulutus on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa myös oman työn ohella.

 • Katso lisätietoja AMKoodari-opinnoista tästä.

 

Xamk tukee yrityksiä kehitysyhtiöiden kautta

Yritykset, erityisesti pk-yritykset, ovat koronavirusepidemian vuoksi ahdingossa. Suomen valtio on avannut uusia kriisituen ohjelmia, mutta myös avun hakemiseen tarvitaan neuvoja. Xamk auttaa yrityksiä kampuskaupunkien kehitysyhtiöiden kautta.

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelut saavat siis apua Xamkista erityisesti tapauksissa, joissa yrittäjä tarvitsee neuvoja erilaisten hakemusten tekemisessä rahoitusta saadakseen.

 

 

Uusia ansaintamalleja palvelualan yrityksille verkkohackathonissa

Koronapandemia on haastanut matkailu- ja palvelualan toimijat etsimään uusia ratkaisuja kriisistä selviytymiseen. Xamkin verkkohackathon kutsuu kaikki kiinnostuneet yritysten avuksi liiketoiminnan uudistamiseen.

PalveluXackathon-tapahtumassa osallistujat etsivät uusia ansaintamalleja palvelualan yrityksille valtakunnallisesti.

 • Tapahtuma järjestetään verkossa 4.-17.5.2020
 • Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
 • Tavoitteena löytää toteuttamiskelpoisia ratkaisuja liiketoimintaan

Yhteiskehittäminen verkossa on uudenlainen tapa auttaa yrityksiä tuoreiden ideoiden ja liiketoimintamallien löytämisessä. Xackathon on digitaalinen muunnos yleensä viikonlopun kestävästä hackathonista tai design jamista. Matkailun tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen Xamkista kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan.

Tarkoituksena on saada aikaan niin nopeasti toteuttavissa olevia digitaalisia ratkaisuja kuin toteutuskelpoisia liikeideoitakin. Kehittämisen kautta voi syntyä kokonaisia liiketoimintamallejakin. Toivomme mahdollisimman paljon yrityksiä mukaan. Pyydämmekin yrityksiä ilmoittamaan haasteista, joihin kaipaisivat uutta näkökulmaa.

Xackathoniin osallistuja voi toimia yksin tai pienessä tiimissä ja kahden viikon aikana ohjatusti kehittää omaa ideaansa eteenpäin tiettyjen välietappien mukaan. Keskeisessä roolissa ovat mentorit, jotka sparraavat osallistujia ja ideoita oman näkemyksensä mukaan.

Xamkissa toivotaankin, että palvelu- ja matkailualan yrittäjät ja toimijat innostuvat mukaan mentoreiksi.

Mentori voi osallistua täysin omien resurssiensa mukaan – vaikkapa vain pari tuntia koko kahden viikon aikana. Mitä laajemman joukon mentoreita saamme mukaan, sitä paremman kasvualustan ja tuen ideat saavat.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu PalveluXackathoniin Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kautta tästä. 

Ratkottavia haasteita ja mentori-ilmoittautumisia voi jättää tästä. 

Lisätietoja

Johanna Heinonen
Tutkimuspäällikkö, matkailu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
044 702 8326, johanna.heinonen@xamk.fi

Osallistu Pienyrityskeskuksen verkkokoulutuksiin

Pienyrityskeskus kouluttaa nyt verkossa!

Osallistu ja hanki tietoa vaikka palvelumuotoilusta tai kansainvälisyysosaamisen vahvistamisesta.

 • Webinaari: Wappubrunssi diginä – aiheena: Itseohjautuvuus etätyössä ja kansainvälisessä yhteistyössä 30.4. klo 9.00-10.30. Ilmoittaudu tästä linkistä. 
 • Webinaari: Mitä palvelumuotoilulla on annettavaa tilanteeseen, jossa vaaditaan äärimmäistä resilienssiä ja aitoa ketteryyttä? 20.5.2020 klo 9-10, ilmoittaudu tästä linkistä.
 • Verkkovalmennus: PAMU Savonlinna 2 -valmennus alkanut 20.4., ilmoittaudu tästä linkistä. 
 • Verkkokoulutus: ILON KAUTTA VAHVUUKSIEN VARASSA – positiivinen psykologia apuna yrittäjyyskasvatuksessa, 8.5.2020 klo 13-16, Ilmoittaudu tästä linkistä  4.5.2020 mennessä.
 • Verkkokoulutus: OPETTAJASTA VALMENTAJAKSI, 20.5.2020 klo 13-16, Ilmoittaudu tästä linkistä 16.5.2020 mennessä.
 • Verkkokoulutus: Hyöty irti kansainvälisistä messuista! 11.5.2020 klo 12-16, ilmoittaudu: niko.arola@xamk.fi
 • Verkkokoulutus: Vakuuta kansainväliset asiakkaasi! 27.5.2020 klo 12-16, ilmoittaudu: niko.arola@xamk.fi

 

Yrittäjien ajatuksia koronan vaikutuksista

Tutustu Pienyrityskeskuksen tekemään tutkimuksen Etelä-Savon yrittäjille!

Markkinatietoa koronamaailmasta

Koronapandemian vaikutus globaaliin liike-elämään on valtava. Kokonaisia toimialoja on joutunut suuriin vaikeuksiin, toisaalta on myös syntynyt uutta kysyntää niin nopeasti, että yritykset eivät ole pystyneet siihen vastaamaan. Miksei Oy ja Xamk etsivät tähän ongelmaan vastauksia.

Mikkelin seudulla on teollisuusyrityksiä, jotka ovat jo kärsineet koronatilanteesta ja tuotantokapasiteettia vapautuu. Voisivatko yritykset vastata maailmalla kasvaneeseen kysyntään? Tuotekehitykseen ei välttämättä ole aikaa, mutta voitaisiinko löytää tuotteita valmistettavaksi?

Tähän tarvitaan nopeasti tarkempaa markkinatietoa: mistä tuotteista on pulaa ja missä? Ketkä niitä nykyisin valmistavat? Kuinka paljon tuotteita tarvitaan? Millä edellytyksillä niitä voisi valmistaa Suomessa ja Mikkelissä?

Tällaisen markkinatiedon kanssa on ehkä mahdollista löytää alueen yrityksille uutta tuotantoa. Xamkin opiskelijat toteuttavat näitä selvitysprojekteja Miksei Oy:n harjoittelijoina kevään aikana.

Lisätietoja: Juha Kauppinen ja Kimmo Haapea, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Xamk ja Essote kouluttavat yhdessä hoitohenkilökuntaa

Xamk kouluttaa yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kanssa hoitohenkilökuntaa sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoitoon. Essote varautuu näin jo ennalta myös tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrän mahdolliseen lisääntymiseen.

Koulutettavat sairaanhoitajat työskentelevät normaalisti muilla Essoten osastoilla, mutta siirtyvät tarvittaessa tässä poikkeustilanteessa hoitamaan koronaviruspotilaita teho-osastolle tai kohorttiosastoille. Kohorttiosastoilla tarkoitetaan sitä, että samaa infektiota sairastavat tai saman mikrobin kantajat hoidetaan samalla osastolla.

Ensimmäisen aallon koulutus kestää huhtikuun ajan mutta tarpeen mukaan koulutus jatkuu toukokuussa. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että erityisesti hengitysvajauspotilaiden hoitotyössä on riittävästi osaajia, mikäli sairaalahoitoa ja tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä lisääntyy.

Lue lisää tiedotteesta. 

 

 

 

 

Koulutusta lomautetuille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille

Mikkelin liiketalouden yksikkö toteuttaa Asiakasosaamisen ja digimarkkinoinnin 140 tunnin täsmäkoulutuksen 11.5.-8.6.2020. Koulutus on ELY:n ja TE-toimiston pyynnöstä toteutettavaa poikkeustilanteen verkkokoulutusta.

Koulutus on tarkoitettu lomautetuille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille sekä irtisanotuille hakijoille, joilla on tietotekniset perustaidot. Koulutuksen avulla voi päivittää asiakasosaamisen ja digimarkkinoinnin taidot.

Verkko-opintoja Kiinaan

Mikkelin liiketalous yksikkö on mukana toteuttamassa verkko-opintoja Kiinaan. Tavoitteena on auttaa kiinalaisia opiskelijoita opiskeluissa koronakriisin keskellä. Ningbon lukiolaisille kehitettiin englanninkielinen Strategic management-opintojakso kesätoteutukseen.  Kiinalaiset nuoret voivat ilmoittautua 1.7. alkaen ja suorittaa –verkko-opintojakson (5 op) loppuvuoden aikana.

Tavoitteena on, että he voivat sisällyttää hyväksytyllä tavalla suoritetun opintojakson tulevaan korkeakoulututkintoonsa myöhemmin. Samalla he saavat ensituntumaa sekä englanninkielellä opiskeluun että länsimäiseen verkkokurssiin. Opintojaksolle kaavaillaan jopa 2000 opiskelijaa.  Opintojakson tarjonta ja markkinointi Ningbon lukiolaisille liittyy yhteistyön Nordic-Baltic China Cooperation Development (NBCCD)-yrityksen kanssa.

Opiskelijat harjoittelussa alueen yrityksissä

Xamk järjestää alueen yritysten kanssa opiskelijoille Kesäverstas-toimintaa. Kesäverstaassa on tarjolla eri alojen projekteja, jotka tehdään kesäharjoitteluna. Opiskelijat saavat opintopisteitä ja alueen yritykset uusia ideoita ja konkreettista apua mm. laatujärjestelmän kehittämiseen, verkkotapahtumien suunnitteluun ja eri teknisten järjestelmien kehittämiseen. Yritysten saaman avun lisäksi verstas auttaa myös opiskelijoita, sillä monella ei ole tänä kesänä yhtä helppoa saada kesätöitä.

Lue lisää Kesäverstaasta