In this programme, you familiarize yourself with different fields of study and options for you.

You will get the basic skills required in higher education studies and will also receive personal career guidance and counselling to help you to decide what to do after the course.

 Studies are free of charge. 

У рамках цієї програми ви ознайомитеся із різними галузями та варіантами навчання.

Ви отримаєте базові знання, які необхідні для здобуття вищої освіти, а також персональну професійну орієнтацію та консультації, які допоможуть вам прийняти рішення щодо подальших дій після закінчення курсу.

В рамках этой программы вы ознакомитесь с различными отраслями и вариантами обучения.

Вы получите базовые знания, необходимые для получения высшего образования, а также персональную профессиональную ориентацию и консультации, которые помогут вам принять решение о дальнейших действиях после окончания курса.

What is the preparatory programme and why should I participate in it? 

Would you like to study

 • social services and health care
 • business
 • engineering
 • or something else?

In this programme, you familiarize yourself with different fields of study and options for you. You will get the basic skills required in higher education studies and will also receive personal career guidance and counselling to help you to decide what to do after the course.

This preparatory programme to help you to develop your English and study skills so that you can take part in higher education studies in Finland in English.

 Studies are free of charge. 

Find more details here.

Application

Application period is 20th of March to 30th of April 2023.

Apply online in opintopolku.fi. For a valid application, you need to attach a copy of your residence permit and/or a MIGRI decision letter that shows that you have temporary protection in Finland.

The entrance exam is held on site at different campuses of participating University of Applied Sciences network across Finland on 25th of May 2023.
The full-time studies start in September 2023. The extent of the preparatory education is 30 credits, and the duration is 6 months. The studies take about 35 hours a week.

The course is held online, and so it does not matter where you live. The online meetings are organized daily.

Direct links to application forms in Opintopolku:

Engineering

Social Service and Health Studies

Business

General

(Please note that the UAS in charge in the application is Karelia UAS)

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Що включає в себе дана програма і чому в ній варто взяти участь?

Ви хотіли б вивчати

 • соціальні послуги й охорону здоров’я
 • бізнес
 • технічну галузь
 • або щось інше?

У рамках цієї програми ви ознайомитеся із різними галузями та варіантами навчання. Ви отримаєте базові знання, які необхідні для здобуття вищої освіти, а також персональну професійну орієнтацію та консультації, які допоможуть вам прийняти рішення щодо подальших дій після закінчення курсу.

Дана програма підготовки розроблена, щоб допомогти вам розвинути свої навички до рівня, необхідного для подальшого здобуття вищої освіти у Фінляндії.

Заняття проводяться безкоштовно. 

Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте веб-сайт.

Заявки приймаються з 20 березня по 30 квітня 2023 р

Подайте заявку онлайн на сайті opintopolku.fi. Щоб заявку було прийнято до розгляду, необхідно додати копію вашої посвідки на проживання і/або листа-рішення MIGRI, що підтверджує надання вам тимчасового притулку на території Фінляндії.

Вступний іспит проводитиметься в очному форматі 25 травня 2023 р. на різних кампусах, що входять до мережі університетів прикладних наук і знаходяться на території Фінляндії.

Очні заняття розпочнуться у вересні 2023 р. Розмір підготовчого навчання становить 30 кредитів, а тривалість – 6 місяців. Тривалість власне занять становить приблизно 35 занять на тиждень. Курс проводиться у режимі онлайн, тому ви можете відвідувати його незалежно від місця вашого мешкання. Онлайн-зустрічі проводяться щоденно.

Прямі посилання на форму заявки: дивіться в розділі англомовного.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Вы хотели бы изучать

 • социальные услуги и здравоохранение
 • бизнес
 • техническую отрасль
 • или что-то другое?

В рамках этой программы вы ознакомитесь с различными отраслями и вариантами обучения. Вы получите базовые знания, необходимые для получения высшего образования, а также персональную профессиональную ориентацию и консультации, которые помогут вам принять решение о дальнейших действиях после окончания курса.

Данная программа подготовки разработана, чтобы помочь вам развить свои навыки до уровня, необходимого для дальнейшего получения высшего образования в Финляндии.

Программа безплатная.

Для получения дополнительной информации см. веб-сайт.

Заявки принимаются с 20 марта по 30 апреля 2023 г.

Подайте заявку онлайн на сайте opintopolku.fi. Чтобы заявка была принята к рассмотрению, необходимо приложить копию вашего вида на жительство и/или письма-решения MIGRI, подтверждающего предоставление вам временного убежища на территории Финляндии.

Вступительный экзамен будет проходить 25 мая 2023 г. Для сдачи вступительного экзамена необходимо личное присутствие в одном из привлеченных университетов прикладных наук. Сдача экзамена в любом другом месте не предусмотрена.

Очные занятия начнутся в сентябре 2023 г. Размер подготовительного обучения составляет 30 кредитов, а длительность – 6 месяцев. Длительность самих занятий составляет приблизительно 35 часов в неделю.

Курс проводится в режиме онлайн, поэтому вы можете посещать его независимо от места вашего проживания. Онлайн-встречи проводятся ежедневно.

Прямые ссылки на форму заявки: смотрите в англоязычном разделе.

Find more details here.

Contact person at Xamk

tarmo.ahvenainen@xamk.fi (Finnish, English, Russian, Ukrainian)

Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте веб-сайт.

Контактна особа

Tarmo Ahvenainen
Університет прикладних наук південно-східної Фінляндії
(володіє фінською, англійською, російською та українською мовами). Просимо надсилати питання електронною поштою
Ел. пошта: tarmo.ahvenainen@xamk.fi

Для получения дополнительной информации см. веб-сайт.

Контактное лицо

Tarmo Ahvenainen (напишите на финском, английском, русском или украинском)
Университет прикладных наук юго-восточной Финляндии

Просим направлять вопросы по электронной почте . Эл. почта: tarmo.ahvenainen@xamk.fi

Opintopolku

Apply online in opintopolku.fi.

Подайте заявку онлайн на сайті opintopolku.fi.

Подайте заявку онлайн на сайте opintopolku.fi.