Luovan alan osaajat mukaan yritysten, kaupunkien ja maakuntien innovaatio- ja palvelutoimintaan.

Miten luovat alat voivat olla avuksi toimivien kaupunkien kehittämisessä?

 

MITÄ?

 • Kaupunkien ja yritysten tarpeisiin tehtävää tuote- ja palvelukehityksen osaamisen kehittämistä luovilla ja kaupunkisuunnitteluun liittyvillä aloilla.
 • Edistää luovien alojen osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen osaajien kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Tavoitteena monialainen yhteistoiminta.

 

KENELLE?

 • Luovien alojen toimijat, yksilöt ja yritykset.
 • Kasvu- ja rakennemuutostoimialojen yritykset, jotka hankkivat yhteiskehittämisen ja/tai luovien alojen palveluita.
 • Julkisen sektorin ja yritysten asiantuntijat, jotka hankkivat yhteiskehittämisen ja/tai luovien alojen palveluita.
 • Myös opettajille ja alan luovien ja kulttuurialojen opiskelijoille, konsulteille, johtamisen ja innovaatiotoiminnan asiantuntijoille, yritysneuvojille sekä tutkijoille.

 

Hankkeen tavoitteet:

 • Parantaa luovan alan osaajien kykyä osallistua ja johtaa asiakaslähtöisiä ja monialaisia innovaatio- ja kehitysprosesseja.
 • Tuotteistaa helposti käyttöönotettavia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmillä.
 • Parantaa luovan alan toimijoiden keskinäistä verkottumista sekä synnyttää uusia yhteistyöverkostoja muiden alojen kanssa.
 • Kehittää ja testata yhteiskehittämisen menetelmiä ja luovien alojen osaamista yhdistäviä toimintakonsepteja, joiden avulla julkinen sektori ja yritykset saavat käyttöönsä työkaluja ja luovan alan osaajien taitoja.
 • Luovan alan osaamisen huomiointi osana kilpailutusta ja hankintamenettelyä. Laadun korostaminen pelkän hinnan sijaan.
 • Yhteiskehittäminen ja luovien alojen menetelmien integroituminen osaksi organisaatioiden toimintamallia.

 

Mitä City Drivers käytännössä tekee?

 • Järjestää innovaatiokoulutusta luovan ja kulttuurialan osaajille.
 • Järjestää yhteiskehittämisen sprinttejä, joissa ratkotaan kaupunkien ja yritysten ongelmia ideoiden, prototypoiden ja nopeasti kokeillen.
 • Järjestää korkean profiilin avoimia, valtakunnallisia seminaareja.

Koulutukset järjestetään samansisältöisinä pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Koulutusten sisällöt päivitetään hankkeen omille www-sivuille.

https://www.citydrivers-project.fi/

Tulokset

 • Luovan alan palveluliiketoiminnan ja verkosto-osaamisen kehittyminen; kaupallisten palveluiden tarjoaminen julkiselle sektorille ja yrityksille, työllistymismahdollisuuksien paraneminen.
 • Yhteiskehitetyt, avoimeen käyttöön jäävät testatut palvelukonseptit case-esimerkeiksi dokumentoituna.
 • Yhteiskehitetyt ja dokumentoidut luovan alan hankintamenettelyprosessit; ostajien osto-osaaminen ja myyjien myyntiosaaminen parantunut.
 • Vähintään kolme avointa tarjouskilpailua, joissa hyödynnetty kaupunkien omia rahoituskanavia ja erilaisia rahoituksia.
 • Pitkällä aikavälillä syntyvä markkinakysyntä yhteiskehittämisen palveluille, joissa luovan alan osaajilla on aktiivinen rooli.

Jutut mediassa:

http://www.lehtiluukku.fi/lehti/kaupunkilehti-pohjois-kymenlaakso/_read/14.2.2018/172423.html

SYMBIOOSI-SEMINAARIN PUHEenvuoroja:

 

Maija Gulin: Tulevaisuuden leikkiympäristöt kaupunkien vetonaulana

Mikko-Pekka Hanski; My Helsinki: Osallistava kaupunkikehittäminen, kuinka se tehdään?

Konsta Leskelä: Käyttäjälähtöisen suunnittelun ja toteutuksen tulisi olla yksinkertaista

Katerina Kamprani: Design and User Experience: Do we really have to design comfortable products?

Joost Vandenbroele: The success factors for digital participation

Petteri Aaltolainen: kuntalaisten taidelähtöinen osallistaminen

Lisätietoja

Tiina Ikkonen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Paraatikenttä 7, Kouvola

puh. 044 702 8960

Ajankohtaista

Loppukiri!

CityDrivers -hanketta pistetään parhaillaan pakettiin. Kaikki neljä koulutustoteutusta pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kouvolassa ovat takanapäin ja nyt käydään läpi palautteita, kehittämisehdotuksia sekä viedään viestikapulaa eteenpäin koulutuksen kehittäjille. Tämän kevään aikana on haastateltu koulutukseen osallistuneita puhelimitse. Halusimme kuulla osallistujien kommentteja ja kuulumisia, kun aikaa koulutusrupeamista oli tovi jo kulunut. Oli mielenkiintoista selvittää, miten kunkin osallistujan polut ovat...

Harjoittelijana CityDrivers -hankkeessa

CityDrivers -palvelumuotoilukoulutus alkoi elokuussa. Koulutuksessa toimin projektiassistentin hommissa kahden muun harjoittelijan kanssa. Harjoitteluun lähdin takki auki, helppo homma! Ensimmäisenä koulutuspäivänä se iski. Epävarmuus, miten tästä selvitään, osaanko mitään? Koulutuspäivien valmistelut sujuivat oikein helposti mutta se tiedon hyökyaalto koulutuspäivän aikana sai minut kauhun valtaan. Enhän minä tiedä mitään palvelumuotoilusta! No, olen opiskellut vasta vajaan vuoden, joten...

Symbioosi – palvelumuotoilu ja luova osaaminen matkailun ja kaupunkien kehittämisessä

CityDrivers -hankkeen Kouvolan koulutusosion päättävä seminaari järjestetään Kouvola-talolla ke 28.11. klo 8:30-16:30 yhteistyössä Miljöömatkailu -hankkeen kanssa. Yhteistyö sai nimekseen Symbioosi – palvelumuotoilu ja luova osaaminen matkailun ja kaupunkien kehittämisessä. Symbioosi on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Syksyllä CityDrivers -palvelumuotoilukoulutukseen osallistuneet pääsevät esittelemään oppimaansa sekä kurssitöinä olleita toimeksiantoja ja miten he niitä ratkaisivat oman luovan osaamisensa...

Toimeksiantajat mukana koulutuspäivässä

Toinen harjoittelijamme, tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija Laura avaa blogissa mitä tapahtui 13.9. koulutuspäivässämme, kun kurssitehtävät antaneet toimeksiantajat tulivat vierailulle. Monet luovan alan ammattilaiset ovat päässeet nyt vauhtiin CityDrivers-palvelumuotoilukoulutuksessaan. Koulutuksen intensiivisyys ei ole jäänyt keneltäkään kokematta – syksyynhän mahdutetaan hurja määrä tietoa palvelumuotoilun metodeista, ja teoria sovelletaan tosielämän toimeksiantoihin sekä tapauksiin prosessin edetessä. Koulutukseen osallistuvilla on...

Kouvolan CityDrivers -koulutuksen aloitus

Hankkeessamme työharjoittelussa toimiva tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija Joni avasi sanaisen arkkunsa ja kirjoitti blogitekstin Kouvolan koulutuksen ensimmäisistä päivistä sekä pohti luovan toimialan ammattilaisten osaamisen kehittämistä.   Kehitys tarvitsee ketjukaverikseen muutosta. Luovat alat ovat olleet jo pitkään haavoittuvaisia markkinoinnin ja liikevaihdon jumaloinnin luvatussa maailmassamme. Luovuutta vaativien työtehtävien avulla itsensä työllistävät ovat vallitsevan käsityksen mukaan eristäneet itsensä...

Faktat

City Drivers

22.05.2017 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 725 813 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 190 820 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-Keskus, Euroopan sosiaalirahasto