Saavutettavuus ja esteettömyys

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa saavutettavuusasioita koordinoidaan saavutettavuustyöryhmässä, joka on perustettu kesällä 2019. Työryhmässä on laadittu Xamkin saavutettavuussuunnitelma, joka on julkaistu keväällä 2020.

Saavutettavuusyhdyshenkilö

Kunnaala-Hyrkki Vappu

vastuullisuuskoordinaattori
044 702 8424
vappu.hyrkki-kunnaala@xamk.fi

Saavutettavuus Xamkissa

Suunnitelman runkona käytetään valtakunnallisen OHO-hankkeen laatimaa saavutettavuuskriteeristöä. Suunnitelmaan on kirjattu saavutettavuuden nykyinen tila, kriteeristö, jolla saavutettavuutta arvioidaan sekä tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset.

Xamkissa saavutettavuudella tarkoitetaan miten

  • korkeakoulun tilat
  • sähköiset järjestelmät
  • oppimisympäristöt
  • opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä
  • asenneilmapiiri

mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Saavutettavuuskriteeristö ja sen mukaan tehty Xamkin saavutettavuussuunnitelma antaa saavutettavuustyöhön hyvät raamit. Sen avulla saadaan selville kehittämiskohteet sekä onnistumiset. Tavoitteena on, että kaikkien kriteeristön osa-alueiden saavutettavuus on vähintään kriteeristön hyvällä tasolla.

Työryhmä huolehtii, että suunnitelmassa esiintulleet kehittämiskohteet otetaan työn alle – mutta saavutettavuus on koko korkeakoulun yhteinen asia.

Olli Ervaala

Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala. Ryhmän muut jäsenet edustavat monipuolisesti Xamkin eri yksiköitä. Ryhmän koordinaattorina toimii kaksi saavutettavuusyhteyshenkilöä, joiden tehtäviin kuuluu saavutettavuusosaamisen kehittäminen ja levittäminen Xamkissa, yhdessä työryhmän kanssa.

Tutustu suunnitelmaan

Saavutettavuussuunnitelma löytyy tämän linkin takaa pdf-muodossa. 


xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.xamk.fi ja on laadittu 09.06.2020 ja päivitetty viimeksi 18.6.2024.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset, mutta ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Verkkosivusto on julkaistu 19.06.2024.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Verkkosivun saavutettavuuden puutteita korjataan jatkuvasti.

Ei-saavutettava sisältö

  • Tekstittämättömät videot
  • Tekstiä sisältävät kuvat
  • Ei-saavutettavat pdf-tiedostot

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Anna meille palautetta ja selvitämme mistä ongelma johtuu.  Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Voit jättää palautetta sivuston saavutettavuudesta sähköpostilla viestinta@xamk.fi tai verkkolomakkeella

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000