DIKIEKO-hankkeessa konseptoidaan ja pilotoidaan Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva virtuaalialusta: Hyötyvirta Hub. Hankkeessa tunnistetaan digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä taustakartoituksen että kiertotalousliiketoiminnan tukemiseksi tai kasvattamiseksi tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja nopeiden kokeilujen kautta.

Hanke on rahoitettu osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Sen tavoitteena on edistää Kymenlaakson pk-yritysten covid-19-pandemian vaikutuksista toipumista pilotoimalla digitaalinen Hyötyvirta Hub uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kiertotalouden ympärille rakentuvan ekosysteemin pohjaksi ja siten edistää alueellisen digikiertotalousekosysteemin kehitystä. Hyötyvirta Hub liittyy kiinteästi jo olemassa olevaan konkreettiseen toiminta-alustaan (Hyötyvirta-alue) samalla laajentaen sen toimintamahdollisuuksia kansallisen ja kansainvälisen tason alusta- ja verkostotoimijaksi.

DIKIEKO-hankkeen aikaiset digikiertotalousekosysteemiä aktivoivat toimet, ml. virtuaalialustan pilotointi, nopeat kokeilut ja dialogisuus, tukevat alueen yritysten aktiivista roolia digikiertotalousekosysteemin kehityksessä sekä Hyötyvirta Hubin käyttäjinä.

Hankkeessa tuodaan yritysten saataville kiertotalouteen liittyvää tietoa ja ratkaisuja helposti ymmärrettävässä muodossa, yhdistetään havaintoja kiertotalouden liiketoiminnan tunnistetuista pullonkauloista ja digitaalista ratkaisua vaativista ongelmista ratkaisujen kehittäjiin sekä opetetaan käyttäjiä olemaan digitaalisesti yhteydessä toisiinsa ja optimoimaan toimintaansa. Samalla lisätään pk-yritysten innovaatiopotentiaalia parantamalla kustannustehokkaasti kokeilu- ja kehittämismahdollisuuksia sekä laajennetaan alueellisen Hyötyvirta-alueen toimintasädettä kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

Artikkelit

Kokemuksia kiertotalouden alueellisen tiedotusalustan suunnittelusta (Maunula, M., Kiviranta, J. & Haapanen, A.) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 208. s. 258-266.

Soveltavalla tutkimuksella tuetaan digikiertotalouden innovaatioita (Maunula, M. Xamk Read, Nro 4/2021)

Lisätietoja

Melina Maunula
Projektiasiantuntija, DI
Metsä, ympäristö ja energia painoala / tutkimuskeskus BioSampo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 44 7028521
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Ari Haapanen
lehtori
Kulttuurin koulutusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Jani Kiviranta
TKI-asiantuntija
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Paulus Kiviranta
Tutkimusinsinööri
Metsä, ympäristö ja energia painoala
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Jaana Kyhyräinen
Asiantuntija
Kiertotalouspalvelut
Kouvola Innovation
+358 20 615 9480
www.kinno.fi

Faktat

DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvola Innovation

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 389 428 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 229 068 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) REACT-EU-rahoitus