Tavoite

Kouvola Innovationin koordinoiman KOSKES-hankkeen tavoitteena on muodostaa Hyötyvirta-yritysalueelle edellytykset kiertotalouteen keskittyvälle osaamiskeskukselle, johon kuuluu yritystoiminnan lisäksi merkittävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutusta. Kehityksen keskiössä oleva Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla ja siellä on nykyisellään ympäristöliiketoimintaan keskittyvää yritystoimintaa.

KOSKES-konsepti yhdistää yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset kehittämään yhteistä tulevaisuutta. Se luo alustan, jolla yritysten liiketoimintaa tuetaan ja kehitetään. Kiertotalouden osaamiskeskuksen strategia- ja kehitystyötä vetää Kouvola Innovation.

Hankkeen tulosten perusteella käynnistettävällä toiminnalla lisätään liiketoimintamahdollisuuksia, materiaalien uudelleenkäyttöä, vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta uusien tuotteiden valmistuksessa ja sitä kautta edistetään erityisesti vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta. Osaamiskeskus antaa uusia edellytyksiä alueelliselle kiertotalouden tutkimus- ja kehitystoiminnalle, koulutukselle ja verkostoyhteistyölle.

ks. https://kinno.fi/koskes/

KOSKES

Xamkin rooli

Xamk osallistuu eritoten KOSKES-osaamiskeskuksessa tehtävän TKI-toiminnan ja pilotoinnin suunnitteluun ja valmisteluun. Käynnistettävän TKI-toiminnan pääpainopisteenä ovat innovatiiviset materiaalivirtojen käsittelytavat, joiden avulla synnytetään sivuvirroista ja jätejakeista uusia teollisuuden raaka-aineita ja (vienti)tuotteita. Alueelle konseptoidaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa palvelu- ja biotuotemuotoilun alusta, joka tukee palvelukehitystä ja paikallista kiertotalouden ekosysteemiä. Kehittämiseen kytkeytyvät myös osaamiskeskukseen suunnitellut koulutustoiminnot.

Lisäksi Xamk kehittää kiertotalousalueen kansainvälisiä verkostotoimintoja. Kumppaniverkoston rakentaminen ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen sekä soveltaminen alueen erityispiirteisiin ovat tässä tärkeässä osassa. Peer-to-peer -kehitystoiminnalla tuetaan tiedonvaihtoa ja verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Osaamiskeskus linkitetään Xamkin BioSampo-tutkimuskeskuksen olemassa olevaan osaamiseen ja verkostoihin.

Tila- ja palvelutarvekysely Keltakankaan ja Myllykosken alueen yrityksille

Kyselyllä selvitetään, millaisten tilojen ja palveluiden kehitykselle on tarvetta Keltakankaan ja Myllykosken alueen yritystoiminnan tukemiseksi. Saadaksemme mahdollisimman kattavan näkemyksen, pyydämme välittämään kyselyä edelleen organisaatiossasi ja sen ulkopuolella tahoille, joita se koskettaa.

Vastaa kyselyyn 31.8.2021 mennessä TÄSTÄ

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kiertotalouden osaamiskeskuksen konseptin suunnittelussa. Toteutuessaan keskuksen puitteissa olisi palveluita kuten vuokrattavissa olevia toimisto- ja kokoustiloja, työpaja- ja laboratoriotiloja sekä yrityspalveluita yritysten käyttöön. Näiden lisäksi keskus toimisi nimensä mukaisesti osaamiskeskuksena, johon keskitettäisiin kiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa.

Vastatessa pyydämme pohtimaan paitsi nykyisiä myös toiminnan tulevia tarpeita. Kiertotalouden mahdollisuuksiin kuuluvat muun muassa jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.

 

Lisätietoja

Melina Maunula
Projektiasiantuntija, DI
Metsä, ympäristö ja energia painoala
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 44 7028521
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Mika Penttilä
Kehittämispäällikkö
Circular Economy Kouvola
Kouvola Innovation
+358 20 615 9015
www.kinno.fi

Faktat

KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus

01.03.2020 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO)

Muut kumppanit: Hyötyvirta ry, kiertotalousyritykset

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 458 349 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 209 189 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)