Hanke on päättynyt

Kouvola Innovationin koordinoimassa KOSKES-hankkeessa luotiin edellytykset Hyötyvirta-yritysalueelle sijoittuvalle kiertotalouden osaamiskeskukselle, johon kuuluisi yritystoiminnan lisäksi merkittävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla ja siellä on ympäristöliiketoimintaan keskittyvää yritystoimintaa ja sinne sijoittuvan osaamiskeskuksen odotetaan etenevän toteutusvaiheeseen hankkeen jälkeisinä vuosina.

KOSKES-konsepti yhdisti yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset kehittämään yhteistä tulevaisuutta. Osaamiskeskus luo alustan, jolla yritysten liiketoimintaa tuetaan ja kehitetään. Kiertotalouden osaamiskeskuksen strategia- ja kehitystyötä vetää Kouvola Innovation. Kehittämistyö jatkuu mm. DIKIEKO – Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin -hankkeessa.

Hankkeen tulosten perusteella käynnistettävällä toiminnalla lisätään liiketoimintamahdollisuuksia, materiaalien uudelleenkäyttöä, vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta uusien tuotteiden valmistuksessa ja sitä kautta edistetään erityisesti vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta. Osaamiskeskus antaa uusia edellytyksiä alueelliselle kiertotalouden tutkimus- ja kehitystoiminnalle, koulutukselle ja verkostoyhteistyölle.

Xamkin rooli

Xamk osallistui eritoten osaamiskeskuksen TKI-toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun. Lisäksi hankkeessa luotiin palvelu- ja biotuotemuotoilun alusta, joka tukee palvelukehitystä ja paikallista kiertotalouden ekosysteemiä.

TKI-toiminnalle määritellyt painopisteet ovat:

  • Kiertotalousmateriaalit ja muotoilu
  • Uusiutuva energia ja energiankäytön tehostaminen
  • Hiilensidonta ja biohiili

Osaamiskeskuksen TKI-toiminnan suunnittelussa huomioitiin luonteva jatkumo Xamkin BioSampo-tutkimuskeskuksen osaamisen ja verkostojen kehittämisestä teollisen mittakaavan kiertotaloustoiminnan tukemiseksi.

Artikkelit

Kiertotalous Kymenlaakson alueellisen kehittämisen keskiössä Maunula, M. Hänninen, M. & Kyhyräinen, J. 2022. Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Xamk kehittää 208. Soininen, H., Haatainen, N. & Pulkkinen, L. (Toim) s. 249-257

Soveltava tutkimus kiertotalouden keskiössä: Kiertotalouden osaamiskeskuskonsepti Hyötyvirta-alueelle Maunula, M., Solio, J. & Haapanen, A. 2021. Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk kehittää. Soininen, H., Haatainen, N. & Pulkkinen, L. (Toim) s. 451-461

Circular bioeconomy RDI and education as regional influencers Maunula, M. & Tallinen, K. Teoksessa: Xamk Beyond 2021. Sustainable development and social responsibility. Xamk Research 22. Neuvonen-Rauhala, M-L. & Weaver, C. (Toim) s. 72-84

Opiskelijat suunnittelivat EcoUpille kiertotalousmaskotin (Haapanen, A. & Maunula, M. Xamk Next, 22.6.2021)

Kaakkois-Suomesta älylogistiikan ratkaisuja kiertotalouteen (Maunula, M. & Brunila, O-P. Xamk Read, Nro2/2021)

Opiskelijat ideoivat kiertotalouden toimintoja ja tiloja ideakilpailussa (Maunula, M. Ahola, K. & Räty, V. Xamk Next, 26.4.2021)

Kiertotalouden osaamiskeskus 2030: Mielikuvituksen siivin tulevaisuuden yritystarinoihin Höytyvirta-alueella! Räty, V. & Maunula, M. Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020. Xamk kehittää 131. Soininen, H., Haatainen, N. & Pulkkinen, L. (Toim) s. 365-374

Rakentamisen kiertotalous edistyy Kymenlaaksossa (Maunula, M., Ahola, K. & Räty, V. Xamk Read, Nro4/2020)

Kymenlaakson bio- ja kiertotaloudessa nostetta (Tallinen, K., Maunula, M. & Räty, V. Xamk Read Nro 2/2020)

Lisätietoja

Melina Maunula
TKI-asiantuntija, DI
Metsä, ympäristö ja energia painoala
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 44 7028521
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Jaana Kyhyräinen
Asiantuntija
Kiertotalouspalvelut
Kouvola Innovation
+358 20 615 9480
www.kinno.fi

Faktat

KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus

01.03.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kouvolan ammattiopisto (Eduko)

Muut kumppanit: Hyötyvirta ry, kiertotalousyritykset

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 458 349 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 209 189 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)