Hankkeessa muodostetaan IoT-kyberturvallisuus -laboratorio tukemaan yritysten IoT-liiketoiminnan kehittämistä.

TAVOITTEET

Hankkeen fokuksessa on erityisesti valmistava teollisuus. IoT nähdään tässä yhteydessä koostuvan IoT-laitteista, niiden konnektiiviteetista ja niillä toteutettavista palveluista tyypillisesti pilvipalveluiden avulla. Näillä teknologiolla voidaan tukea laajasti ns. teollisuus 4.0 -kehitystä sekä älykkäiden kaupunkien palveluita. Laboratorion pääpaino on yritysten tukemisessa, mutta se toimii myös loppuvaiheen opiskelijoiden oppimisympäristönä vastaten yritysten työvoimatarpeeseen. Hankkeessa syntyvä kyberturvallisuuslaboratorio ja sen toimintaan liittyvä palvelumalli tuovat Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson yrityksille mahdollisuuden ottaa kyberturvallisuus huomioon jo tuotekehitys-prosessin aikana.

TOIMINTA

Xamkin Kotkan kampuksella olevaan datakeskukseen kehitetään liittymärajapinnat sekä laitteisto, jolla IoT-laitteita voidaan kytkeä osaksi datakeskuksessa jo olemassa olevaa virtuaalilaiteverkkoa.

Laboratoriojärjestelmään tuodaan ulkopuolelta eri kokoluokkien testitapauksia, joilla laboratorion mittausmekanismeja ja mittarointityökaluja kehitetään. Tavoitteena olisi saada XAMKin laboratorioon kompleksisuustasoltaan 4-5 erilaista reaalimaailman IoT-laitetta vastaavaa järjestelmää, joiden ominaisuuksia laboratorion välineillä voidaan mitata, sekä kehitysvaiheessa n. 10 kpl yksinkertaisempia nopean kokeilun testitapauksia, joilla rajapintoja ja mittareita voidaan rakentaa.

TULOKSET

Toiminnan pitkäaikaisena tavoitteena on tuottaa innovaatioalusta, joka kykenee jatkamaan hankkeen jälkeen toimintaa itsenäisenä startup-palvelu-liiketoimintana tarjoten Kymenlaakson seudulle alueellisen RIS3- strategian kanssa linjassa olevia yrityspalveluja.

Hanke yhdistää Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson kybertuvallisuusosaamista ja tuo sitä valmistavan teollisuuden käyttöön.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
William Paavolainen
Puh. 044 702 8363
william.paavolainen@xamk.fi

Faktat

KyberVALIOT – Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut

01.09.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Turun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 887 727 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 234 644 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Asiasanat