Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

SmartTree – eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen -hankkeessa kehitettiin teknologisia ratkaisuja high tech pilotympäristön (SE-teknologiaalusta) toteuttamiseksi Savonlinnaan. Näitä tutkittiin ja sovellettiin kasvullisesti lisättyjen taimialkioiden massatuotantoon soveltuvissa, hankkeessa tutkituissa ja kehitetyissä bioreaktoreissa sekä robotiikassa, joka kykenee laadullisesti hyvien havupuualkioiden tunnistamiseen ja erottamiseen.

Hanke vahvisti konkreettisen toteutuksen kautta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyötä ja samalla tämä yhteinen kehitystyö kasvatti molempien toteuttajatahojen osaamispääomaa. Biotuotetekniikan keskuksen high tech –pilotympäristön (KASVU1) konkreettinen toteutuminen vahvistaa merkittävästi Savonlinnan biotuotetekniikan osaamiskeskittymän vaikuttavuutta metsäbiotalouden alalla.

 

Lisätietoja

Hannu Leinonen
Tehtaanjohtaja
hannu.leinonen@xamk.fi
+358 50 309 8207

Faktat

SmartTree - Eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen

01.07.2017 – 30.06.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Luonnovarakeskus (Luke)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 757 484 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 422 048 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Xamk, Luke, Savonlinnan kaupunki sekä Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta

Asiasanat