Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: Master of Business Administration
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen:  11 500 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Menesty vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä

Opiskele kansainvälisen liiketoiminnan johtamista. Opiskelijana osallistut kansainvälisten yritysten strategisen suunnitteluun ja kehität taitojasi kulttuurienvälisissä kehittämis- ja asiantuntijahankkeissa.

Xamkin International Business Management (IBM)–koulutuksessa opit kuinka liiketoimintatietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa: kuinka toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. IBM -koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Koulutuksessa keskityt yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin. 

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. Kehität omaa ammattitaitoasi menestyäksesi vaativissa kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Työpaikkasi voi toimia oppimisympäristönäsi, sillä voit tehdä kehittämistehtävän omalle työnantajallesi. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissamme.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon (erityisesti tradenomi-tutkinnon) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista ja yritysten liiketoimintaa. Lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus.

 Xamkin IBM -koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opetuskieli on englanti.

Lähiopetuspäivät järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstait ja perjantait ja niiden määrä ja ajankohdat riippuvat henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

IBM-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa toimivat yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja muut verkostotoimijat.

 

Opiskelija äänessä

Verkostoitumisesta uutta perspektiiviä työhön!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Just do it, the perfect timing doesn’t exist!

Read the students story

Pelastustoimen brändin kehittäminen

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (40 op)

 • Business process development
 • Cross-border management
 • Customer intelligence
 • Innovation management in business
 • Marketing management
 • Strategic business game
 • Supply chain management and smart logistics
 • Sustainable growth

 Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita. Kansainvälisen liikkeenjohdon teoreettiset mallit ja menetelmät ovat olennainen osa ydinosaamista. Yksi kurssi on 5 op.

Täydentävä osaaminen (20 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Opinnäytetyön aiheen tulisi liittyä kansainvälisen liikkeenjohdon teemoihin ja sisältää kaksi pääkriteeriä − kansainvälistyminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa tutkimuksen, projektihallinnan ja kehitystyön taitojasi.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Maria Kangasniemi-Haapala
puh. 040 162 8864
maria.kangasniemi-haapala@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8752
admissions@xamk.fi