Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: Master of Business Administration
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen: 7000 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Menesty vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä

Opiskele kansainvälisen liiketoiminnan johtamista. Opiskelijana osallistut kansainvälisten yritysten strategisen suunnitteluun ja kehität taitojasi kulttuurienvälisissä kehittämis- ja asiantuntijahankkeissa.

Xamkin International Business Management (IBM)–koulutuksessa opit kuinka liiketoimintatietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa: kuinka toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. IBM -koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Koulutuksessa keskityt yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. Kehität omaa ammattitaitoasi menestyäksesi vaativissa kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Työpaikkasi voi toimia oppimisympäristönäsi, sillä voit tehdä kehittämistehtävän omalle työnantajallesi. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissamme.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille (erityisesti tradenomi-tutkinnon suorittaneille) tai vastaavan tutkinnon omaaville, jotka haluavat kehittää omaa osaamista ja yritysten liiketoimintaa. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus.

 Xamkin IBM -koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Opiskele Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opetuskieli on englanti.

Lähiopetuspäivät järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstait ja perjantait. Lähipäivien määrä ja ajankohdat riippuvat henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi. Osa opinnoista suoritetaan monimuotoisesti tai kokonaan verkossa.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. IBM-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa toimivat yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja muut verkostotoimijat.

 

Opiskelija äänessä

Design your studies to fit to your own schedules!

Read more

Totally new things to use in my daily work!

Read more

Don’t hesitate anymore, apply now!

Read more

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (30 op)

 • Internationalization Strategies
 • Sustainable Growth
 • Marketing and Sales Management
 • Customer Intelligence
 • Supply Chain Management
 • Strategic Business Game

 Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen (30 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Mikhail Nemilentsev
puh. 040 630 7620
mikhail.nemilentsev@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8752
admissions@xamk.fi

Jaa sivu