Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: Master of Business Administration
 • seuraava hakuaika: 14.-28.3.2018

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Menesty vaativissa kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä

Liiketalouden YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa kehität ammattitaitoasi ja saat valmiuksia menestyä vaativissa kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

International Business Management (IBM) -koulutuksen tavoitteena on keskittyä yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Opinnoissa on myös mahdollisuus opiskelijavaihtoon partnerikouluissa.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. 

YAMK-tutkinto antaa sinulle valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Koulutuksen avulla laajennat, syvennät ja ajanmukaistat omaa ammatillista osaamistasi. Työpaikkasi voit toimia oppimisympäristönäsi, sillä voit tehdä kehittämistehtävän omalle työnantajallesi.

 Xamkin IBM -koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Opintojen sisältö

IBM-koulutus (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: ydinosaaminen (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Ydinosaamiseen kuuluvat opintojaksot:

 • Internationalization Strategies
 • Sustainable Growth
 • Marketing and Sales Management
 • Customer Intelligence
 • Supply Chain Management
 • Strategic Business Game

Ydinosaamiseen kuuluvien opintojaksojen tarkoituksena on syventää tietojasi ja taitojasi liiketoimintatiedon hyödyntämisessä ja integroinnissa organisaation johtamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. 

Täydentävään osaamiseen kuuluvien opintojaksojen puitteissa voit erikoistua ja syventää osaamistasi omien mielenkiinnon kohteittesi sekä tarpeittesi mukaisesti. Voit sisällyttää 30 opintopistettä vapaavalintaisia Master School -opintoja tutkintoosi. Opinnot on jaettu seuraaviin teemoihin:

 • johtaminen
 • tutkimus ja kehittäminen
 • Venäjä-opinnot
 • viestintä
 • yrittäjyys

Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät luentoja, verkko-opintoja ja projektipohjaista oppimista. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukaudessa. Suurin osa opinnoista suoritetaan verkossa itsenäisesti tai pienryhmissä, ja saat tukea opintojesi etenemiseen verkko-ohjauksen kautta. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivinä, yleensä torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti Kouvolan kampuksella. Opetuskieli on englanti.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).  Lue lisää.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Design your studies to fit to your own schedules!

Read more

Totally new things to use in my daily work!

Read more

Don’t hesitate anymore, apply now!

Read more

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Satu Peltola
tel +358 44 702 8365
satu.peltola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
admissions@xamk.fi

Share This