Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikkoja 30
  • opiskelupaikka Kouvola
  • opintojen kesto 2 vuotta
  • tutkintonimike: Master of Business Administration
  • seuraavat hakuajat
    • LISÄHAKU 31.7.-7.8.2017
    • kevään haku 14.-28.3.2018

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

The game is changing. Do you have the cards to win? – Join the winning team

Englanniksi toteutettavassa koulutuksessa oppiminen tapahtuu LCCE-oppimisympäristössä, vahvasti työelämään sidotuissa projekteissa.

Toiminnan tavoitteena on luoda sinulle työelämäläheinen, vuorovaikutteinen, monialainen ja innovaatioita tuottava verkosto, jossa syntynyt osaaminen ja kontaktit edistävät työllistymismahdollisuuksiasi.

Kansainvälisen liiketalouden tiimin antama koulutus vastaa elinkeinoelämän haasteisiin antamalla kokonaisvaltaisen katsauksen kansainvälisen ja monikulttuurisen liiketoiminnan eri prosesseihin.

Tutkinto rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita uusien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Ydinosaaminen on sitä osaamista, jonka hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Master Schoolin opiskelija suorittaa ylempää AMK -tutkintoa yleensä oman työnsä ohessa. Opiskelijana valitset omaa ammatillista kasvuasi ja urakehitystäsi tukevia opintoja sekä kehität työelämän uudistamisessa tarvittavaa osaamistasi.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Sini Taimela
tel +358 44 702 8362
sini.taimela@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
admissions@xamk.fi

Share This