Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Syksyn 2022 yhteishaku

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot Xamkin englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeen ensimmäinen etänä suoritettava osa on 17.10. Hakijat saavat sähköpostitse lisätietoja.
 • Valintakokeen toinen lähikokeena järjestettävä osa on Kouvolan kampuksella 7.11.
 • Valintakoe sisältää neljä tehtävää sekä haastattelun. Valintakoe on kaksiosainen sisältäen ensimmäisen osan etätehtävän sekä toisen osan lähikokeen kampuksella. Kouvolan kampuksella järjestettävään toiseen osaan kutsutaan osa hakijoista ensimmäisen osan pisteiden perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
PALVELUMUOTOILU, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeen ensimmäinen etänä suoritettava osa on 23.9. Hakijat saavat sähköpostitse lisätietoja.
 • Valintakokeen toinen lähikokeena järjestettävä osa on Kouvolan kampuksella 7.11.
 • Valintakoe sisältää neljä tehtävää sekä haastattelun. Valintakoe on kaksiosainen sisältäen ensimmäisen osan etätehtävän sekä toisen osan lähikokeen kampuksella. Kouvolan kampuksella järjestettävään toiseen osaan kutsutaan osa hakijoista ensimmäisen osan pisteiden perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Muut AMK-koulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan haastatteluvideon perusteella.
 • Ohjeet haastatteluvideon tekemiseen
 • Haastatteluvideon palautus hakulomakkeelle ke 12.10.2022 klo 15 mennessä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Suomen kielen koe kulttuurialan hakukohteissa

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen kulttuurialan tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään etäkokeena perjantaina 4.11.2022 klo 12-15 välisenä aikana.

 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

 

Kevään 2023 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 4.-18.1.2023 klo 15.00

Tiedot valintaperusteista julkaistaan syyskuun 2022 loppuun mennessä.

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
WELLBEING MANAGEMENT, VERKKOPAINOTTEINEN MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
NURSING, PÄIVÄTOTEUTUS, KOTKA
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKOPAINOTTEINEN PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 15.-30.3.2023 klo 15.00

Tiedot valintaperusteista julkaistaan lokakuun 2022 loppuun mennessä.

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 15.-30.3.2023

Tiedot valintaperusteista julkaistaan lokakuun 2022 loppuun mennessä.

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS 
TRADENOMI (AMK), LOGISTIIKKA, VERKKOTOTEUTUS 

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä.

Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisillä lomakkeilla:

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi