Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Syksyn 2021 yhteishaku

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
Bachelor of Culture and Arts, Game Design, monimuotototeutus, Kouvola
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ennakkotehtävän palautus 23.9.2021 mennessä. Valintakoe järjestetään etäkokeena 2.11.2021.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Monimuotokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, monimuotototeutus
 • Opiskelijat valitaan valintakoehaastattelun perusteella.
 • Videohaastattelun ohjeet julkaistaan täällä hakuajan alkamiseen mennessä.
 • Videohaastattelusta voi saada enintään 40 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 14.
 • Haastatteluvideo on palautettava viimeistään 10.10.2021.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
MUOTOILIJA (AMK), BIOTUOTEMUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
MUOTOILIJA (AMK), MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Kevään 2021 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 7.-20.1.2021

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Verkossa tehtävä valintakoe on kaksiosainen; 1. osan tehtävät ja 2. osa online-valintakoe.
 • Kutsu 1. osaan lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla. 1. osan tehtävät on palautettava ke 27.1.2021 mennessä. Online-valintakoe ma 15.2.2021.
 • 1. osan perusteella kutsutaan 60 parhaat pisteet saanutta hakijaa verkon välityksellä toteutettavaan valintakokeeseen, joka sisältää 3 tehtävää.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan SAT-testin tai valtakunnallisten valintakokeiden perusteella.
  • Ennakkotehtävä palautettava hakulomakkeelle 27.1.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet löytyvät englanninkieliseltä valintakoesivulta. Online-valintakoe ti 2.2.2021 ja siihen liittyvät haastattelut 15.-19.2.2021.
  • Valintakoe pe 9.4.2021 on muutettu online-valintakokeeksi; online valintakoe pe 9.4.2021 ja siihen liittyvät haastattelut 26.-29.4.2021.
 • Mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
WELLBEING MANAGEMENT, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen online-valintakokeen perusteella.
  • Ennakkotehtävä palautettava hakulomakkeelle 27.1.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet löytyvät englanninkieliseltä valintakoesivulta. Online-valintakoe ti 2.2.2021 ja siihen liittyvät haastattelut 15.-19.2.2021.
 • Mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan SAT-testin, valtakunnallisen online-valintakokeen tai FINNIPS-valintakokeen perusteella.
  • Online-valintakoe 3.2.2021 ja siihen liittyvät haastattelut 15.-19.3.2021.
  • FINNIPS-valintakoe verkossa ke 10.2.2021 ja siihen liittyvät ryhmähaastattelut 1.-15.3.2021.
 • Mukana tekniikan alan valintakoeyhteistyössä.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 17.-31.3.2021

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe keskiviikkona 19.5.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille toukokuun ensimmäisellä viikolla.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe etänä ke 26.5.2021 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe torstaina 20.5.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille toukokuun ensimmäisellä viikolla.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe etänä ke 26.5.2021 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe perjantaina 4.6.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille toukokuun ensimmäisellä viikolla.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe etänä ke 26.5.2021 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Monimuoto- ja verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 17.-31.3.2021

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan Xamkin valintakurssin perusteella
  • Valintakurssi on Asiakaslähtöisen markkinoinnin opintojakso, jonka laajuus on 5 op. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa, oppimisympäristönä hyödynnetään Learn-alustaa.
  • Valintakurssin oppikirja on Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2015, luvut 1 – 5.
  • Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakurssin ilmoittautumislinkki sähköpostilla tiistaina 6.4.2021. Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy sunnuntaina 18.4. (jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista). Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen.
  • Kurssin suoritusaika päättyy keskiviikkona 26.5. ja se arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä on 50).
  • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Tämän koulutuksen opiskelijavalinnat on julkaistu 29.5. Näet oman tilanteesi kirjautumalla Oma Opintopolkuun www.opintopolku.fi.
LOGISTIIKAN TRADENOMI, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan todistusvalinnan (yo-tutkinto 15% ja ammatillinen tutkinto 15% valittavista) tai koulutuksen oman valintakurssin perusteella (70% valittavista).
 • Valintakurssi on maksuton, se on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja suoritetaan itsenäisesti verkossa.
 • Valintakurssin suorittamisen voi aloittaa torstaina 8.4. alkaen ja se on suoritettava loppuun  sunnuntaina 16.5.2021 mennessä.
 • Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakurssin ilmoittautumislinkki sähköpostilla torstaina 8.4.2021. Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy sunnuntaina 18.4. (jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista). Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen.
 • Valintahaastatteluun (25.-27.5.2021) kutsutaan 50 valintakurssilla parhaiten menestynyttä hakijaa. Haastattelukutsut on lähetetty 17.5. Haastattelussa varmistetaan, että hakija on itse suorittanut verkkokurssin. Haastattelu on läpäistävä, jotta voi tulla hyväksytyksi.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
TIETOJENKÄSITTELY, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ennen valintakoetta hakijan on suoritettava Xamkin verkkokurssi, joka on maksuton ja liittyy ohjelmointiin
  • verkkokurssille ilmoittaudutaan linkin https://www.lyyti.in/Johdatus_ohjelmointiin_3_op_valintakoe_2021_7874 kautta, ilmoittautuminen päättyy 5.4. (jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista)
  • ilmoittautuneet saavat 6.-7.4. sähköpostilla ohjeet verkkokurssin suorittamiseen
  • verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa 8.4. – 2.5. välisenä aikana.
 • Verkkokurssin hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan online-valintakokeeseen, joka järjestetään lauantaina 15.5. klo 12 (valintakoekutsut on lähetetty 5.5.)
  • valintakoe sisältää verkkokurssin sisältöön liittyviä tehtäviä
  • 45 valintakokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa saavat kutsun online-haastatteluun, joka järjestetään toukokuun lopulla. Haastattelussa varmistetaan, että hakija on itse suorittanut verkkokurssin ja valintakokeen. Haastattelu on läpäistävä, jotta voi tulla hyväksytyksi.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava

 • kevään yhteishaussa viimeistään 7.4.2021 klo 15.00, paitsi tradenomi (AMK), logistiikka, verkkototeutus -koulutukseen hakeneet voivat toimittaa hakemuksen liitteineen 14.4.2021 mennessä.
 • syksyn yhteishaussa viimeistään 22.9.2021 klo 15.00

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi