Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Syksyn 2021 yhteishaku

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
Bachelor of Culture and Arts, Game Design, monimuotototeutus, Kouvola
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ennakkotehtävän palautus 23.9.2021 mennessä. Valintakoe järjestetään etäkokeena 2.11.2021.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Monimuotokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, monimuotototeutus

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 1. – 15.9.2021 klo 15.00
MUOTOILIJA (AMK), BIOTUOTEMUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe keskiviikkona 10.11.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
MUOTOILIJA (AMK), MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe torstaina 4.11.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Kevään 2022 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 5.-19.1.2022

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Verkossa tehtävä valintakoe on kaksiosainen; 1. osan tehtävät ja 2. osa online-valintakoe.
 • 1. osan perusteella kutsutaan 60 parhaat pisteet saanutta hakijaa verkon välityksellä toteutettavaan valintakokeeseen, joka sisältää 3 tehtävää.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen perusteella.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
WELLBEING MANAGEMENT, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen perusteella.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen (70% aloituspaikoista) ja todistusvalinnan (30% aloituspaikoista) perusteella.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.
NURSING, PÄIVÄTOTEUTUS, Kotka
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen perusteella.
 • Lue tarkemmat tiedot englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 16.-30.3.2022

Tiedot ovat alustavia ja päivittyvät lokakuun 2021 loppuun mennessä.

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Monimuoto- ja verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 16.-30.3.2022

Tiedot julkaistaan lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava

 • syksyn yhteishaussa viimeistään 22.9.2021 klo 15.00
 • kevään ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 26.1.2022 klo 15.00, kevään toisessa yhteishaussa viimeistään 6.4.2022 klo 15.00

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi