Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin (Hakeminen-välilehti).

 

Syksyn yhteishaku

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 2.-16.9.2020

BACHELOR OF CULTURE AND ARTS, GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Verkossa tehtävä valintakoe on kaksiosainen. 1. osaan valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille. 2. osaan kutsutaan 50 parhaat pisteet 1. osasta saanutta hakijaa.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti. Lisätietoja englanninkielisellä valintakoesivulla.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

MUOTOILIJA (AMK), MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on verkon välityksellä ma 2.11.2020
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja etävalintakoe 2.11.
 • Ohjeet videon ja tehtävien tekemiseen valintakoekutsussa.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe 4.11.2020 (klo 13 – 16.00) sähköisesti hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

 

MUOTOILIJA (AMK), PALVELUMUOTOILU, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on verkon välityksellä ti 3.11.2020
 • Valintakoe on kaksivaiheinen, ennakkoon tehtävä video ja etävalintakoe 3.11.
 • Ohjeet videon ja tehtävien tekemiseen valintakoekutsussa.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe 4.11.2020 (klo 13 – 16.00) sähköisesti etänä hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

 

Monimuotokoulutus, jolla oma valintatapa

Hakuaika 2.-16.9.2020

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava vuoden 2020 yhteishauissa seuraavasti:

 • syksyn yhteishaku: viimeistään 23.9.2020 klo 15.00.
 • kevään ensimmäinen yhteishaku: viimeistään 27.1.2021 klo 15.00
 • kevään toinen yhteishaku: viimeistään 7.4.2021 klo 15.00

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Kevään 2021 yhteishaut

Kevään 2021 hakujen tietoja päivitetään tälle sivustolle syys-lokakuussa 2020.

Englanninkielisten koulutusten tiedot julkaistaan Opintopolussa syyskuun 2020 lopussa ja suomenkielisten koulutusten tiedot lokakuun 2020 lopussa.

 

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 7.-20.1.2021

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS
WELLBEING MANAGEMENT, PÄIVÄTOTEUTUS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 17.-31.3.2021

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS

Monimuotokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 17.-31.3.2021

Verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 17.-31.3.2021

LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS
TIETOJENKÄSITTELY, VERKKOTOTEUTUS

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu