Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Syksyn 2023 yhteishaku

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 4.-14.9.2023 klo 15.00

GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman, kaksivaiheisen valintakokeen perusteella.
  • Vaihe 1: ohjeet vaiheen tehtävien tekemiseen lähetetään sähköpostitse 15.9.2023. Tehtävät palautetaan hakulomakkeelle 22.9.2023 klo 15 mennessä.
  • Vaihe 2: 63 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka järjestetään 1.11.2023.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

AMK-koulutukset, joissa oma valintatapa

Hakuaika 4.-14.9.2023 klo 15.00

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), METSÄTALOUS, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan videohaastattelun perusteella.
 • Ohje videon tekemiseen julkaistaan täällä ennen hakuajan alkamista.
 • Video palautetaan hakulomakkeelle 11.10.2023 klo 15 mennessä.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 4.-14.9.2023 klo 15.00

MUOTOILIJA (AMK), BIOTUOTEMUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen:
  • Vaihe 1, etäkoe 30.10.
  • Vaihe 2: lähikoe Kouvolan kampuksella 6.11., 63 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

MUOTOILIJA (AMK), MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen:
  • Vaihe 1, etäkoe 30.10.
  • Vaihe 2: lähikoe Kouvolan kampuksella 7.11., 63 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Kevään 2023 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 4.-18.1.2023 klo 15.00

 

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman, kaksivaiheisen valintakokeen perusteella.
  • Vaihe 1: ohjeet vaiheen tehtävien tekemiseen lähetetään sähköpostitse 19.1.2023. Tehtävät palautetaan hakulomakkeelle 26.1.2023 klo 15 mennessä.
  • Vaihe 2: 65 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka järjestetään 23.2.2023.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

WELLBEING MANAGEMENT, VERKKOPAINOTTEINEN MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
NURSING, PÄIVÄTOTEUTUS, KOTKA

 

DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKOPAINOTTEINEN PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen (70% aloituspaikoista) ja todistusvalinnan (30% aloituspaikoista) perusteella.
  • International UAS Exam: kirjallinen koe 8.2.2023, ryhmähaastattelut 1.-15.3.2023
 • Tietoa UASinfo.fi-sivustolla: International UAS Exam -valintakoe ja todistusvalinta

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 15.-30.3.2023 klo 15.00

 

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on perjantaina 28.4.2023 klo 8 – 15 etäkoe, josta pääsee jatkoon 60 parhaat pisteet saanutta hakijaa.
 • Valintakokeen toinen osa on torstaina 11.5.2023 Kouvolan kampuksella järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on maanantaina 8.5.2023 klo 8 – 15 etäkoe, josta pääsee jatkoon 60 parhaat pisteet saanutta hakijaa.
 • Valintakokeen toinen osa on maanantaina 22.5.2023 Kouvolan kampuksella järjestettävä yksipäiväinen koe. Hakijat saavat viimeistään 15.5. tiedon sähköpostitse ensimmäisen osan tuloksista.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe järjestetään Kouvolan kampuksella perjantaina 12.5. Valintakoe sisältää 4 tehtävää ja haastattelun. Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille viimeistään perjantaina 28.4.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

SUOMEN KIELEN KOE KULTTUURIALAN HAKUKOHTEISSA 15.5.2023

Hakijat, jotka hakevat Xamkin suomenkieliseen kulttuurialan tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen.

 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Koe järjestetään etäkokeena Teams-sovelluksella.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

Hakijan tulee liittää kielikokeesta vapauttava dokumentti Opintopolun hakemuslomakkeeseen viimeistään 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Muut AMK-koulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 15.-30.3.2023 klo 15.00

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään verkon välityksellä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS

Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakoekurssin perusteella.

 • Valintakurssi Yritystoiminta ja yrittäjyys on laajuudeltaan 5 op ja se suoritetaan itsenäisesti verkossa.
 • Valintakurssin oppikirja on Viitala, R. & Jylhä, E. 2013.  Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta, 6. uud. painos, Helsinki: Edita (saatavilla myös e-kirjana).
 • Ohjeet valintakurssille ilmoittautumiseen lähetetään hakijoille sähköpostilla hakuajan päätyttyä pe 31.3.2023.
 • Valintakurssin voi suorittaa aikavälillä pe 31.3. – ke 24.5.2023. Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

TRADENOMI (AMK), LOGISTIIKKA, VERKKOTOTEUTUS 

Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakoekurssin ja haastattelun perusteella.

 • Valintakurssi Markkinoinnin perusteet suoritetaan itsenäisesti verkossa. 
 • Valintakurssin oppikirjat:
  • Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19. uud. p. Helsinki: Edita
  • Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari
  • molemmat kirjat saatavina myös e-kirjoina
 • Ohjeet valintakurssille ilmoittautumiseen lähetetään hakijoille sähköpostilla hakuajan päätyttyä pe 31.3.2023.
 • Valintakurssin voi suorittaa aikavälillä to 13.4. – su 14.5.2023. Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Haastatteluun kutsutaan 50 valintakurssin parhaiten suorittanutta, haastattelut järjestetään ma 22.5.  – ke 24.5.2023.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea aina siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen.

Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisillä lomakkeilla:

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet