Tältä sivulta löydät tietoa niistä kevään 2020 ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa mukana olevista Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin (Hakeminen-välilehti).

 

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 8.-22.1.2020

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa pe 3.4.2020 ja ulkomailla FINNIPS-verkoston kautta 10.-15.3.2020. Valintakoepaikka valitaan hakulomakkeella.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti. Valintakoe sisältää kolme tehtävää sekä erikseen suoritettavan videotehtävän. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan joko valintakokeen tai SAT-testin perusteella.
 • Valtakunnallinen valintakoe Kouvolassa ke 1.4.2020. Valintakoetta ei voi tehdä ulkomailla.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan täällä hakuajan alkaessa.
 • Valintakokeen osiot: essee, monivalintakysymykset, matemaattis-looginen ajattelu, haastattelu. Englannin kielen taito arvioidaan osana koetta. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Mukana valtakunnallisessa liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan joko valintakokeen tai SAT-testin perusteella.
 • Valtakunnallinen valintakoe Mikkelissä to 2.4.2020 ja valintakokeet ulkomailla FINNIPS-verkoston kautta 10.-15.3.2020. Valintakoepaikka valitaan hakulomakkeella.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe on kirjallinen koe, joka sisältää matematiikan ja fysiikan/kemian tehtäviä sekä englannin kielikokeen. Kokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Mukana valtakunnallisessa tekniikan alan valintakoeyhteistyössä.

 

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe touko-kesäkuun vaiheessa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe touko-kesäkuun vaiheessa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe touko-kesäkuun vaiheessa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Monimuotokoulutukset, joilla oma valintakoe

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

MERIKAPTEENI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella:
  • koulumenestys: hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksen keskiarvo
  • merenkulkualan työkokemus
 • Ei valintayhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
INSINÖÖRI (AMK), MERENKULKU, LAIVATEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella:
  • koulumenestys: hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksen keskiarvo
  • merenkulkualan työkokemus
 • Ei valintayhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Mikkelissä toukokuussa 2020, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS
 • Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan Xamkin valintakurssin perusteella
 • Valintakurssi on maksuton ja liittyy markkinointiin. Se on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se suoritetaan itsenäisesti verkossa.
 • Lisätietoja valintakurssista julkaistaan täällä ennen hakuajan alkua.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
TIETOJENKÄSITTELY, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Mikkelissä toukokuuun 2020 lopussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Ennen valintakoetta hakijan on suoritettava Xamkin verkkokurssi, joka on maksuton ja liittyy ohjelmointiin.
 • Lisätietoja verkkokurssista julkaistaan täällä ennen hakuajan alkua.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille, valintakurssin hyväksytysti suorittaneille hakijoille.
 • Valintakoe sisältää verkkokurssin sisältöön ja motivaation arvioimiseen liittyviä tehtäviä.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan tällä sähköisellä lomakkeella (lomake saatavilla ennen kevään ensimmäisen yhteishaun alkua).

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava kevään 2020 yhteishauissa seuraavasti:

 • kevään ensimmäinen yhteishaku: viimeistään 29.1.2020 klo 15.00
 • kevään toinen yhteishaku: viimeistään 8.4.2020 klo 15.00

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kampustietoa valintakokesiin saapuvalle

Miten kampukselle saavutaan? Onko siellä pysäköintipaikkoja? Entä ravintolaa?

Tutustu kampuksiin

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu