Kevään 2024 yhteishaut

Ensimmäinen yhteishaku, 3. - 17.1. klo 15.00

Toinen yhteishaku, 13. - 27.3. klo 15.00

 • Restaurointi, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe järjestetään 26.4. Kouvolan kampuksella ja siihen kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille viimeistään perjantaina 12.4.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
 • Graafinen muotoilu, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille viimeistään maanantaina 8.4.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on etäkoe 22.4., josta pääsee jatkoon 63 parhaat pisteet saanutta hakijaa.
 • Valintakokeen toinen osa on Kouvolan kampuksella 8.5. järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
 • Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille viimeistään keskiviikkona 10.4.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on etäkoe 24.4., josta pääsee jatkoon 63 parhaat pisteet saanutta hakijaa.
 • Valintakokeen toinen osa on Kouvolan kampuksella 7.5. järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
 • Liiketalous, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakoekurssin perusteella.
 • Valintakurssi Yrityksen talous on laajuudeltaan 5 op ja se suoritetaan itsenäisesti verkossa.
 • Valintakoekirjana on Tomperi, S. Käytännön kirjanpito (tekstikirja), 2023. 31. uud. p. Helsinki: Edita. Vanhempien painosten sisältö voi osittain erota uusimmasta, joten voit käyttää vain uusinta painosta. E-kirjoja ja painettuja kappaleita on saatavilla rajoitettu määrä Xamkin kirjastosta. Aineistoa voi lainata Xamkin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit tarvittaessa myös ostaa kirjan.
 • Ohjeet valintakurssille ilmoittautumiseen lähetetään hakijoille sähköpostilla ti 2.4.2024.
 • Valintakurssille tulee ilmoittautua su 14.4.2024 klo 23.59 mennessä (jälki-ilmoittautumisia ei huomioida).
 • Valintakurssin voi suorittaa aikavälillä ti 2.4. – su 26.5.2024.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Logistiikka, valintaperusteet
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakurssin ja haastattelun perusteella.
 • Valintakurssi Logistiikan perusteet suoritetaan itsenäisesti verkossa.
 • Varsinaista oppikirjaa tai ennakkomateriaalia ei ole. Materiaali jaetaan valintakurssialustalla.
 • Ohjeet valintakurssille ilmoittautumiseen lähetetään hakijoille sähköpostilla ti 2.4.2024.
 • Valintakurssille tulee ilmoittautua su 14.4.2024 klo 23.59 mennessä (jälki-ilmoittautumisia ei huomioida).
 • Valintakurssin voi suorittaa aikavälillä ti 2.4. – su 12.5.2024.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Haastatteluun kutsutaan 50 valintakurssin parhaiten suorittanutta. Haastattelut järjestetään etänä ma 20.5. – to 23.5.2024.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea aina siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen.

Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisillä lomakkeilla:

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Suomen kielen koe kulttuurialan hakukohteissa

Hakijat, jotka hakevat Xamkin suomenkieliseen kulttuurialan tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen.

Hakijan tulee liittää kielikokeesta vapauttava dokumentti Opintopolun hakemuslomakkeeseen 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

Suomen kielen koe

 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Koe järjestetään etäkokeena Teams-sovelluksella 14.5.
 • Koe järjestetään klo 9 – 16 välisenä aikana, hakija saa sähköpostikutsussa lisätietoja omasta koeajastaan.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (suomenkieliset tutkintokoulutukset),
040 585 6610 (englanninkieliset tutkintokoulutukset)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet