Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Kevään 2022 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 5.-19.1.2022 klo 15.00

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Verkossa tehtävä valintakoe on kaksiosainen; 1. osan tehtävät (palautus 27.1.2022 mennessä) ja 2. osa online-valintakoe ke 23.2.2022.
 • 1. osan perusteella kutsutaan 60 parhaat pisteet saanutta hakijaa verkon välityksellä toteutettavaan valintakokeeseen, joka sisältää 3 tehtävää.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot Xamkin englanninkieliseltä valintakoesivulta.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
WELLBEING MANAGEMENT, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
NURSING, PÄIVÄTOTEUTUS, KOTKA
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen perusteella.
 • Tietoa valintakokeesta UASinfo.fi-sivustolla.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 16.-30.3.2022 klo 15.00

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen: sähköinen koe (2 tehtävää) pe 13.5.2022, jonka jälkeen osa hakijoista jatkaa Kouvolan kampuksella to 19.5.2022 järjestettävään valintakokeeseen (2 tehtävää + haastattelu).
 • Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe ma 6.6.2022 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen: sähköinen koe (2 tehtävää) ma 16.5.2022, jonka jälkeen osa hakijoista jatkaa Kouvolan kampuksella pe 20.5.2022 järjestettävään valintakokeeseen (2 tehtävää + haastattelu).
 • Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe ma 6.6.2022 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä.
 • Valintakoe on kaksivaiheinen: sähköinen koe (2 tehtävää) ke 18.5.2022, sekä Kouvolan kampuksella ke 25.5.2022 järjestettävä valintakoe (2 tehtävää + haastattelu).
 • Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe ma 6.6.2022 hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 16.-30.3.2022

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS 
 • Opiskelijat valitaan Xamkin valintakurssin perusteella
  • Valintakurssi on Yritystoiminnan ja yrittäjyyden opintojakso, jonka laajuus on 5 op.
  • Valintakurssin oppikirjana on Viitala, R. & Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta. 6. uud. p. Helsinki: Edita.
  • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa, oppimisympäristönä hyödynnetään Learn-alustaa. 
  • Hakukelpoisille hakijoille lähetetään maanantaina 4.4. sähköpostilla ohjeet valintakurssille ilmoittautumiseen.

   • Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy tiistaina 19.4.2022  klo 23.59 (jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista)
   • Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen.
  • Valintakurssin suoritusaika päättyy keskiviikkona 25.5.2022 ja se arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä on 50).
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja. 
 • Ei valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa. 

 

TRADENOMI (AMK), LOGISTIIKKA, VERKKOTOTEUTUS 
 • Opiskelijat valitaan todistusvalinnan (yo-tutkinto 20% ja ammatillinen tutkinto 10% valittavista) tai Xamkin valintakurssin perusteella (70% valittavista). Valintakurssi sisältää sekä kurssin että verkon kautta käytävän haastattelun.
  • Valintakurssi on maksuton, se on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja suoritetaan itsenäisesti verkossa. 
  • Valintakurssin oppikirja on Viitala Riitta: Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta, se on saatavilla myös e-kirjana.
  • Tarkemmat tiedot valintakurssista ja siihen ilmoittautumisesta lähetetään hakijoille sähköpostilla 31.3.2022.
   • Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy 13.4.2022  klo 23.59 (jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista)
   • Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen.
  • Valintakurssin suoritusaika on 4.4. – 15.5.2022.
  • Valintahaastatteluun 23. – 25.5. 2022 kutsutaan 50 valintakurssilla parhaiten menestynyttä hakijaa.
  • Haastattelussa varmistetaan, että hakija on itse suorittanut valintakurssin.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Syksyn 2022 yhteishaku

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Lue tarkemmat tiedot Xamkin englanninkieliseltä valintakoesivulta.

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
PALVELUMUOTOILU, MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Koe sisältää erilaisia tehtäviä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Muut AMK-koulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 31.8.-14.9.2022 klo 15.00

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan haastatteluvideon perusteella.
 • Ohjeet haastatteluvideon tekemiseen julkaistaan täällä ennen hakuajan alkua.
 • Haastatteluvideon palautus hakulomakkeelle ke 12.10.2022 klo 15 mennessä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä.

Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisillä lomakkeilla:

 • syksyn yhteishaku, hakemus liitteineen jätettävä viimeistään 21.9.2022 klo 15.00 (linkki hakulomakkeelle täällä myöhemmin)

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi