Tältä sivulta löydät tietoa niistä Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin.

Myös ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen Xamkin omiin valintakokeisiin löytyvät täältä.

Kevään 2023 yhteishaut

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 4.-18.1.2023 klo 15.00

 

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman, kaksivaiheisen valintakokeen perusteella.
  • Vaihe 1: ohjeet vaiheen tehtävien tekemiseen lähetetään sähköpostitse 19.1.2023. Tehtävät palautetaan hakulomakkeelle 26.1.2023 klo 15 mennessä.
  • Vaihe 2: 60 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka järjestetään 23.2.2023.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

WELLBEING MANAGEMENT, VERKKOPAINOTTEINEN MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI
NURSING, PÄIVÄTOTEUTUS, KOTKA

 

DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKOPAINOTTEINEN PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS, MIKKELI
 • Opiskelijat valitaan valtakunnallisen International UAS Exam -valintakokeen (70% aloituspaikoista) ja todistusvalinnan (30% aloituspaikoista) perusteella.
  • International UAS Exam: kirjallinen koe 8.2.2023, ryhmähaastattelut 1.-15.3.2023
 • Tietoa UASinfo.fi-sivustolla: International UAS Exam -valintakoe ja todistusvalinta

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 15.-30.3.2023 klo 15.00

 

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

 

RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS, KOUVOLA
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Suomen kielen koe kulttuurialan hakukohteissa

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen kulttuurialan tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koeaika ilmoitetaan myöhemmin.

 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

 

Muut AMK-koulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 15.-30.3.2023 klo 15.00

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään verkon välityksellä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakoekurssin perusteella.
 • Valintakurssina toteutetaan Yritystoiminnan ja yrittäjyyden opintojakso, joka on laajuudeltaan 5 op ja suoritetaan itsenäisesti verkossa. Valintakurssin oppikirjana on Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita. Kurssin oppimisympäristönä hyödynnetään Learn-alustaa.
 • Tarkemmat tiedot valintakurssille ilmoittautumisesta löytyvät täältä nettisivulta hakuajan alkuun mennessä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

TRADENOMI (AMK), LOGISTIIKKA, VERKKOTOTEUTUS 
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakoekurssin perusteella.
 • Valintakurssi on laajuudeltaan 5 op ja se suoritetaan itsenäisesti verkossa. Valintakurssin oppikirja on Viitala Riitta: Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta, se on saatavilla myös e-kirjana.
  Tarkemmat tiedot valintakurssille ilmoittautumisesta löytyvät täältä nettisivulta hakuajan alkuun mennessä.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea aina siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen.

Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan sähköisillä lomakkeilla:

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet