Tältä sivulta löydät tietoa niistä kevään 2020 ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa mukana olevista Xamkin AMK-koulutuksista, jotka eivät ole mukana yhteisessä AMK-valintakokeessa.

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset hakukohteen tietoihin Opintopolussa, jossa voit tutustua tarkemmin koulutuksen valintaperusteisiin (Hakeminen-välilehti).

 

Huom. Muutoksia englanninkielisten koulutusten valintakokeissa

Ammattikorkeakoulut peruvat CONVID-19-pandemian vuoksi kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät valintakokeet, jotka oli tarkoitus järjestää Suomessa maalis-huhtikuussa.

Tekniikan ja liiketalouden alan Bachelor-koulutukset: Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyössä suunnitelmia opiskelijavalinnan toteuttamiseksi tilanteessa, jossa valintakokeita ei voida järjestää suunnitellusti. Uusi ohjeistus julkaistaan perjantaina 27.3. Se lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla ja julkaistaan ammattikorkeakoulujen nettisivuilla. Xamkissa ohjeet julkaistaan tällä nettisivulla.

Game Design -koulutus: Pe 3.4. pidettävä valintakoe järjestetään verkon välityksellä. Kokeeseen littyvä uusi ohjeistus on lähetetty kaikille hakijoille sähköpostilla 19.3.

Englanninkieliset koulutukset

Hakuaika 8.-22.1.2020

GAME DESIGN, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe pe 3.4.2020 (online). Kokeeseen liittyvä uusi ohjeistus on lähetetty kaikille hakijoille sähköpostilla 19.3.
 • Valintakokeet ulkomailla FINNIPS-verkoston kautta 10.-15.3.2020. Valintakoepaikka valitaan hakulomakkeella.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeen tehtävät liittyvät pelisuunnitteluun ja siinä mitataan kykyä esitellä oma idea kirjallisesti ja/tai kuvallisesti. Valintakoe sisältää kolme tehtävää sekä erikseen suoritettavan videotehtävän. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan joko valintakokeen tai SAT-testin perusteella.
 • Valtakunnallinen valintakoe Kouvolassa ke 1.4.2020. Valintakoetta ei voi tehdä ulkomailla.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, lue ohje ja aineisto täältä.
 • Valintakokeen osiot: essee, monivalintakysymykset, matemaattis-looginen ajattelu, haastattelu. Englannin kielen taito arvioidaan osana koetta. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Mukana valtakunnallisessa liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä Suomen valintakokeen osalta.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, VERKKO- JA PÄIVÄTOTEUTUS
INFORMATION TECHNOLOGY, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan joko valintakokeen tai SAT-testin perusteella.
 • Valtakunnallinen valintakoe Mikkelissä to 2.4.2020 ja valintakokeet ulkomailla FINNIPS-verkoston kautta 10.-15.3.2020. Valintakoepaikka valitaan hakulomakkeella.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe on kirjallinen koe, joka sisältää matematiikan ja fysiikan/kemian tehtäviä sekä englannin kielikokeen. Kokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Mukana valtakunnallisessa tekniikan alan valintakoeyhteistyössä.

 

Kulttuurialan koulutukset

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa 18. – 19.5.2020
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe 10.6.2020 (klo 13 – 14.30) Kouvolassa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa 19. – 20.5.2020.
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe 10.6.2020 (klo 13 – 14.30) Kouvolassa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.
RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe Kouvolassa 4. – 5.6.2020.
 • Valintakoe on kaksipäiväinen, molempina päivinä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Erillinen suomen kielen koe 10.6.2020 (klo 13 – 14.30) Kouvolassa hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Monimuotokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

MERIKAPTEENI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta.
 • Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella:
  • koulumenestys: hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksen keskiarvo
  • merenkulkualan työkokemus
INSINÖÖRI (AMK), MERENKULKU, LAIVATEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta.
 • Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella:
  • koulumenestys: hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksen keskiarvo
  • merenkulkualan työkokemus
YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, MONIMUOTOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe järjestetään Mikkelissä perjantaina 15.5.2020.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille, kutsussa tarkempi aika ja paikka.
 • Valintakoe sisältää matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelykyvyn osion sekä kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kokeessa saa käyttää laskinta, mutta ei mitään kirjallista aineistoa, taulukoita tai mobiililaitteita.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Verkkokoulutukset, joilla oma valintatapa

Hakuaika 18.3.-1.4.2020

LIIKETALOUS, VERKKOTOTEUTUS
 • Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan Xamkin valintakurssin perusteella
 • Valintakurssi Asiakaslähtöisen markkinointi on maksuton, se on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssin oppimisympäristönä hyödynnetään Learn-alustaa.
 • Valintakurssin oppikirja on Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2015, luvut 1 – 5.
 • Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakurssin ilmoittautumislinkki sähköpostilla hakuajan päätyttyä 2.4. Harkinnanvaraisille hakijoille ilmoittautumislinkki lähetetään, kun hakukelpoisuus on todettu, viimeistään 9.4. Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy 16.4.
 • Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen. Kurssin suoritusaika päättyy 27.5. ja se arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä on 50).
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
TIETOJENKÄSITTELY, VERKKOTOTEUTUS
 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään Mikkelissä 16.5.2020.
 • Ennen valintakoetta hakijan on suoritettava Xamkin verkkokurssi, joka on maksuton ja liittyy ohjelmointiin.
 • Verkkokurssin ilmoittautumislinkki on hakulomakkeella, ja se lähetetään vielä hakuajan päätyttyä kaikille hakukelpoisille hakijoille. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 5.4. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 3.4. ohjeet verkkokurssin suorittamiseen (1.4. jälkeen ilmoittautuneet saavat ohjeet 2-3 arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta). Kurssin suoritusaika on 3.4.-3.5.2020.
 • Valintakoekutsu lähetetään 8.5. tai 11.5. sähköpostilla kaikille hakukelpoisille , valintakurssin hyväksytysti suorittaneille hakijoille.
 • Valintakoe sisältää verkkokurssin sisältöön ja motivaation arvioimiseen liittyviä tehtäviä.
 • Valituiksi tuleville valintakurssi hyväksytään osaksi opintoja.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yksilölliset järjestelyt Xamkin omissa valintakokeissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä Xamkin koulutusten omiin valintakokeisiin haetaan tällä sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava kevään 2020 yhteishauissa seuraavasti:

 • kevään ensimmäinen yhteishaku: viimeistään 29.1.2020 klo 15.00
 • kevään toinen yhteishaku: viimeistään 8.4.2020 klo 15.00

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Opiskelijavalinta Xamkissa

Yleistä tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin.

Kampustietoa valintakokesiin saapuvalle

Miten kampukselle saavutaan? Onko siellä pysäköintipaikkoja? Entä ravintolaa?

Tutustu kampuksiin

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu