Valintakoe

Tältä sivustolta löydät tietoa valintakokeista ja niiden järjestelyistä eri tilanteissa.

AMK-valintakoe

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe

YAMK ennakkotehtävät ja valintakokeet

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään hakijan omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. 

Xamkissa AMK-valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoita lähes kaikkiin suomenkielisiin päivätoteutuksiin ja suureen osaan monimuoto- ja verkkototeutuksena toteutettavista AMK-koulutuksista.

Löydät tarkat tiedot syksyn 2024 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteista ja aloituspaikoista Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Tieto valintakokeesta löytyy myös koulutuksen valintaperusteista Opintopolusta. 

Kaikki hakijat voivat osallistua AMK-valintakokeeseen. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen. 

29.10.2024 klo 9 ja klo 14 Kouvolan kampus 

29.10.2024 klo 9 ja klo 14 Mikkelin kampus

30.10.2024 klo 9 ja klo 14 Kotkan kampus

30.10.2024 klo 9 ja klo 14 Savonlinnan kampus

Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.
AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Ole paikalla viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkua eli klo 8.30, jos kokeesi alkaa klo 9.00 ja vastaavasti klo 13.30, jos kokeesi alkaa klo 14.00. Valintakoetilassa tulee olla ennen valintakoetilaisuuden alkamisaikaa. Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita valintakoetilaisuuden alkamisajan jälkeen.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Lue etukäteen huolellisesti AMK-valintakokeeseen liittyvät ohjeet Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai valintatapa

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Muotoilija (AMK), Game Design, monimuotototeutus

 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen:
  • Vaihe 1:  Hakijat saavat sähköpostitse ohjeet ensimmäisen vaiheen tehtävien tekemiseen. Tehtävät palautetaan Opintopolun hakulomakkeelle 18.9.2024 klo 15 mennessä.
  • Vaihe 2: etäkoe 4.11., 63 parhaat pisteet ensimmäisestä vaiheesta saanutta hakijaa kutsutaan.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.

Muotoilija (AMK), ekologinen muotoilu, päivätoteutus

 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on etäkoe 23.9., josta pääsee jatkoon parhaat pisteet saaneet hakijat.
 • Valintakokeen toinen osa on Kouvolan kampuksella 4.10. järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Muotoilija (AMK), esiintymisasu ja digitaalinen puvustus, päivätoteutus

 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on etäkoe 26.9., josta pääsee jatkoon parhaat pisteet saaneet hakijat.
 • Valintakokeen toinen osa on Kouvolan kampuksella 14.10. järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus

 • Opiskelijat valitaan koulutuksen oman valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe on kaksiosainen, joista ensimmäiseen osaan kutsutaan kaikki hakijat.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Valintakokeen ensimmäinen osa on etäkoe 30.9., josta pääsee jatkoon parhaat pisteet saaneet hakijat.
 • Valintakokeen toinen osa on Kouvolan kampuksella 4.11. järjestettävä yksipäiväinen koe.
 • Ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Aikaisempia valintakoetehtäviä ei ole mahdollista saada nähtäväksi.
 • Erillinen suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Suomen kielen koe kulttuuri- ja merenkulun alan hakukohteissa

Hakijat, jotka hakevat Xamkin suomenkieliseen kulttuurialan tai merenkulun alan tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen.

Hakijan tulee liittää kielikokeesta vapauttava dokumentti Opintopolun hakemuslomakkeeseen 18.9.2024 klo 15 mennessä.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.


 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Koe järjestetään etäkokeena Teams-sovelluksella.
 • Koe järjestetään klo 8 – 16 välisenä aikana. Hakija saa sähköpostikutsussa lisätietoja omasta koeajastaan.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

YAMK-koulutukset

Prosessiautomaation projektitoiminta, insinööri (YAMK)

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän, videoesittelyn ja valintakokeen perusteella.

 • Kirjallisen ennakkotehtävän ja videoesittelyn ohje julkaistaan hakuajan alkuun mennessä tällä nettisivulla. Kirjallinen ennakkotehtävä ja videoesittely on palautettava Opintopolun hakulomakkeelle.
 • Ennakkotehtävä ja videoesittely pisteytetään ja ne ovat edellytyksenä valintakokeeseen osallistumiselle.
 • Valintakokeen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Kulttuurihyvinvointi, muotoilija (ylempi amk)

Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • Ennakkotehtävän ohje löytyy hakuajan alkuun mennessä tältä nettisivulta.
 • Ennakkotehtävä tulee palauttaa Opintopolkuun viimeistään 30.9.2024 klo 15 mennessä.
 • Ennakkotehtävän pisteiden perusteella kutsutaan parhaat pisteet saaneet hakijat valintakokeeseen.
 • Valintakoe järjestetään Kouvolan kampuksella tiistaina 15.10.2024.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 10.10.2024 klo 9-12 ja se sisältää aineistokokeen (aineisto jaetaan kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), kliininen asiantuntija

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 9.10.2024 klo 9-12 ja se sisältää aineistokokeen (aineisto jaetaan kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 8.10.2024 klo 9-12 ja se sisältää aineistokokeen (aineisto jaetaan kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), monialainen toimintakyvyn edistäminen

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen (max. 100 p) perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 15.10.2024 klo 9-12 ja se sisältää aineistokokeen (aineisto jaetaan kokeessa) sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 siihen ammattikorkeakouluun, missä olet osallistumassa valintakokeeseen. 

Xamkin järjestämiä valintakokeita koskevia yksilöllisiä järjestelyitä haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 7 vrk kuluessa hakuajan päättymisestä:

Hakemukseen liitetään kopiot todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua. Lisätietoja löydät Ammattikorkeakouluun.fi-sivustoltaOta yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: