Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä.

ARVO-HANKE
Hyvinvointialan yritykset, joilla liiketoiminta perustuu ihmisten fyysiseen näkemiseen, ovat erityisissä vaikeuksissa koronapandemian aikana. Hyvinvointialan yrittäjien luoma arvo asiakkaille koostuu palvelun tuottamista hyvinvointivaikutuksista, ei asiakkaan näkemisestä itsessään. Yksi ratkaisu koronapandemiasta selviämiselle, sekä liiketoiminnan kasvulle pandemian jälkeen, on perustaa liiketoiminta asiakkaalle tuotettuun arvoon palvelun hyvinvointivaikutuksista.

Digitaalisista palveluista kertyvää tietoa pystytään hyödyntämään palveluiden kohdentamiseen sekä vaikutusten mittaamiseen. Digitaaliset palvelut paitsi mahdollistavat liiketoiminnan koronapandemian aikana, myös luovat lisäarvoa mahdollistamalla vaikutusdatan keräämisen helpommin perinteisiin palveluihin verrattuna.

MISSIO
Tuemme eteläsavolaisia hyvinvointi- ja sotealan mikro- ja pk-yrityksiä muutoksessa kohti digitaalista palveluntarjontaa yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaten. Yrityskohtaisia toimenpiteitä yhdistävänä tekijänä on vaikutusdatan hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, palvelun kehittämisessä, asiakkaan sitouttamisessa kehittämistoimenpiteisiin, sekä arvonluonnissa.

VISIO
Toiminnan tuloksena yrityksiin syntyy uutta osaamista sekä uskoa selvitä koronapandemian haasteista. Konkreettisena tuloksena jokaiselle osallistuvalle yritykset ovat ottaneet askeleita kohti digitaalisuutta: yrityskohtaisesti on syntynyt vähintään yksi digitaalinen tuote tai palvelu sekä yrittäjälle osaaminen kehittää uusia digitaalisia palveluita myös hankkeen jälkeen. Yritykset osaavat kerätä tietoa palveluidensa hyvinvointivaikutuksista, sekä käyttää tätä tietoa palveluidensa markkinoinnissa ja myynnissä. Pitkän aikajänteen tavoitteena on, että yritykset pystyvät perustamaan ainakin osan liiketoiminnastaan palveluiden aikaansaamista hyvinvointivaikutuksista laskuttamiseen.

 

 

TIETOSUOJASELOSTE_ARVO

Lisätietoja

ARVO | projektipäällikkö

Mira Häyrinen (TtM, ft)
+358 40 547 94 13
mira.hayrinen@xamk.fi

 

ARVO-hanke hakee hyvinvointipalveluja tuottavia tahoja kehittämään omaa digitaalista osaamistaan

Lähde mukaan Arvoon!

Haemme ARVO-hankkeeseen vielä kolmea kehittämishaluista yritystä mukaan kehittymään ja verkostoitumaan 17 muun hyvinvointialan yrittäjän ja organisaation kanssa. Jos haluat mukaan, ole nopea. Paikat menevät pian!

Mikäli sinulla on intoa kehittyä digiasioissa ja samalla kehittää oman yritystoiminnan palveluita digitaalisuuden avuin, niin nyt on tilaisuus ottaa tuetusti askeleita kohti digitaalisuuden mahdollistamia polkuja.

Tarjoamme monialaisen asiantuntijatiimimme apua yrityskohtaisesti eteläsavolaisille hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille, seuroille tai yhdistyksille.

Yrityskohtainen tuki monialaiselta asiantuntijatiimiltä

Yrityskohtaisen tuen avuin on mahdollista kehittää jo olemassa olevia palveluita niin, että niissä hyödynnetään digitaalisuutta. Voit myös luoda tuetusti kokonaan uuden palvelun, jonka tuottamisessa hyödynnetään digitaalisuutta. Mikä olisi teidän juttunne: verkkokurssien tuottaminen, tehokkaampi asiakashankinta digitaalisin keinoin, vaikuttavammat palvelut vai jokin muu? Selvitämme yhdessä, mistä digitaalisesta mahdollisuudesta voisi olla hyötyä yrityksellenne ja koulutamme teidät siihen!

 

Erilaisia koulutuksia

Sen lisäksi, että saat yrityskohtaista tukea, on mahdollista osallistua myös teemanmukaisesti osaamista lisääviin koulutuksiin. Koulutusten sisällöt tarkentuvat vielä hankkeen edetessä, mutta teemoja ovat esimerkiksi erilaiset digitaaliset alustat (esim. ajanvaraus, verkkokurssit, markkinointi) ja tiedolla johtaminen (vaikuttavuuden mittaaminen, analytiikan tulkinta ja hyödyntäminen). Otamme mielellämme vastaan myös toiveita siitä, minkälaisia koulutustarpeita on.

Arvonluonti datasta

Oletko miettinyt palveluidesi vaikutuksia ja vaikuttavuutta? Tukemanamme voit edistää kyseistä teemaa toiminnassasi tai oppia kokonaan uutta ja ottaa haltuun arvonluonti datasta: mittaaminen ja sen markkinointi!

 

Mistä oikein on kyse?

ARVO-hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Labin hanke, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä kasvattamaan muutoskyvykkyyttään – toimijana kehittyen ja yritystoimintaa kehittäen.

Lähde sinäkin mukaan jo monien muiden yritysten lailla. Hankkeen aikana on mahdollisuus verkostoitua muiden hankkeessa mukana olevien kanssa mm. kuukausikahvien merkeissä.

Hanke on jo käynnissä ja paikkoja on enää muutamille.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä – olethan nopea!

Lähde mukaan ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Mira Häyriseen.

Mira Häyrinen
+358 40 547 94 13
mira.hayrinen@xamk.fi

 

ARVOn monialainen asiantuntijatiimi

Mira Häyrinen

Projektipäällikkö

TtM, ft

vaikuttavuus, sosiaali-ja terveysala, ohjelmistokehityksen sisällöt

Petri Janhunen

Ohjelmistoarkkitehti ja yrittäjä

Insinööri

Digitaaliset liiketoimintamallit ja sovellukset, markkinointi, asiakaslähtöisyys

Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija

ft, hyvinvointiteknologian insinööri, TtM
Terveyden edistäminen, vaikuttavuus, hyvinvointiteknologia

Henri Lanér

Ohjelmistosuunnittelija

IT-tradenomi (AMK)

Enni Jaatinen
TKI-asiantuntija
Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, palvelumuotoilu

Asiakaslähtöinen kehittäminen, markkinointi, viestintä

 

Marko Tanskanen
TKI-asiantuntija

LitM, KTM

Valmennus/opetus, hyvinvointiteknologia, liiketoiminta

Faktat

01.06.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 616 640 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 228 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR - Euroopan sosiaalirahasto | Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus