Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 4.-14.9.2023

Haluatko olla mukana pelialan kehityksen kärjessä? 

Uusia viihde- ja hyötysovelluksia rakennetaan enenevässä määrin hyödyntäen peleistä tuttuja teknologioita. Pelimoottoreilla ei ainoastaan toteuteta pelejä, vaan niitä hyödynnetään esimerkiksi elokuvissa, TV-tuotannoissa ja simulaatioissa.  

Peliteknologian insinöörikoulutuksen sisältöä kehitetään tiiviissä yhteistyössä peliteollisuudessa ja peliteknologioita hyödyntävissä yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevien ammattilaisten kanssa. Teknologiat ja peliala kehittyy jatkuvasti, joten uuden tiedon hankkiminen, sisäistäminen ja soveltaminen onkin tärkeää peliteknologioihin erikoistuvalle insinöörille. 

Peliteknologioiden hyödyntäminen vaatii vahvaa teknistä osaamista kuten ohjelmointia ja erilaisen rajapintojen hyödyntämistä sekä luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja. Peleistä tuttuja teknologioita hyödynnetään eri toimialoilla tuomaan käyttäjille uudentyyppisiä sisältöjä niin perinteiseen kuin interaktiiviseen mediaankin.  

Insinööriopinnot suoritettuasi osaat hyödyntää uusimpia peliteknologioita, joiden avulla osaat suunnitella, testata ja toteuttaa peli- ja hyötysovellustuotteen. Ymmärrät käyttäjää ja osaat huomioida heidät tottumukset toteuttaessasi uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita. Insinöörikoulutuksen aikana saat hankittua itsellesi kattavan osaamisen myös yleisistä insinööritaidoista.   

Projektipainotteisen koulutuksen aikana kehität osaamistasi yhteistyössä yritysten ja peliteollisuuden osaajien parissa. Pystyt myös kehittämään ja julkaisemaan omia peli- tai hyötysovelluksia ja varmistamaan itsellesi osaamistasi parhaiten kuvaavan portfolion.  

Opintojesi aikana voit osallistua monipuolisiin työelämäprojekteihin. Projektit käynnistyvät yrityselämän tarpeesta, ja niistä saat työelämässä tarvittavaa kokemusta. Hyvin hoidettu työelämäprojekti johtaa usein työpaikkaan! 

Paikalliset peli- ja ohjelmistoyritykset tarjoavat hyvän mahdollisuuden työelämälähtöisiin projekteihin, työharjoitteluun ja toiminnallisiin opinnäytetöihin. Seudulla toimivat pelialan kehittämishankkeet auttavat peliyritysten ja koko yhteisön kehittymistä sekä järjestävät vientimatkoja ja -tapahtumia muun muassa yhteistyössä Neogames-pelialan hubin ja Pocket Gamer Connects -tapahtuman kanssa.

Pelialan opinnot avaavat sinulle oven kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville pelikentille. Pelialan työkielenä käytetään pääsääntöisesti englantia, ja kaikki materiaali tuotetaan lähes poikkeuksetta englannin kielellä. Opetusmateriaalit perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin lähteisiin.  

Kansainväliset tapahtumat ja verkostoituminen ovat tärkeä osa alan pelialan kulttuuria, ja koulutuksemme tukee tätä mahdollistamalla opiskelijoiden osallistumisen useisiin pelialan tapahtumiin.  

Työllistymisesi on meille tärkeä asia

Sinun on mahdollista työllistyä jo opintojesi aikana. Voit työskennellä yrityksissä ja julkaista kaupallisia pelituotteita tai hyötysovelluksia jo koulutuksen aikana. Xamkin Gamelab-oppimisympäristö mahdollistaa työn opinnollistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä normaalisti pelialalla ja saada opintosuorituksia yhdessä yrityksen kanssa sovituista työtehtävistä. 

Mikäli näet itsesi uutena pelialan yrittäjänä, pystyt opinnoissasi edistämään yrittäjyyttäsi. 

 ICT | peliala | pelituotanto | pelitestaus | ongelmanratkaisu | ohjelmointi | projektityöskentely |

Opintojen sisältö

Peliteknologian insinööriopinnot suoritettuasi osaat suunnitella, testata ja toteuttaa pelituotteen tai hyötysovelluksen, joka hyödyntää uusimpia alan työskentelytapoja sekä tekniikoita.Pääset mukaan työelämätoimeksiantoihin tai toteuttamaan omia tuotteita. 

 • Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana hankit kattavan osaamisen pelialan toiminnasta. Ymmärrät peli– ja sovellustuotannon vaiheet, opit tuomaan omaa osaamistasi esille ja pystyt toteuttamaan ensimmäisen julkaisukelpoisen peliteknologioita hyödyntävän sovelluksen.Kasvatat omaa portfoliotasi jo opintojen alusta alkaen. 
 • Toisen opiskeluvuotesi aikana syvennät osaamistasi perinteisten insinööritaitojen osalta, ymmärrät suunnittelun ja testaamisen tärkeyden ja opit miten peli tai ohjelma rakentuu suunnitelmasta valmiiksi tuotteeksi.Ymmärrät käyttäjäkokemuksen tärkeyden. Pääset hyödyntämään erilaisia peliteknologian tuotteita ja laajennat suunnitteluosaamistasi. Portfoliosi laajenee projektiopinnoissa sekä opintojaksoilla toteutettujen tuotteiden kanssa.  
 • Kolmas ja neljäs opiskeluvuotesi opinnot keskittyvät vahvasti projektityöskentelyyn eli pelien tai hyötysovellusten toteuttamiseen. Sovellat karttunutta osaamistasi käyttäjäystävällisten ja immersiivisten tuotteiden suunnittelusta julkaisuun. Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana saat viimeisteltyä portfoliosi, joka auttaa sinua työllistymään. Laadit opinnäytetyön, jolla osoitat valmiutesi siirtyä työelämän palvelukseen.

Peliteknologian koulutus järjestetään suomeksi, mutta peliala on globaali eli saat paljon harjoitusta myös englannin kielen taitoosi. Opintojen aikana pystyt halutessasi luomaan vahvat kotimaiset sekä kansainväliset verkostot. Pelialan yksi menestyksen tekijöistä on todella avoin kulttuuri ja yhteisöt, tulet jo opiskeluaikanasi osallistumaan useisiin keskeisiin pelialan tapahtumiin kotimaassa ja itsestäsi riippuen myös ulkomailla. 

Koulutus on päivätoteutus, tämä tarkoittaa kontaktiopetusta Kotkan kampuksella. Opetus koostuu käytännönharjoittelusta yhdistettynä teoriaopintoihin. Tekemällä oppiminen on tärkeä osa asennettamme. 

GameLab

Gamelab-oppimisympäristö tarjoaa nykyaikaisen työskentely-ympäristön tehokkaine ja jatkuvasti uudistuvine työvälineineen. Niiden avulla pääset kehittämään ideoitasi uusimpien teknologioiden siivittämänä. Käytämme työskentelyyn samoja työkaluja kuin pelialan yritykset. 

Gamelab onmukana useissa peliteollisuuden verkostoissa, mm. Neogames ja IGDA Finland Kotka Hub. Teemme jatkuvaa yhteistyötä peliteollisuuden ja ohjelmistoalan yritysten kanssa.  

Gamelab toimii koulutuksemme keskiössä, jossa opiskelijat kohtaavat toisensa vuosikurssista riippumatta. Tilassa työskentelemme projektimuotoisesti aitojen peli- ja sovellustuotantojen parissa. Yhteisöllisyys onkin yksi koulutuksemme ylpeyden aiheista. Alumnimme ovat aktiivisesti mukana tapahtumissa sekä Discord-peliyhteisöissämme. Yhteisöllisyys näkyy myös aktiivisena osallistumisena erilaisiin Game Jam -tapahtumiin, jotka ovat luonteva osa opintojasi. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöistä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Peliteknologiat -koulutuksen suoritettuasi voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä: 

 • Technical artist 
 • Frontend developer 
 • UI/UX developer 
 • Pelitestaaja / QA asiantuntija 
 • Game developer 
 • Sovelluskehittäjä 
 • Pelisuunnittelija 
 • Pelialan yrittäjä 
 • Startup yrittäjä 

Kotkassa toimii kansainvälisen pelikehittäjäjärjestö IGDA:n paikallinen yhteisö, IGDA Finland Kotka Hub, joka järjestää säännöllisiä yhteisiä tapaamisia pelialan opiskelijoille ja työntekijöille. 

Pelialan kehittämisjärjestö Neogames julkaisee säännöllisesti tietoa Suomen pelialasta ja sen kehittymisestä. Seuraavista linkeistä löydät lisää infoa, listan Suomen pelialan eri toimijoista ja yrityksistä sekä tapahtumakalenterin: 

https://www.neogames.fi/tietoa-toimialasta/ 

https://www.neogames.fi/tietoa-toimialasta/alan-toimijat/ 

http://www.neogames.fi/fi/tapahtumat/ 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Niina Mässeli
niina.masseli@xamk.fi
puh. 044 702 8900

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610