Digihyvinvointi kuuluu kaikille! Digivoimaa-hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia.

DIGIHYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE!
”DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta” –hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia. Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään digitaalisissa ympäristöissä. Hanke kehittää nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

 

Hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK/Juvenia. Kumppaneina ovat Mediakasvatusseura Ry, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon liikunta Ry.

 

Hankeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018–31.12.2020

 

Hyvinvointi digittää: Digihyvinvoinnin kehittämispäivä Mikkelissä 11.9.2019

Lisätietoja

Jarmo Rinne
Projektipäällikkö
Puh. +358 44 59 00 300
040 1440348
jarmo.rinne@xamk.fi

 

Riina Hämäläinen
TKI-asiantuntija
040 668 7944
riina.hamalainen@xamk.fi

Digihyvinvointi

Digihyvinvoinnilla tai digitaalisella hyvinvoinnilla (digital well-being) tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Digihyvinvoiva yksilö pystyy hallitsemaan digitaalisuuden haittavaikutuksia (kuormittuminen, vihapuhe, nettikiusaaminen, virtuaalinen ahdistelu, someriippuvuus), mutta samaan aikaan kanavoimaan digitaalisen median käyttöä siten, että se palvelee hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia päämääriään. Digihyvinvointi tarkoittaa siten mm. seuraavia asioita:

IDENTITEETTI, HENKILÖKOHTAINEN KASVU JA KEHITYS
– Positiivista digitaalista identiteettiä
– Digitaalisten medioiden käyttöä omien henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseen
– Henkilökohtaisen digitaalisen tiedon käyttöä oman hyvinvoinnin edistämiseen

VUOROVAIKUTUS, YHTEISÖLLISYYS, EMPATIA
– Digitaalisten ympäristöjen ja välineiden käyttöä osallistumiseen, kuulluksi tulemiseen ja aktiiviseen vaikuttamiseen

VASTUULLISUUS, TURVALLISUUS JA TERVEYS
– Henkilökohtaisesta terveydestä, turvallisuudesta, sosiaalisista suhteista ja työelämän tasapainosta huolehtimisesta
digitaalisissa ympäristöissä
– Turvallista ja vastuullista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä
– Digitaalisen stressin ja kuormituksen hallintaa
– Inhimillisten ja ympäristövaikutusten huomioimista digitaalisia välineitä käytettäessä
– Digitaalisen ja todellisen elämän (real-world) vuorovaikutuksen tasapainottamista ihmissuhteissa

(Wilson & Grant 2017, ks. myös Gui, Fasoli & Carradore 2017)

Digivoimaa-hankkeessa kehitetään nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan neljään työpakettiin

Työpaketti 1. on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatut toimenpiteet

Työpaketit 2 ja 3 ovat nuorille suunnatut toimenpiteet

Työpaketti 4 toiminnan mallintamiseen, juurruttamiseen ja levittämiseen liittyvät toimenpiteet

  • Hankkeessa kehitetään nuorten palvelujärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten digihyvinvoinnin monialaisessa vahvistamisessa
  • kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan nuorten tarpeista lähteviä digihyvinvoinnin edistämisen
  • Sisältöjä
  • Menetelmiä
  • Toimintamalleja
  • juurrutetaan ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri organisaatioiden perustoimintoja.

Ajankohtaista

Digivoimaa -Team JUVE: Hankeväen esittelyä

TEAM JUVE Kesälomat ovat päättyneet, ja vähitellen myös hankeväki on palannut työpöytiensä ääreen. Edessämme on mahtava syksy täynnä tapahtumia sekä koulutuksia ja hyvinvointivalmennuksia. Me toteuttajat odotamme innolla tulevaa – toivottavasti myös sinä. Tässä vaiheessa Digivoimaa-hankkeen kaikki osatoteuttajat haluavat esittäytyä: Ketä me olemme? Mitä me teemme? Hankkeen koordinoinnista vastaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) Juvenian tiimi Jarmo Rinne...

DIGIVOIMAVAROJA NUORISOTYÖHÖN

Ruutuaika? Turvataidot? Voimavara? Medialukutaito? Digitaalisuuteen liittyvät ilmiöt herättävät ajatuksia, tunteita ja paljon kysymyksiä, joihin me kuluttajat ja tuottajat olemme alkaneet kaivata yhä enemmän vastauksia. Me Digivoimaa-hankkeen toteuttajat olemme saaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta: digitaalisen hyvinvoinnin käsitettä sekä siihen liittyviä menetelmiä. Digitaalinen hyvinvointi on vielä maailmallakin tuore, määrittymätön sekä pirstaleiden käsite. Vaikka digitaalisuus itsessään...

Faktat

Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

01.10.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mediakasvatusseura Ry, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon liikunta Ry

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 602 358 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 284 734 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu