Digihyvinvointi kuuluu kaikille! Digivoimaa-hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia.

Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään digitaalisissa ympäristöissä. Hanke kehittää nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

 

Lisätietoja

Jarmo Rinne
Projektipäällikkö
Puh. +358 44 59 00 300
040 1440348
jarmo.rinne@xamk.fi

 

Riina Hämäläinen
TKI-asiantuntija
040 668 7944
riina.hamalainen@xamk.fi

Faktat

Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

01.10.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mediakasvatusseura Ry, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon liikunta Ry

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 602 358 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 284 734 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu