Vahvuusalat

Neljän vahvuusalan kansallinen ja kansainvälinen huippuosaaminen tähtää etenkin Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinvoiman vahvistamiseen.

Tietoa, asiantuntemusta ja innovaatioita Kaakkois-Suomeen ja kansainvälisesti

Löydä uusia näkökulmia ja oivalluksia

Digitaalinen talous Naishenkilö katsoo metsää virtuaalilasien läpi.

Digitaalisen talouden alalla tutkitaan ja kehitetään tiedon ymmärtämistä, hyödyntämistä, säilyttämistä, turvallisuutta ja näihin liittyviä innovaatiota.

Tuemme yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta sekä edistämme alueellisen liiketoiminnan digitalisoitumista. Haluamme toiminnassamme nostaa käyttäjät tiedon ja palveluiden keskipisteeksi.

Osaamiskärkiämme ovat

 • Digitaalinen liiketoiminta
 • Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi
 • Luova talous
 • Peliteknologiat ja kyberturvallisuus
 • Yrittäjyys ja innovaatiot
Kestävä hyvinvointi Nainen metsässä juoksuvaatteissa.

Kehitämme vaikuttavia hyvinvointipalveluja ja vastuullisia ruokapalveluja,  edistämme yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta sekä uudistamme osaamista ja työelämää.

Toimimme yhteistyöverkostossa yritysten, julkisten organisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Osaamiskärkiämme ovat

 • Vaikuttavat hyvinvointipalvelut
 • Vastuulliset ruokapalvelut
 • Uudistuva työelämä
 • Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Logistiikka ja merenkulku Rahtilaivoja satamassa.

Logistiikka ja merenkulku vahvuusala kehittää kuljetussektoria vähäpäästöisempään ja tehokkaampaan suuntaan. Vahvuusalan tutkimuskärkiä ovat rautatielogistiikka, ympäristövahinkojen torjunta ml. öljyntorjunta sekä merenkulku.

Vahvuusalalle sijoittuu tki-yksikkö (North European Logistics Institute), jonka vahvuuksia on ilmailu sekä dronet.

Osaamiskärkiämme ovat

 • Kestävä satamalogistiikka
 • Merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta
 • Rautatielogistiikka
 • Tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät
 • Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Metsä, ympäristö ja energia Suomalainen metsä- ja järvimaisema ilmasta kuvattuna.

Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla.

Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla.

Osaamiskärkiämme ovat

 • Bio- ja kiertotalous
 • Kestävät energiajärjestelmät
 • Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen
 • Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia

Ota yhteyttä!

Puhelin
+358405698901
Sähköposti
Kalevi.Niemi@xamk.fi
Yksikkö
TKI
Kalevi Niemi
Kehitysjohtaja
+358405698901
Kalevi.Niemi@xamk.fi
Puhelin
+358408266070
Sähköposti
Marjaana.Kivela@xamk.fi
Yksikkö
TKI-palvelut
Marjaana Kivelä
Kehityspäällikkö
+358408266070
Marjaana.Kivela@xamk.fi

Digitaalinen talous

Puhelin
+358406485020
Sähköposti
Noora.Talsi@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Noora Talsi
Tutkimusjohtaja
+358406485020
Noora.Talsi@xamk.fi

Kestävä hyvinvointi

Puhelin
+358405698901
Sähköposti
Kalevi.Niemi@xamk.fi
Yksikkö
TKI
Kalevi Niemi
Kehitysjohtaja
+358405698901
Kalevi.Niemi@xamk.fi

Logistiikka ja merenkulku

Puhelin
+358447028522
Sähköposti
Ville.Henttu@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Ville Henttu
Tutkimusjohtaja
+358447028522
Ville.Henttu@xamk.fi

Metsä, ympäristö ja energia

Puhelin
+358503459540
Sähköposti
Petteri.Jernstrom@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Petteri Jernström
Tutkimusjohtaja
+358503459540
Petteri.Jernstrom@xamk.fi
Puhelin
+358445715861
Sähköposti
Lasse.Pulkkinen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja
+358445715861
Lasse.Pulkkinen@xamk.fi